Výstavní akce

Na této stránce  můžete přes odkazy v levé části získat informace o již proběhlých klubových výstavních akcích, případně základní rady pro účast na klubových výstavních akcích.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Prostřednictvím odkazů na pravé straně této stránky se můžete seznámit s propozicí na aktuální výstavu pořádanou klubem. Druhý odkaz umožňuje podat přihlášku na vyhlášenou výstavu elektronicky, prostřednictvím klubové aplikace SILVER, pokud jste již neobdrželi odkaz na přihlášku do Vašeho registrovaného e-mailu.

Podání elektronické přihlášky na výstavu je možné za těchto podmínek:

1. pes, kterého chcete přihlásit na výstavu je zaveden v klubové databázi. V ní jsou uvedeni všichni VOK a VOD, kteří jsou registrováni plemennou knihou ČMKJ.

(VOK a VOD registrovaní plemennou knihou jiného členského nebo přidruženého státu FCI se mohou přihlásit elektronicky až po zavedení do klubové databáze. K zavedení je potřebné elektronicky zaslat úplnou kopii rodokmenu VOK nebo VOD výstavní referentce klubu.)

2. psa může přihlásit pouze majitel nebo spolumajitel registrovaný u psa v klubové databázi. Vystavovatel přihlašující psa nemusí být členem KCHVO. Pro uvedení vlastnictví nebo spoluvlastnictví musí vystavovatel zaslat elektronicky úplnou kopii rodokmenu VOK nebo VOD výstavní referentce klubu.

(Členové klubu mohou zkontrolovat své vlastnictví k VOK nebo VOD v členské zoně po přihlášení do databáze na své kartě v části psi ve vlastnictví.)

Na možnost přihlásit se na výstavu jsou majitelé psů zavedení v systému SILVER upozorněni e-mailem zaslaným klubem. Je možné, že Váš poštovní klient e-mail odesílaný automaticky servrem vyhodnotí jako spam nebo hromadné sdělení. Prohlédněte si, prosím, příslušné složky své poštovní schránky, pokud Vám nepřišel email u otevřené výstavy. Pokud jste ji neobdrželi, použijte pro přihlášení na výstavu následující postup.

Přejděte na odkaz "Žádost o pozvánku" v pravé části této stránky. Na nově otevřené stránce vyberte ze seznamu výstavu, na kterou se chcete přihlásit, a své jméno. (Pokud v seznamu své jméno nenajdete, nemáte v klubové databázi uvedeného ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žádného VOK nebo VOD, který se může přihlásit na výstavu. V případě, že jde o chybu, postupujte podle výše uvedeného bodu 2.) Opiště kód (ochrana proti "spam") a odešlete žádost. Na Váš e-mail uvedený v klubové databázi bude automaticky odeslána pozvánka na výstavu. Přes odkaz v e-mailu si otevřete elektronickou přihlášku, kterou vyplníte a odešlete (podrobný návod na přihlášení je zveřejněn pod záložkou PORADNA v části výstavy). Odesláním přihlášky potvrzujete pravdivost údajů na přihlášce a současně se zavazuje plnit ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic výstavy. (Jako člen klubu můžete svého psa přihlásit pouze, pokud jste uhradili na příslušný rok členský příspěvek. V případě, že jste příspěvek uhradili, ale SILVER Vás jako člena neuvádí, obraťe se na matrikáře klubu, který zajistí nápravu a přihlášku dokončete po úpravě údajů v databázi.)  Podle obdrženého pokynu k zaplacení proveďtě platbu. Po spárování platby s přihláškou a uzávěrce výstavy Vám bude e-mailem doručeno potvrzení "Přijetí přihlášky".

Sponzoři: