K čemu je DNA profil

Obecné informace

Stanovení genetického profilu znamená určit soubor znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (např. jako otisk prstu). Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat. Je-li u psa známý genetický profil, lze jej pak využít v případech:

1. Ztráta, krádež

Genetický profil umožní prokázání identity jedince v případě nelezení ztraceného nebo ukradeného psa.

2. Celoživotní identifikace

V případě, že mikročip, který pes nese, přestane fungovat, lze prokázat identitu psa a provést nové čipování.

3. Ověření rodičovství

Genetický profil je potřeba pro testování příbuznosti jedinců, zejména ověření rodičovství.

4. Inseminace

Bývá vyžadováno stanovit genetický profil u chovných psů, jejichž sperma je uchováváno a používáno k inseminaci. Genetický profil pak identifikuje sperma a je možné ho použít pro ověření otcovství.

5. Ověření „clear po rodičích"

U plemen zatížených konkrétní recesivní genetickou vadou bývá zvykem testovat vybraný rodičovský pár na přítomnost této vady. Jsou-li rodiče zdraví, je téměř 100% jistota, že i potomstvo bude zdravé (pravděpodobnost, že vznikne mutace de novo, je v řádu zlomku procenta).

Někdy chtějí noví majitelé štěněte dokázat, že vybrané štěně je opravdu geneticky bez rizika konkrétní vady. To může být doloženo buď přímým testem na onu genetickou vadu, nebo doložením rodičovství – štěně je potomkem deklarovaných rodičů, kteří nemají onu genetickou vadu.

Doporučujeme, aby při koupi štěňat, u kterých je uvedeno „clear po rodičích" nebo „normal po rodičích", bylo ověřeno rodičovství. Je to prevence případných podvodů nebo nezodpovědných chovatelských postupů.

6. Výběr optimálního chovného páru

Při výběru optimálního chovného páru se posuzuje řada atributů – povaha, vzhled, zdraví. Genetický profil může být použit jako další nástroj, který chovatelům pomůže v konečném rozhodnutí. Chceme-li do chovu přinést novou krev, je vhodné srovnat genetické profily potenciálních rodičů. Je žádoucí, aby chovný pár byl maximálně heterozygotní (rozdílný) v porovnávaných znacích. Obecně, čím více navzájem rozdílných znaků jedinci nesou, tím méně jsou si geneticky podobní.

Srovnání genetických profilů chovných jedinců nám dává příležitost maximalizovat genetickou rozmanitost (diverzitu) v rámci plemene a zachovat při tom požadované fyzické a psychické vlastnosti.

výše uvedený text obecných informací převzat z www.genomia.cz

 

Sponzoři: