DNA profil

PROGRAM PODPORY „Genetický profil“

 

Klub chovatelů výmarských ohařů jako chovatelský klub řídí chov výmarského ohaře v České republice v souladu s platným standardem FCI a předpisy kynologické unie a jednoty, jejichž je členem.

Hlavním posláním klubu je pečovat o zvelebení chovu, zušlechtění vlastností výmarského ohaře v souladu se standardem FCI. Na základě zkušeností i nejnovějších poznatků klub zlepšuje chovnou základnu s důrazem na zachování přirozených vloh a původních vlastností tohoto plemene.

Výbor klubu na svém jednání dne 8.4.2018 a 2.9.2018 schválil v souladu s hlavním posláním činnosti klubu PROGRAM PODPORY „Genetický profil“ pro majitele výmarských ohařů za následujících podmínek:

Forma podpory

Klub chovatelů výmarských ohařů navázal úzkou spolupráci s genetickou laboratoří GENOMIA, s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, jako s hlavním partnerem pro zpracovávání genetického profilu jedinců plemene výmarský ohař.

  1. Organizačně administrativní podpora

Klub na svých klubových akcích (zpravidla na výstavách 2x ročně) bude zajišťovat přítomnost pracovníků laboratoře GENOMIA, kteří budou provádět odborný odběr vzorků stěru sliznice ústní dutiny a následné zpracování genetického profilu, a to včetně všech administrativních úkonů s tím spojených.

Seznam konkrétních klubových akcí, na kterých bude prováděn odborný odběr vzorků pro zpracování genetického profilu laboratoří GENOMIA, bude zveřejňován na klubových webových stránkách.

  1. Finanční podpora

Klub chovatelů výmarských ohařů bude poskytovat majitelům výmarských ohařů finanční příspěvek na úhradu části nákladů spojených se zpracováním genetického profilu.

Finanční příspěvek bude poskytován ve 2 krocích:

  1. Krok – Finanční příspěvek na úhradu části ceny za zpracování genetického profilu. Finanční příspěvek bude poskytován ve výši rozdílu mezi celkovou cenou za zpracování genetického profilu a částkou 500,- Kč, kterou hradí sám majitel výmarského ohaře. Maximální výše příspěvku bude počítána z aktuální zvýhodněné ceny pro KCHVO, kterou klubu účtuje genetická laboratoř GENOMIA.
  2. Krok – Finanční refundace platby 500,- Kč za zpracování genetického profilu po uchovnění jedince

Majitel výmarského ohaře, který se stane chovným, případně již chovným je, může Klub chovatelů výmarských ohařů požádat o refundaci platby 500,- Kč za provedený genetický profil. Klub provede refundaci platby na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři po doložení a ověření všech rozhodných skutečností.

 

  1. Podpora ve formě registrace Klubu chovatelů výmarských ohařů do slevového programu společnosti GENOMIA

Klub chovatelů výmarských ohařů se registroval do slevového programu společnosti GENOMIA. Na základě této registrace mohou členové klubu využívat 10% slevu na genetické testy objednané online prostřednictvím webových stránek.

Podmínky slevového programu najdete na http://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/

 

Sponzoři: