Nefunkční čip

Může se stát, že váš výmarský ohař má nefunkční mikročip a není tetovaný.  Dle informací z Plemenné knihy a od několika veterinárních lékařů to není situace nikterak vyjímečná, ale je nutné ji neprodleně řešit.

Po konzultaci s Plemennou knihou jsme na základě Směrnice ČMKU pro označování štěňat určili následující postup při nefunkčním mikročipu u jedince a jeho přečipování:

Majitel jedince s nefunkčním mikročipem doloží hlavnímu poradci chovu:

  1. RTG snímek nefunkčního čipu + potvrzení veterinární kliniky, která RTG provedla o nefunkčnosti čipu 
  2. PET Pas potvrzující původní čipování
  3. DNA Profil otce jedince s nefunkčním čipem
  4. DNA Profil matky jedince s nefunkčním čipem

Po doložení těchto dokladů hlavnímu poradci chovu a překontrolování všech údajů dává HPCH pokyn majiteli k přečipování a Plemenné knize pokyn ke změně mikročipu v Průkazu původu.

Pár rad závěrem:

  1. Nechejte si u svého jedince udělat DNA profil – klub tuto aktivitu podporuje a na klubových výstavách jsou prováděny odběry pro stanovení DNA profilu zaměstnanci přímo z odborné firmy.
  2. V případě krytí v zahraničí vyžadujte DNA profil krycího psa – předejdete tak nepříjemnostem do budoucna.
  3. V případě importu pouze čipovaného zvířete ze zahraničí, se snažte co nejdříve udělat jeho DNA profil nebo v lepším případě vyžadujte DNA profil i jeho rodičů.
  4. V případě odchovu štěňat musí být celý vrh označen jednotným způsobem tj. čipováním, které se provádí od 4 týdnů stáří štěňat nebo tetováním, které se provádí nejdříve ve stáří 6 týdnů štěňat.

 

Ing. Martin Böhm

Hlavní poradce chovu KCHVO

Sponzoři: