Historie klubu

Klub chovatelů výmarských ohařů byl založen 21.12.1966 v hotelu Meteor v Praze. Zakládající členové KCHVO: Robert Jakoubek, Vojtěch Krupa, Zdeněk Řanda, Stanislav Kára, Josef Najman, Josef Josef, Pavel Lazar, prof. Mohamed Ali Šilhavý, Jiří Vojtíšek, Stanislav Sýkora, Jan Sikora, Karel Paul.

První  výbor KCHVO:
Předseda: Robert Jakoubek
Místopředseda: Josef Najman
Jednatel : Vojtěch Krupa
Hlavní poradce chovu: Josef Josef
Poradce chovu pro Slovensko: Antonín Krchávek
Ekonom: Zdeněk  Řanda
Matrikář: Karel Paul
Členové  výboru: Stanislav Kára, Sikora Jan, Sýkora Stanislav, prof. Mohamed Ali Šilhavý,
Náhradníci: Jiří Vojtíšek, MUDr.Jan Fiala, Chvapil Václav, Pavel Lazar

Již na ustavující schůzi KCHVO bylo rozhodnuto zpřísnění chovných podmínek – psi musí absolvovat mimo PZ i LZ nebo VZ.

Další diskuse na ustavující schůzi klubu se vedly o tom, zda chovat pouze VOK nebo rozšířit dlouhosrstou  a  zachovat hrubosrstou variantu. Klub se rozhodl chovat odděleně všechny 3 varianty srsti. Pokud bude nutno, je možné přikřížit do dlouhosrstých VOK, štěňata  ale budou vždy vedena jako VOD. Jedince hrubosrsté vést zvlášť a nekřížit je s VOK. Rovněž krátká varianta srsti bude nadále chována jako čistá.

Bylo rozhodnuto, že podmínkou k  uchovnění psa je absolvování klubových všestranných zkoušek.

V Jihočeské pravdě je uveřejněn článek o MUDr. Janu Fialovi a jeho úsilí osvětlit původ výmarského ohaře – konkrétně teorii o původu z Čech

1968Na PZ bylo předvedeno 65 výmarských ohařů (z toho 2 VOD a jeden hrubosrstý). 5 psů na zkouškách obstálo. Na VZ byl předveden 1 VO ve III. ceně

1969    První klubové všestranné zkoušky v Bílém Újezdě, zvítězil pes Bube vom Zehnthof, vůdce Karel Kubec z Jahodova.
Pan Kurt Schneider z Německa věnoval klubu 2 šestiměsíční štěňata  - psíky VOK. Z Rakouska byly z chovu pana Vinopola dovezeny dvě dlouhosrsté feny.  Cat vom Grand Village pak dala ve spojení s různými psy několik vrhů. Štěňata z těchto vrhů se uplatňují v dalším chovu.
Od roku 1965 bylo do plemenné knihy zapsáno asi 400 štěňat (průměrně 100 štěňat ročně).
V tomto roce bylo na výstavách předvedeno 60 VO a na PZ 69 VO. Na VZ předvedeno 10 psů – 3x I. cena, 3x III. cena. 4 neobstáli.

1970   Druhé klubové všestranné zkoušky – vítězí ing. Pavel Vyhlídal s Brixem  z           
Chrbova. Konference KCHVO, poradce chovu Vojtěch Krupa.
Pes Bube vom Zenhnthof se zúčastnil MKP v Litoměřicích a uspěl ve III. ceně. Psa vedl Karel Kubec. Na PZ předvedeno 68 VO. Chov VO je veden na principu chovných linií

1971 - Třetí  klubové všestranné zkoušky vyhrál Boj z Opolan s vůdcem Janem 
Czechem. Byl vydán první klubový odznak. Na PZ předvedeno 55 VO. Klub má 300 členů.

1972 První klubové PZ v Třebíči. Bylo předvedeno 39 psů. Zvítězil Chrudoš Tvrdý   
s fenou Cindarella v. Will.
Kromě VOK a VOD bylo v tomto roce pod hlavičkou KCHVO chováno 12 fen a 1 pes hrubosrstý.
Na PZ bylo předvedeno 82 výmarských ohařů.
1973  Klubová konference a Ročenka k 5. výročí založení KCHVO.
Velký úspěch feny Aida z Pocínovické samoty vedené  Václavem Terzlem – na  MKP  v Novém Mestě nad Váhom obsadili 4. místo – I. cena, 371 bodů a byla oceněna i za nejlepší práci v poli.

1974 50. výročí KCHVO v Rakousku. Vítězem zkoušek se stala (CACIT) česká fena Aida z Pocínovické samoty vůdce V. Terzla.. Rudolf Konšel s fenkou Cida Nestor skončili ve III.ceně.

1975  Na MRK byli předvedeni 2 výmarští ohaři. Pes vůdce Vojtíška obsadil 3.
místo (II. cena, 362 bodů).    
Poradcem chovu se stal ing. Miroslav Hůlka.

1976 10. výročí založení klubu. Klubová soutěž  se měla konat v Bílém Újezdě. Týden před zkouškami zde      však byl hlášen výskyt vztekliny a soutěž musela být narychlo přesunuta o 50 km do Hořic v Podkrkonoší. Soutěže se účastnilo 8 psů z ČR, 3 z Německa a 2 z Rakouska.
Vítězem se stala Asta z Konšelova dvora vůdce a chovatele Rudolfa  Konšela.

1977  V letech 1966 – 1977 bylo na PZ ročně předvedeno průměrně 73 VO.
Pes Astor z Lištína je cvičen jako služební pes. Absolvoval ZVV 1 a byl připravován i na obranářské a stopařské zkoušky. Psa vedla  Hana Boldysová.
.
1978  Konference klubu, předseda Ing. Hůlka, místopředseda Mausch, jednatel Jakoubek, poradce chovu Masaryk, ekonom Hanuš, matrikář Strnadová, výcvikář  Josef, tisk referent Tvrdý. Revizor klubu Řanda. Byla ustavena tříčlenná chovatelská, výcviková a redakční rada. Klub má koncem roku již 452 členů.

1979  V letech 1975 – 1979 bylo každý rok předvedeno průměrně 18 psů na JZ. Bylo odchováno více než 100 štěňat.

1980 Na MRK  se nominovala fena Ada z Farniska s 381 body,  vůdce Stanislav Křemen. Byla ustanovena chovatelská a výcviková rada klubu.

1981 15. výročí založení KCHVO. 26. – 27.9. Klubová soutěž – všestranné zkoušky v Prostějově. Soutěže se zúčastnilo 14 VO, z toho 6 dlouhosrstých. 4 vůdci se psy byli z Německa a 2 z Rakouska. Vítězí fena z chovu vůdce  Rudolfa Konšela -  Gera z Konšelova dvora. Přestože organizaci opět zkomplikovala veterinární opatření – zákaz konání zkoušek v původně plánovaných honitbách z důvodu výskytu vztekliny, byla nakonec organizace i výkony psů  vysoce hodnoceny. Po prvním dnu zkoušek proběhla slavnostní členská schůze za účasti hostů ze zahraničí.      

1982   Na MRK předvedeni 2 výmarští ohaři. Fred z Konšelova dvora vedený Josefem Krbečkem skončil ve 2. ceně (269  bodů) a nominoval se na MKP, kde získal 403 bodů a III. cenu, do které ho odsunula známka 1 ze šoulačky. Pes byl vyhodnocen za nejlepší práci na vodě.
Klub má k 31.12. 381 členů. Členové klubu jsou svoláváni ve 2 členských schůzích pro Moravu a Čechy. V tomto roce je v klubu evidováno 52 majitelů  chovných fen a 14 psů VO. Bylo hlášeno 11 vrhů, ze kterých bylo chovateli ponecháno 61 štěňat (z  87 narozených). Výstav se účastnilo 31 VO, bylo zadáno 14x výborná a 17x VD. Na  PZ bylo předvedeno 37 VO.

1983   Konference klubu, výbor se nemění: předseda ing. Miroslav Hůlka, jednatel Robert Jakoubek, místopředseda Oto Mausch, ekonom Vladimír Hanuš, poradce chovu Ferdinand Masaryk, matrikářka Eva Strnadová, výcvikář Josef Josef, tiskový referent Josef Daněk.

1984   Klubové zkoušky v  Kremsu  při příležitosti  60. výročí KCHVO v Rakousku - dlouhosrstá výmaračka Dája od Jalovčí stráně vedená Zdeňkem Pilařem obsadila 4. místo v I. ceně a byla oceněna za nejlepší práci na vodě. První klubová výstava VO v Břeclavi. Bylo předvedeno 13 psů a 19 fen.

Na všech výstavách v rámci ČR bylo předvedeno 57 VO, což bylo zatím               
nejvíce v historii klubu.
Na ZV předvedeno 16 VO, na PZ 47 VOK a 17 VOD, na LZ 5 VO, na MRK a MKP vedl Zdeněk Pilař  dlouhosrstou fenu Dája od Jalovčí stráně. MRK – II. cena 400 bodů, MRK 425 bodů, III. cena (liška – ohrádka 1).
Pro zlepšení kvality dlouhosrstého výmarského ohaře bylo rozhodnuto o mezivarietním křížení VOK a VOD u vybraných psů a fen. Bylo schváleno FCI. III. klubová všestranná soutěž v Letech. Zvítězil pes vůdce ze SRN. Klubový vítěz je Ira z Konšelova dvora vedená Lubomírem Lacinou. Soutěže se  zúčastnilo celkem 20 psů, z toho 10 psů ze zahraničí – NSR, NDR, Rakouska.
Výmarský ohař se začíná úspěšně uplatňovat i mimo myslivost. Do služeb policie byli zakoupeni první výmarští ohaři Cyr a Cit z Velenovského boru (M: Zita Nestor, O: Brid z Jizerska) z chovatelské stanice Antonína Kočího z Nezamyslic. Ve stopařské práci předčili do té doby převážně využívané německé ovčáky. Ve stáří 22 měsíců vypracovávali stopy staré 5 hodin i v extrémních podmínkách.Tyto schopnosti výmarských ohařů potvrdil i další pes Eso z Javorové aleje  (M: Exa  Nestor, O: Castor v. Zuckermantel) z chovatelské stanice Františka Krejčího, který byl pro policii zakoupen o 3 roky později.
V tomto roce bylo na PZ předvedeno 70 výmarských ohařů.
Bylo vrženo 157 štěňat VOK  z 20 vrhů (ponecháno 99) a 31 VOD ze 4 vrhů (ponecháno 16). Klubová výstava v Buchlovicích. Bylo předvedeno 44 psů. Psy posuzoval F. Masaryk, feny ing. Hůlka.

V klubové soutěži v Broumově (SZVP a ZO)  zvítězil Borek z Hobšovského mlýna vedený Václavem  Kuškou.

V chovu působí 11 psů VOK a 5 psů VOD. Konference KCHVO. Klubová soutěž – PZ+ZO v Bílém Újezdě, vítězí pes ze SRN. Klubový  vítěz Charka od Štikova vedená L. Mackem. Na 3. Klubové výstavě v Havlíčkově Brodě bylo předvedeno 35 výmarských ohařů.
Účast členů KCHVO na všestranných zkouškách v Rakousku.

      

Mimořádná konference KCHVO - výrazné změny ve výboru. Klubová soutěž (LZ a SZVP) v Krupařovicích. Soutěže se zúčastnilo12 psů, z toho 1 z Německa a 1 z Rakouska. Vítězí pes z Rakouska. Klubový vítěz Gary Kajka – vůdce Pavel Fedorko.
Byly navázány první porevoluční kontakty se zahraničím. Člen klubu pan Černoš pomohl při prvních jednáních s KCH v Rakousku. Mezi kluby se začaly  pravidelně vyměňovat  zpravodaje. Zkoušek z výkonu se toho roku účastnilo celkem 44 VO, z toho pouze 3 neobstáli.

Na klubové speciální výstavě v Prostějově bylo posouzeno 37 psů. Nejhezčím psem výstavy byla Dyna z Loun ing. Karla Raita.
V září se v Bílém Újezdě konaly všestranné klubové zkoušky, kterých se zúčastnilo 15  psů, z toho 3 ze SRN a 2 z Rakouska. Klubový vítěz Gary Kajka s vůdcem Pavlem Fedorkem zároveň získal i ocenění za nejlepší práci na vodě.

Klubová soutěž SZVP a LZ v Pršticích. Zúčastnilo se 12 psů, z toho 2 ze SRN. Vítěz Gary Kajka vedený Pavlem Fedorkem. Byly připraveny nové stanovy klubu. Vítězem klubové soutěže opět Gary Kajka vedený P. Fedorkem.

1994  Klubová soutěž se konala v Zálužanech. Zvítězil zahraniční účastník.
Mezinárodních všestranných zkoušek u příležitosti 70. výročí založení Klubu výmarských ohařů v Rakousku se zúčastnil Pavel Fedorko se psem Vir z Hajnice. Protože 18 měsíců starý Vir nesplnil věkový limit pro všestranné zkoušky, který byl v Rakousku 24 měs., mohl absolvovat pouze PZ (I. cena) a SZVP (III. cena).

1995  Po rozdělení Československa vznikl v říjnu samostatný Klub chovatelů VO na Slovensku.
Klubová soutěž - LZ a SZVP se koná Dolních Bojanovicích za účastí psů z Německa a Rakouska. Vítězem se stal Ajax z Altova dvora vedený Janem Peričkou.
Klubová výstava v Prostějově – 35 VOK a  4 VOD.
Navázána spolupráce s klubem chovatelů VO v Německu.

1996  30. výročí založení KCHVO. Ke Klubovým  všestranným  zkouškám nastoupilo 11 psů ve Velké Bíteši. Zvítězila Veta z Hajnice s vůdcem  Jiřím Pavlíkem. Klubová výstava se konala v Prostějově. Bylo předvedeno 25 VOK a  16 VOD.

1997  Klubová výstava v Hrádku u Nechanic. Vystaveni 4 VOD a  22 VOK.
Na klubovou soutěž v Bzenci nastoupilo 12 psů. Vítězem se stala Asta z Kuňské obůrky vedená ing. Hrochem.
Členové klubu se aktivně účastní oslav 100. výročí založení klubu VO v Německu - jako rozhodčí předseda klubu F. Masaryk, na všestranných zkouškách Jan Perička s VOK Arturem ze Šatavy. Na výstavě mezi VOD zvítězila fena z českého chovu Chanel Anisok z chovu Jitky Kosinové.

MRK a MKP v Litomyšli absolvoval Pavel Fedorko se psem Vir z Hajnice. Stali se také vítězi klubové soutěže v Plumlově.

Na jarních svodech bylo předvedeno 83 výmarských ohařů.
Vítězové klubové výstavy  v Prostějově byli Bon z Postupických lesů (majitel J. Chudlářský) a fena Doly z Altova dvora (majitel Vlastimil Alt)
1999  Na oslavách 75. výročí založení KCHVO v Rakousku obsadili  na VZ vůdci z ČR  Pavel a Vasil Fedorkovi 2. a 8. místo. Mezi prvními osmi psy byli 4 z českého chovu. Jako rozhodčí se VZ zúčastnili F. Masaryk a František Krejčí.       

Na výstavě, která se v rámci oslav konala na zámku Rosenburg zvítězila mezi fenami VOK Nora z Javorové aleje z chovu Františka Krejčího, v majetku Josefa Kosiny a mezi VOD Sita Anisok Pavla Dobrovolného z chovu Jitky Kosinové.

V Brodu nad Dyjí se koná první výcvikový tábor pro začínající majitele VO. Tábor byl zaměřen na metodiku výcviku psa na PZ. Vedli jej manželé Jitka a Josef Kosinovi a František Krejčí, který byl v té době výcvikářem klubu. Tábora se zúčastnilo 41 osob s 16 výmarskými ohaři a 2 maďarští ohaři. Honitbu pro výcvik tak jako i v následujících letech bezplatně zapůjčilo MS Sinaj Brod nad  Dyjí.
Akce  se od tohoto roku koná každoročně a spojuje úsilí cvičitelské s příjemně prožitou dovolenou se psem v rekreační oblasti Mušovských jezer, v kraji dobrého vína.
Klubová soutěž (SZVP a LZ) se konala v Dolních Bojanovicích. Zvítězil Pavel Fedorko se psem Argo z Líšeňských lesů.
Klubová výstava se konala ve Struhařově u Benešova. Nejkrásnějším psem výstavy se stala fena Bára od Kanclíře Jiřího Hurycha.

2000  V březnu proběhla klubová konference. Krátce před jejím konáním 25.3. nečekaně zemřel  ve věku 60 let předseda a poradce chovu Ferdinand Masaryk. Předsedou klubu byl zvolen MUDr. František Nahodil, poradcem chovu František Krejčí.
II. ročník výcvikových dnů v Brodu nad Dyjí. Zúčastnilo se 32 psů a 60 osob (vůdci s rodinnými příslušníky).
V chovu působí 13 psů a 17 fen VOD.
Klubová soutěž  SZVP a LZ se konala ve Mšeci. Vítězí Miroslav Amler se psem Egon z Kněžího háje.

2001  Na členských schůzích v Benešově a Prostějově bylo odhlasováno, že se budou konat každý rok dvě výstavy výmarských ohařů – Klubová a Speciální. Podmínky chovnosti byly rozšířeny o povinné absolvování jedné z těchto výstav. Klub má v tomto jubilejním roce kolem 500 členů. Zájem o plemeno roste.
Na jarních svodech bylo v tomto roce předvedeno 131 krátkosrstých výmarských ohařů. Na podzimních zkouškách bylo předvedeno 99 výmarských ohařů.
13.9. - 16.9. Telč – oslavy 35. výročí založení KCHVO. Součástí oslav byla klubová soutěž - všestranné zkoušky ohařů, které se konaly jako I. ročník Memoriálu Roberta Jakoubka  se zadáváním titulů CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT, lesní zkoušky a Klubová výstava. Zkoušek se zúčastnilo 53 vůdců se psy, na výstavu bylo přihlášeno 219 výmaranů (z toho 32 VOD). Akce byla zahájena slavnostním průvodem vůdců se psy na Telčském náměstí.

Součástí oslav byl i bohatý kulturní program – slavnostní koncert, prohlídka loveckého hradu Roštejn, Zelený večer, ohňostroj. Vítězem MRJ se stal švýcarský vůdce Ulrich Bartsch se psem Arto vom Nollenwald , 486 bodů. 2. místo Lubomír Lacina s Borem ze Šelešovských strání , 483 bodů. 3. místo MVDr. Jaroslav Šonka se psem ze své stanice – Prim z Dančí paseky, 478 bodů.
Klubovým vítězem výstavy  se stal  slovenský pes Hasso z Adrianinho dvora majitele PhDr. Miloslava Púčika.
Nejkrásnějším dlouhosrstým výmaranem byl Artuš z Korunova dola Jana Vávry.      

III. výcvikový tábor v Brodu nad Dyjí. Zúčastnilo se 27 psů.
Adresa klubu byla přeregistrována z Prostějova na adresu ČMKJ.

2002  Od 1.7.2002 platí nový standard plemene, vydaný zemí původu SRN.
Klubová soutěž – SZVP a LZ se konala v Okříškách za účasti  9 výmarských ohařů, z toho 2 ze Slovenska. Zvítězila Bára z Líšeňských lesů vedená Pavlem Fedorkem.
4. ročník výcvikového tábora – 29 psů a 50 osob.
Na Klubovou výstavu v Jemništi  bylo přihlášeno 88 výmarských ohařů. Speciální výstava se konala v Prostějově.

2003  Na Speciální výstavě v Benešově bylo předvedeno 71 a na Klubové ve Slavkově 67 výmarských ohařů
5. ročník výcvikového tábora v Brodu nad Dyjí. Zúčastnilo se ho 43 psů.
Podmínky pro získání bronzového vůdcovského odznaku splnili: Hubert Kreps, Jan Chudlářský, Radek Černý, Tomáš Walner, Jiří Pavlík, Václav Kuška.
Klubové podzimní  zkoušky a SZVP  se konaly v Klatovech. Vítězem se stal Petr Patočka s fenou Jessy z Adrianinho dvora.

2004  V chovu působí 53 chovných psů a 83 chovných fen.
Byl vydán tištěný soubor klubových norem.
Klubových LZ a SZVP v Kutné Hoře se zúčastnilo 11 psů. Vítězem byl Baron od Jituše vedený Vlastimilem Cintlem.
6. ročník  výcvikového tábora v Brodu nad Dyjí.
Na členské schůzi byly předány vůdcovské odznaky: bronzový – Václav Kosina, bronzový, stříbrný a     zlatý Pavel Fedorko.
Oslav 80. výročí založení klubu výmarských ohařů v Rakousku se zúčastnili i chovatelé z Čech. VZ se zúčastnil Milan Kazda, který se psem Edy v. Gstettenhof obsadil 5. místo ve III. ceně.

Jedním z rozhodčích na VZ byl i poradce chovu KCHVO  František Krejčí. Klubové výstavy se zúčastnilo 6 psů a fen z ČR a všichni byli hodnoceni známkou výborná. Ve třídě pracovní – psi  zvítězil Car od Kbelnické skály Tomáše Šestáka. Celkově se na prvních místech umístili psi, kteří měli v I., II.. a III. genealogické linii české předky.      

Na Klubovou výstavu v Benešově bylo přihlášeno 100 psů a na  Speciální výstavu  v Bratčicích u Brna bylo přihlášeno 71 psů.

2005  Proběhla klubová konference v Hlinsku, na které byl zvolen nový devítičlenný výbor KCHVO a tříčlenná dozorčí komise. Předsedou klubu se opět stal MUDr. František Nahodil. Poradcem chovu pro VOK je František Krejčí, pro VOD ing. Martina Čechová.
V tomto roce začala pracovat chovatelská rada, jejímiž členy jsou oba poradci chovu, předseda KCHVO a dále František Kaplan (rozhodčí z exteriéru), MVDr. Jaroslav Šonka, MVDr. Jana Kočová, Milan Kazda. Odborným konzultantem chovatelské rady je ing. Jaromír Dostál, DrSc.
Byly rozšířeny podmínky pro získání chovnosti – obě plemena výmarského ohaře musí absolvovat výběr do chovu před tříčlennou komisí složenou ze zástupců chovatelské rady. V prvním roce tyto výběry do chovu absolvovalo 110 výmarských ohařů (neprošlo 17, tj. 7 %). Zprovoznění oficiálních internetových stránek KCHVO www.weimaraner-club.cz
7. ročník výcvikového tábora v Brodu nad Dyjí - zúčastnilo se 77 přátel výmarských ohařů s  55 psy.
Proběhla klubová výstava v Bratčicích (83 psů) a Speciální výstava v Benešově (96 psů).

Klubová soutěž (SZVP a LZ) se konala v Klatovech. Zvítězil pes Erik z Žehuňské doliny vedený Františkem Lonským.            

2006   Poprvé se konala pouze jedna členská schůze ve Štokách u Jihlavy. Vlastní schůzi předcházelo přednáškové dopoledne věnované posuzování exteriéru, zdravotní problematice a elektronickým výcvikovým pomůckám. Po schůzi se konal společenský večer s tancem a tombolou.
Vůdcovské odznaky: bronzový – Zdeněk Svoboda, bronzový a stříbrný – Milan Kazda, bronzový a stříbrný - ing. Pavel Vyhlídal.
Na speciální výstavu psů do Lysé nad Labem se přihlásilo 121 psů (12 VOD a 109 VOK). Vítězkou výstavy se stala krátkosrstá fena Artemis ze Slezských lesů majitelky Gabriely Navrátilové

V Brodu nad Dyjí se konal 8. ročník výcvikového tábora za účasti 36 výmarských ohařů.

Ve dnech 14. - 17.9.2006 proběhly v historické Telči oslavy 40. výročí                       
založení KCHVO ČR. Součástí oslav byl především II. Memoriál Roberta
Jakoubka – všestranné zkoušky I. a II. Těchto zkoušek se zúčastnilo celkem
35 výmarských ohařů  (31 VOK a 4 VOD). Zkoušek se zúčastnilo 6 zahraničních vůdců (3 A, 1 N, 1 DU, 1 SK). Rovněž mezi rozhodčími byli zástupci ze zahraničí (PL, A, D,). Vítězem II. MRJ se stal Milan Kazda s tříletou fenou VOK Fatimou z Žehuňské doliny (489 bodů, CACT, nejlepší práce v lese).

Zároveň proběhly dvoje zkoušky  podzimní se zadáváním titulů CACT. Těchto zkoušek se účastnilo 27 výmarských ohařů.
Oslavy završila klubová výstava v zámeckém parku, na kterou se přihlásilo 144 psů
(29 VOD a 115 VOK). Vítězem výstavy se stal dlouhosrstý pes Cyrus z Korunova dola majitelky Lenky Mitrychové.

Výmarský ohař měl v tomto roce opět po delší době svého zástupce na MRK a  MKP. Vítěz MRJ Milan Kazda s Fatimou z Žehuňské doliny úspěšně absolvoval MRK  ( 470 bodů, II. cena, nejlepší práce v poli) a následně i MKP ( 424 bodů,
III. cena).      

Plemeno se úspěšně prezentovalo i na poli služebního výcviku a členka klubu Eva Vošmiková. Obsadila s fenou VOK Vanda Anisok I. místo  v Bohemia Cupu – výběrovém závodě na mistrovství světa záchranářských psů.

2007 Podmínky pro získání bronzového vůdcovského odznaku splnil Karel Dostalík.

V chovu působí 19 psů a 23 fen VOD. Narodilo se 44 štěňat (ponecháno 34)VOD.
VOK: 198 fen a 54 psů. Z 56 vrhů se narodilo 453 štěňat. Odchováno bylo 350 štěňat.

V chovu působí 183 krátkosrstých fen a 63 psů. Bylo vrženo 539 štěňat (odchováno 452).

Dlouhosrstí: 21 fen a  20 psů. V roce 2007 zapsány 4 vrhy VOD.
Novým výcvikářem klubu se stal Pavel Fedorko.
Podmínky pro získání stříbrného  vůdcovského odznaku splnil Václav Dražný. Bronzový získal Jaroslav Šonka a Simona Medřická.
Dle zprávy výcvikáře bylo na zkouškách předvedeno 228 výmaranů. Nejvíce na PZ  - 109 ( I. cena: 79, II.cena : 10, III. cena: 10). 25 VO úspěšně absolvovalo všestranné zkoušky.
Klubová soutěž – LZ a SZVP se konala v Zašovicích u Okříšek. Vítězem se stal pes Nero od Štikova vedený Věrou Kleinovou. Podzimní zkoušky ve Vracově vyhrála fena Bora ze Skřivolánů v majetku Marty Odložilové, čímž završily velmi úspěšný rok, protože Bora byla i vítězkou podzimní  Klubové výstavy na Bouzově. Vůdkyně – ženy si vedly velmi dobře i na dalších zkouškách. V historicky prvních Klubových barvářský  zkouškách ve Štokách u Jihlavy zvítězila Karin z Farniska vedená ing. Máslovou. Všech 14  přihlášených psů zkoušky úspěšně absolvovalo a výkony výmarských ohařů na 12 hodin staré pobarvené stopě hodnotil tým rozhodčích velmi kladně.
Dvě vůdkyně Simona Marková s fenou Citty od Červenického potoka a Tereza Švarcová s Dianou ze Sulického dvora se nominovaly na Memoriál Richarda Knolla.
Rovněž výstavní sezóna tohoto roku byla úspěšná – na Speciální výstavu 5.5. v Hluboké nad Vltavou se přihlásilo 132 výmarských ohařů (z toho 17 bylo dlouhosrstých). Vítězkou výstavy se stala fena VOD třídy pracovní Era z Korunova dola (chovatelka ing. Čechová, majitel ing. Sedláček). Podzimní klubová výstava se odehrála rovněž ve velmi hezkém prostředí – v podhradí Bouzova. Účast: 84 výmarských ohařů krátkosrstých, 16 dlouhosrstých. Na této výstavě se poprvé odehrála soutěž mladých vystavovatelů, kterou velmi citlivě posuzovala ing. Košťálová. Vítězství chovatelské skupiny VOD z Korunova dola ing. Čechové je důkazem vzrůstající úrovně chovu dlouhosrstých výmaranů.
Rok 2007 přinesl chovatelům ještě jednu novinku – byl zpracován a zveřejněn katalog všech chovných psů VOK. V dalším roce byl doplněn i katalog dlouhosrstých.

2008 Začátek roku přinesl smutnou zprávu o úmrtí dvou zakládajících členů klubu. MUDr. Jana Fialy (92 let) a Mohameda Ali Šilhavého (90 let).

První setkání členů KCHVO se v tomto roce odehrálo ve Štokách u Jihlavy na členské schůzi. Část členské základny na této schůzi dala najevo svou nespokojenost s prací některých členů výboru. Výboru byla  vyslovena nedůvěra a členská schůze svolala na září mimořádnou členskou schůzi a konferenci, jejímž hlavním úkolem bylo zvolit nový výbor.
I přes složitou situaci ve výboru a celém klubu se podařilo zajistit a proběhly všechny klubem naplánované akce.
Dne 20. dubna 2008 proběhlo v Nepřevázce u Mladé Boleslavi Mistrovství světa výmarských ohařů v Jarním Field Trialu solo o CACT a CACIT. Šlo o poslední soutěž v sérii Týdne pro kontinentální ohaře, který v tomto místě a okolních honitbách pořádala Komise pro kontinentální ohaře FCI, ČMKU, ČMKJ a Klub krátkosrstých ohařů Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMMJ OMS Mladá Boleslav. Bylo předvedeno 6 výmarských ohařů.

Nabodovat se podařilo Citty od Červenického potoka vůdkyně Simony Markové. Hodnoceni Velmi dobrý a jediný titul Mistr světa v celotýdenním maratonu (MS NKO, ČF, kontinentální ohaři , VO a Czech open).
Zkoušky vloh se konaly 11.5. ve výborně zazvěřené honitbě  Oseček, kde mohli 
psi prokázat kontakt s pernatou i srstnatou. Z 11 přihlášených  psů zkoušky
úspěšně absolvovalo 9. Nejlépe si vedla fenka Aischa Hunting Mind vedená 
Milanem Nemčekem.
23. 8. LZ  v Okříškách: nastoupilo 12 psů. Uspělo 9 psů v I. ceně a jeden v ceně   
III.Vítězí zkušený vůdce a dlouholetý člen KCHVO ing. Vyhlídal se psem Ogar 
od Štikova.

Všestranné zkoušky 20. a 21.9. ve Vracově. Nastoupilo 14 psů, uspělo 9 – 7  
v I. ceně, 1 ve II. ceně. a jeden ve III. ceně. Vítězem se stal Harvy od 
Červenického potoka, vůdce František Lonský, 491 bodů, CACT.
Podzimní zkoušky 4.10.2008 v Dlažově byly koncertem výmarácké pracovitosti. 
Na zkoušky nastoupilo 13 psů, jeden odstoupil a zbývajících 12 dokončilo 
zkoušky v I. ceně. Vítězí MVDr. Jaroslav Šonka se psem ze svého chovu Zir 
z Dančí paseky – 298 bodů, CACT.

Speciální výstava se konala 10.5.2009 v Lysé nad Labem. Přihlášeno bylo 135 psů, z toho 22 VOD). Vítězem je VOD Cyrus z Korunova dola Bc. Lenky Mitrychové.
Klubová výstava 13.9.2009 v Telči – přihlášeno 110 psů (10 VOD). Vítězem výstavy se stala VOK Ešír ze Vtelenských strání Bc. Simony Medřické.
13.9.2008  se konala v Telči mimořádná členská schůze.
Byl zvolen nový výbor klubu:
Předseda – ing. Martin Koči
Místopředsada  - JUDr. Jaroslav Daněk
Jednatel – ing. Špaček
Hlavní poradce chovu a poradce pro VOK – MVDr. Jaroslav Šonka
Poradce chovu pro VOD – MVDr. Ladislav Čech
Matrikář – Václav Kuška
Výcvikář – Milan Kazda
Ekonom – Kateřina Jirková
Tiskový referent – MVDr. Jana Kočová
Členové : František Krejčí
Radek Černý
3 členky KCHVO Simona Marková s Citty od Červenického potoka, Hana Juráškové s Fergie Noves a Tereza Švarcová s Dianou ze Sulického dvora se dostaly do užšího výběru 36 psů a zúčastnily se nominační zkoušky pro účast na Memoriálu Richarda Knolla. H. Jurášková a S. Marková tuto zkoušku úspěšně dokončily a postoupily mezi 20 účastníků MRK. Oběma se podařilo probojovat na soutěž nejvyšší – Memoriál Karla Podhájského. H. Jurášková bohužel skončila soutěž při neúspěšné vlečce s liškou. Simona a Citty bojovaly až do úspěšného finále a MKP dokončily ve III. ceně.

2009 Nový výbor navázal na osvědčenou tradici společných členských schůzí ve  Štokách u Jihlavy. Dopolední přednáška o Etologii psů přednesená Bc. Tichou osvětlila nejen mnohé z chování psů, ale také to, proč mají takový význam osvědčené metodiky výchovy a výcviku, které ze znalosti etologických zákonů vychází. Odpolední jednání schůze muselo být odloženo, protože nás čekalo poslední smutné rozloučení s přítelem Františkem Krejčím, který zesnul 7.3. František Krejčí byl členem KCHVO od  roku 1972 . V  minulosti zastával funkci výcvikáře a po smrti F. Masaryka  až do loňského září funkci hlavního poradce chovu. Byl majitelem CHS z Javorové aleje.

Členská schůze schválila nové stanovy KCHVO.
Výbor kooptoval za Františka Krejčího nového člena výboru Jakuba  
Navrátila. Z důvodu vysokého počtu psů hlásících se na výstavy výbor  
KCHVO rozhodl, že převezme novou funkci výstavního referenta
(doposud výstavy zajišťoval tiskový referent).
9.5.2009 - Speciální výstava KCHVO, obora Volský žlab. Přihlášeno bylo 146 psů (29 VOD). Posuzovali rozhodčí : ing. Dostál, ing. Fialová, P. Buba a V. Koldinský. Vítězem se stala17 měsíční fenka Asikkala Steel – Crazy Dog z chovu Jiřího Šrámka v majetku ing. Simony Medřické. Cenu pro exteriérově nejlepšího dlouhosrstého jedince (BOB) přisoudili rozhodčí dvouletému Impovi z Korunova dola z chovu ing. Čechové majitele MUDr. Jiřího Hnátka. Výbor klubu a chovatelská rada rozhodli, že součástí jarních výstav KCHVO se stanou přehlídky chovných psů, aby měli možnost představit se především nově uchovnění psi, ale také předvést a připomenout se i psi v chovu působící již delší čas (ti mají možnost společné prezentace se svými potomky účastnícími se dané výstavy). Ve Volském žlabu tuto možnost využilo 7 dlouhosrstých a 17 krátkosrstých chovných psů, kteří tak byli jedním z nesporných  důkazů stoupající kvality českého chovu.
18.7. - Klubové SZVP v MS Bučice - Rožďalovice. 8 dobře připravených výmarských ohařů prokázalo vynikající vlohy pro vodní práci a všichni absolvovali zkoušky v I. ceně. Vítězkou se s plným počtem bodů stala Annie Monvi Salvia vedená Janou Píchovou, druhé místo Denny od Plasoku s vůdcem Jiřím Plačkem a třetí místo obsadil Alan od Potoka Kačáku pod vedením Zdeňka Veleby.
Třetí srpnový týden patřil již tradičnímu a stále více oblíbenému Výcvikovému táboru KCHVO. Již podesáté se sešli s výcvikem  začínající i pokročilejší majitelé mladých výmarských ohařů v Brodu nad Dyjí. V letošním roce bylo přihlášeno a výcvik absolvovalo více než 50 psů. Tábor vedla ing. Martina Čechová a další cvičitelé z řad členů klubu.
12.9.2009 - Klubová výstava ve Vracově u Kyjova Na tuto výstavu bylo přihlášeno 89 psů (z toho 15 dlouhosrstých). Klubovým  vítězem se stal  výmarský ohař dlouhosrstý Bára z Šafranice, ocenění vítěz plemene VOK obdržela Gazella in Grey Sirius Nova. Výstavu posuzovali rozhodčí Luděk Müller a ing. Petr Klaška a MVDr. František Šimek. Paní rozhodčí Zdenka Jílková přijala  pozvání a posoudila soutěž Mladý vystavovatel, do které se přihlásilo  9 dětí se svými výmarskými kamarády.      

Výběry do chovu prošlo v tomto roce 99 psů.

19. a 20.9. 2009  v honitbě MS Dúbrava Vracov proběhly Klubové všestranné zkoušky. Přihlásilo se na ně 17 psů a v sobotu před sbor rozhodčích nastoupilo 12 psů VOK a 1 VOD. S výjimkou jednoho psa, jehož vůdce odstoupil ze zkoušek hned v sobotu ráno při první disciplíně, 12 psů úspěšně prošlo oba dva dny v poli, na vodě a v lese. 6 psů absolvovalo zkoušky v první ceně, 5 v ceně druhé a 1 ve třetí. Nejlépe si vedl VOK Jim z Krokočínských lesů vedený Zdeňkem Valským – I. cena, 490 bodů, CACT. Získal i ocenění za nejlepší práci v poli a na barvě (veden jako hlasič). Na druhém místě se umístil VOK Aron Monvi Salvia vedený Jaromírem Gratclem – I. cena, 479 bodů, res. CACT a ocenění za nejlepší práci na vodě. Třetí místo obsadila fena VOK Aranka z Rozkošného vršku s vůdkyní Janou Kočovou – I. cena, 479 bodů. Ocenění za nejlepší práci v lese (plný počet bodů z lesních disciplín a precizní práce oznamovače na barvě) si odnesl pes Hary z Javorové aleje vedený Janem Peričkou.

2010

Členská schůze proběhla v přátelské atmosféře již tradičně ve Štokách u Jihlavy. Přednáškové dopoledne bylo věnováno genetice. Přednášela Bc. V. Tichá. Na její přednášku navázal poradce chovu MVDr. Šonka, který seznámil přítomné členy s metodikou Hodnocení chovných psů vahou selekce. Vyhodnotil 1490 posudků z jarních svodů (od roku 1999). Touto metodou budou nadále vyhodnocováni psi působící v chovu.

Vůdcovské odznaky získali:
bronzový Jan Racek, Ján Perička, Karel Dostalík, Simona Medřická, MVDr. JaroslavŠonka
stříbrný Jiří Pavlík, Ján Perička, Václav Dražný
zlatý: Milan Kazda

Na členskou schůzi navazoval začátek výstavy Silva Regina v Brně. ČMKJ umožnila chovatelským klubům, aby zde prezentovali svou činnost. Měli jsme radost, že stánek našeho klubu byl vždy v obležení malých i velkých návštěvníků.

Klubová výstava se konala 15.5. v Průhonickém parku. Přihlášeno bylo 189 výmarských ohařů (z toho 21 VOD). Klubový vítěz VOD: Indigo z Korunova dola a fena Fly z Korunova dola (BOB) D. Žiškové, VOK Daughter of HIM Sirius Nova a Go for Glory Garp Sirius Nova (BOB, BIS) – majitelka P. Hrabová. Nejlepší CHS Sirius Nova chovatelky ing. Medřické.Výstavu posuzovali rozhodčí JUDr. K. Nejdl, P. Buba, ing. P. Dvořák.

Speciální výstavu pomohlo klubu zajistit MS Velká Bíteš, kde dlouhá léta vykonával funkci hospodáře František Krejčí. V okolí myslivecké chaty se 11.9.2010 sešlo 112 výmarských ohařů. Vítěz speciální výstavy VOD byl pes George Silver od Galasů (BOB) - maj. MUDr.Chaloupka a Arnika ze Sedlákova dvora. VOK: Go for Glory Garp Sirius Nova (BOB, BIS) - majitelka Mgr. Hrabová a Elizabeth The Queen Sirius Nova – majitelka D. Veličková. Nejlepší CHS ing. Simona Medřická – Sirius Nova. Výstavu posuzovali rozhodčí ing. Jaromír Dostál, Petr Buba a František Kaplan. Bohužel za 12 dní po výstavě 23.9. nás zasáhla smutná zpráva – náhle skonal čestný člen našeho klubu a chovatelské rady, velký kynolog ing. Jaromír Dostál, DrSc. Výběrů do chovu se zúčastnilo v roce 2010 celkem 87 psů a fen, 5 psů při výběru neuspělo.

Zkoušky vloh proběhly v honitbě MS Vraný. Zúčastnilo se jich 13 výmarských ohařů. Vítězí Brilant Shefis s vůdcem J.Gratclem.
Klubové LZ za nepříznivého deštivého počasí absolvovalo v Konojedech 6 výmarských ohařů. Zvítězil opět Briliant Shefis.
Klubová soutěž – PZ a SZVP se konala ve dnech 28.- 29.8. v Úštěku. K PZ nastoupilo 6 psů – 5 psů v I..ceně, 1 odstoupil. Celou soutěž absolvovali úspěšně 4 psi. Vítězí Brilant Shefis vedený J. Gratclem (382 bodů,.Klubový vítěz, CACT), na druhém místě Aranka z Rozkošného vršku vůdce J. Kočová (372 bodů res.CACT), třetí Assantea Monvi Salvia vedená R. Markovou.

V roce 2010 proběhl první ročník soutěže o Pohár Františka Krejčího. Psi a vůdci sbírají body v klubových zkouškách z výkonu. Nejvyšší počet bodů v prvním ročníku získal pes Briliant Shefis s vůdcem Jaromírem Gratclem. Jejich vítězství bylo zasloužené, protože absolvovali všechny zkoušky, které klub v tomto roce pořádal (ZV, LZ, PZ, SZVP) a byli vždy vítězi. Druhé místo Poháru FK odsadil pes Harvy z Červenického potoka, vůdce F. Lonský. Třetí byla Pavla Plzáková s Alanem od Potoka Kačáku.

Lovecké zkoušky absolvovalo v tomto roce 364 VO (z toho 160 PZ a 22 VZ). Na MRK se ze 4 VO nominoval pouze Jim z Krokočínských lesů s Z. Valským, bohužel známka 0 ze šoulačky neumožnila této dvojici zasáhnout do boje o pořadí a účast na MKP. Na nominační soutěž na MRK pro rok 2011 nabodoval Anthony Shefis vedený Milanem Kazdou.
V chovu působí 188 fen a 61 psů VOK. V 67 vrzích bylo odchováno 445 štěňat.
VOD: 26 chovných psů a 22 fen. Ze 7 vrhů bylo odchováno 54 štěňat.
Klub má 527 členů.      

2011

Členská schůze proběhla tradičně ve Štokách u Jihlavy.
Bronzový vůdcovský odznak získaly ing. Kristýna Krepsová a Jindra Klemešová.
Byla navázána spolupráce s novým generálním sponzorem firmou LEDKR s.r.o.
Speciální výstava se konala při oblastní výstavě loveckých plemen v Červeném Hrádku u Chomutova. Výstavy se zúčastnilo 109 výmarských ohařů (18 VOD). Vítězi speciální výstavy VOD: sourozenci Deano ze Šafrnice (BOB) a Dáša ze Šafrnice. VOK: Aron z Pňovského revíru a fena D´Laila Sirius Nova Af Fala Love (BOB, BIS). Posuzovali rozhodčí: ing.Vlasák, Fr. Kaplan, MVDr. J.Kočová.      

Klubové zkoušky vloh proběhly v Těšanech. Zkoušek se zúčastnilo 19 psů. Všichni ve zkouškách uspěli (17 v I. ceně a 2 v ceně II.). Vítězem se stal Ayrony Agiber vedený Lenkou Veselou. Na zkouškách byl slavnostně předán pohár Františka Krejčího za seriál pracovních klubových zkoušek, v jehož prvním ročníku zvítězil Jaromír Gratcl se psem Briliant Shefis.  

18.6.2011 – Oslavy založení zemského Durynsko - Saského klubu ve Výmaru. Na výstavu bylo přihlášeno 50 výmarských ohařů. Výstavy se zúčastnili 3 členové našeho klubu se psy: Václav Kuška s VOK Jam z Prýglova dvora, Stanislav Doležal se psem VOD Deano z
Šafranice, ing.Čechová s VOD Chilli z Korunova dola. Tato fena se stala vítězkou Výmaru VOD. Škoda, že pozvání na výstavu nevyužilo více našich členů. Naši výmaráci by měli mezi předvedenými psy určitě možnost vyniknout.            

                                                                                                                       zpracovala: MVDr. Jana Kočová

 

Ve dnech 9. - 11. 9. se na loveckém zámečku Ohrada u Hluboké nad Vltavou uskutečnily oslavy 45. výročí založení klubu. Tematické prostředí zámečku a jeho vstřícné vedení umožnilo skutečně důstojnou slavnost výmarského ohaře a jeho práce. Hlavní součástí byl III. ročník Memoriálu Roberta Jakoubka, kterého se zúčastnilo 20 psů se svými vůdci (z toho 5 zahraničních). Po náročných dvou dnech ve třech výborně připravených honitbách sečetl sbor těch nejzkušenějších rozhodčích všechny body a vyhlásil výsledky, které jasně svědčily o vysoké úrovni soutěžících: Úspěšně dokončilo 14 psů, z toho 6
v I. ceně, 3 ve II. ceně a 5 ve III. ceně, avšak všichni vysoko v bodech (nebýt limitních známek, všichni by dosáhli na I. cenu).    
1. místo: Antony Shefis + Milan Kazda - I. cena, 491 bodů, CACT, CACIT, Klubový vítěz, Nej les, Nej barva
2. místo: Best Alfa Ori + Simona Marková - I. cena, 484 bodů, r.CACT, r.CACIT, Nej pole, Nejmladší účastník
3. místo: Briliant Shefis + Jaromír Gratcl - I. cena, 483 bodů 

Oslavy vyvrcholily v neděli 11. 9. Mezinárodní klubovou výstavou KCHVO. Přihlásilo se na ni 144 výmarských ohařů, z toho 23 dlouhosrstých. Přihlášeni byli také tři psi z Německa a jeden z Rakouska, na výstavu se však dostavil pouze účastník rakouský. Slavnostní den zahájila přehlídka chovných psů, které se zúčastnilo 6 psů VOD a 11 psů VOK. Samotného posuzování ve čtyřech kruzích se ujali MVDr. František Šimek, Ing. Jozef Jursa (SK), Petr Buba a MVDr. Jana Kočová. Výroční výstava byla velmi úspěšnou především pro CHS Sirius Nova Ing. Simony Medřické, jejíž odchovánci zvítězili nejen v soutěži chovatelských skupin, ale také mezi jednotlivci.
Hanky Panky With Sirius Nova (VOK) – V1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS (majitelka Ing.
Darja ze Štíteckých zahrad (VOD) – V1, CAC, Klubový vítěz, BOB (chovatelka Eva Dušková, majitelé Linda Svatoňová a Martin Lorenc)

K 31.12. měl klub 504 členů.
Věrnostní plaketu obdržel J. Perička, podmínky dále splnili T. Wallner, M. Horáček a R. Černý.
V klubu bylo evidováno 175 chovných fen a 58 chovných psů VOK a 23 chovných fen a 26 chovných psů VOD. Ve 49 vrzích VOK se narodilo 291 štěňat, v 7 vrzích VOD 53 štěňat.
Výmarští ohaři absolvovali celkem 393 různých typů loveckých zkoušek, z toho 360 (91,6%) úspěšně, což nasvědčuje dobrým vlohám psů i o výborné přípravě a práci vůdců.
Jiří Drábek získal bronzový vůdcovský odznak.

Do soutěže o Pohár Františka Krejčího zasáhlo celkem 34 psů, žádný z nich se ale nezúčastnil více než jedněch klubových zkoušek.
1. místo: Antony Shefis + Milan Kazda 98,8 bodů
2. místo: Ayrony Agiber + Lenka Veselá 98,6 bodů
3. místo: Brain Alfa Ori + Tomáš Fryblík 98,6 bodů

2012

Členská schůze se konala 10.3.2012 tradičně ve Štokách, zúčastnilo se jí 50 členů. Po odstoupení předsedy dozorčí komise p. Hocka byla do DK zvolena Lenka Mikundová. Schválena změna Kárného řádu (doručování písemností, kárné provinění člena voleného orgánu) a Pravidel chovu (znovuzavedení povinného vyšetření kyčlí u importů, zákaz umělé inseminace při prvním vrhu).
Podmínky pro získání věrnostní plakety splnili Václav Kořenský a Libor Sedláček.
Z důvodu nízkého zájmu a ztrátovosti byl zrušen tradiční výcvikový tábor Brod – nově plánovány výcvikové víkendy.

Na konci dubna se uskutečnil první výcvikový víkend v Olšině pod vedením manželů Kočových a MVDr. Šonky. Zúčastnilo se ho 8 výmarských ohařů různého stáří a stupně vycvičenosti. Víkend byl úspěšný a potvrdil teorii, že více kratších akcí podobného typu je pro výcvik psa přínosnější, než jeden týdenní pobyt za rok.

Klubovou výstavu v zahradách zámku v Dětenicích 12.5.2012 poněkud poznamenala nepřízeň počasí, přesto se ale vydařila. Přihlášeno bylo 160 výmarských ohařů (z toho 17 dlouhosrstých), které posuzovali pí Maria Hutsteiner (Rakousko), pí Hana Kunfalvi (ČR) a RNDr. Petr Dvořák (ČR). V příjemné atmosféře a majiteli zámku výborně připraveném prostředí včetně možnosti doprovodného programu (prohlídka zámku, pivovaru apod.) se nejprve předvedli chovní psi, následně probíhalo samotné posuzování v kruzích a odpoledne – již za lepšího počasí – závěrečné soutěže těch nejlepších a nejúspěšnějších.
Indigo z Korunova dola (VOD) – V1, CAC, KV, BOB, BIS (chovatelka Ing. Martina Čechová, majitel Ing. Jindra Zábranský)
Asuncion Casta Argentum (VOK) – V1, CAC, KV, BOB (chovatelka a majitelka Martina Tipplová)
Sirius Nova – nejlepší chovatelská skupina (Ing. Simona Medřická)
Brody a Beca Lilly od Potoka Kačáku – nejlepší pár (Iveta Nováková)

Týden na to se konaly klubové Zkoušky vloh ve Vážanech u Vyškova. Nastoupilo 9 psů, z nichž 8 dokončilo v I. ceně a 1 ve III. ceně.
1. místo: Backie ze Sušické doliny (VOD) + Jiří Lvovský – I. c., 226 bodů
2. místo: Heda z Velenovského boru + Ing. Martin Kočí – I. c., 225 bodů
3. místo: Carrie Love de Donawitz + Lenka Hrabalová – I. c.

Tentýž víkend se v rakouském Salzburgu konala Světová výstava psů. Relativní blízkost destinace nahrávala tomu, že na ni bylo přihlášeno také poměrně hodně výmarských ohařů z České republiky. A v náročné konkurenci těch nejkrásnějších z celé Evropy (a mnohdy i světa) se rozhodně neztratili! Velké úspěchy zaznamenali především ti dlouhosrstí: Deano z Šafranice – BOB, Darja ze Štíteckých zahrad – CACIB, Světový vítěz (WW), Etta za
Štíteckých zahrad – Juniorský světový vítěz, Chilli z Korunova dola – res.CACIB, res.WW. Krátkosrsté ohaře reprezentovali především jedinci z CHS Shefis a Greynie: Ginger Shefis – Juniorský světový vítěz, Alex Rarona – V3, Bromhund Sensation at Greynie – V4, Cynthia Shefis – V3, Cameron Shefis – V4 a také všichni ostatní čeští účastníci odcházeli s Výbornou nebo Velmi nadějnou. Podobně úspěšní byli naši zástupci i na přidružené klubové výstavě den nato.

V červenci pokračoval klubový pracovní seriál Lesními zkouškami, a to v tradičně výborně připravené honitbě v Okříškách. Nastoupilo všech 10 přihlášených psů a až na jednoho opět všichni uspěli, a to 8 v I. ceně, 1 ve III. ceně, 1 odvolán.
1. místo: Ayrony Agiber + Lenka Veselá – I. c., 240 bodů
2. místo: Alan od Potoka Kačáku + Pavla Plzáková – I. c., 240 bodů
3. místo: Coudy z Pokojovických strání + Libor Janoušek – I. c., 237 bodů

V neděli po lesních zkouškách se tamtéž uskutečnil jednodenní trénink lesních prací pro zájemce z řad členů. Vedli jej Ing. Kočí a manželé Kleinovi. Celkem se v tomto roce pod hlavičkou klubu konaly tři výcvikové víkendy a tento výcvikový den.

A klubovou zkouškovou sezonu uzavřela v září Klubová soutěž v Přerově nad Labem. Sestávala z Podzimních zkoušek a Zkoušek speciálních vodních prací a ti, kdo se zúčastnili obou zkouškových dnů, mohli soutěžit o tituly CACT a res.CACT. Bylo přihlášeno 12 psů a další 4 pouze na jednotlivé dny. Ve výborně zazvěřené honitbě mohla vyniknout výborná příprava soutěžících, a to především nácvik aportu. Nejlépe si vedli:
1. místo: Lara z Postupických lesů + Josef Herink – I.c., 400 bodů, CACT, KV
2. místo: Ayrony Agiber + Lenka Veselá – I.c., 397 bodů, res.CACT
3. místo: Art Viva Mistica + Martina Sedláčková – I.c., 395 bodů

III. ročník Poháru Františka Krejčího tedy dopadl následovně:
1. místo: Ayrony Agiber + Lenka Veselá 196 bodů
2. místo: Brooke Victoria Šedý duch + Lukáš Herodes 190,1 bodů
3. místo: Art Viva Mistica + Martina Sedláčková 189,8 bodů

Klubové akce pokračovaly v září Speciální výstavou v Telči. V oblíbeném a osvědčeném prostředí zámeckého parku posuzovali tentokrát 139 přihlášených VO (z toho 20 VOD) pí. Hana Kunfalvi, p. Josef Němec a p. Leoš Jančík. Součástí a již i samozřejmostí byl také výběr do chovu, vedený poradci chovu a dalšími členy chovatelské rady. Po jeho skončení proběhly závěrečné soutěže, které vynesly tyto vítěze:
Sireva Drake – V1, Nejlepší veterán, BOB VOK, BIS ( import UK, majitelka Ing. Simona Medřická)
A Sun of Cato Sanelle Sirrah – V1, CAC, vítěz SV, BOB VOD (chovatelka a majitelka Mgr.Lenka Mitrychová)
de Donawitz – nejlepší chovatelská skupina VOK (Lenka Hrabalová)
z Šafranice – nejlepší chovatelská skupina VOD (Blanka Hájková)
Sireva Drake + Essence of Life SN – nejlepší pár (Ing.Simona Medřická)

Výmarský ohař opět zasáhl do vrcholných soutěží ohařů a opět díky zkušené vůdkyni Simoně Markové. S dvouletým (!) psem z vlastního chovu Bestem Alfa Ori nejen že skvěle dokončili Memoriál Richarda Knolla (I. cena, 454 bodů, 4. místo), ale úspěšně zvládli také soutěž nejvyšší – Memoriál Karla Podhajského (III. c., 441 bodů, 9. místo). Na MRK se nominoval také Antony Shefis s vůdcem Milanem Kazdou, v soutěži ale bohužel neuspěli.

K 31.12.2012 evidoval klub 485 členů.
Podmínky pro udělení věrnostní plakety splnili MVDr. Jana Kočová, Petr Hejhal a Ing. Karel Vich.
Podmínky pro udělení bronzového a stříbrného vůdcovského odznaku splnila Eva Hrabáková, na odznak bronzový získali nárok MVDr. Jana Kočová, Veronika Pifková a Ladislav Voborník.
V průběhu roku odstoupil ze své funkce a výboru výstavní referent Jakub Navrátil.
V 57 vrzích VOK bylo odchováno 388 štěňat, v jediném vrhu VOD pak 5 štěňat.

2013

Členská schůze se konala 9.3.2013 opět ve Štokách a toho roku byla volební. Předcházelo jí tradiční přednáškové dopoledne, které tentokrát svým zamyšlením „Quo vadis kynologie“ zajistil RNDr. Petr Dvořák. Odpoledne si již 136 přítomných členů klubu po hlasovacím maratonu, způsobeném především výraznější formální změnou stanov klubu a výběrem volebního systému, zvolilo nový výbor v tomto složení:
- předseda: Ing. Martin Kočí
- místopředseda: JUDr. Jaroslav Daněk
- jednatel: Ing. Miroslav Špaček
- ekonom: Romana Marková
- matrikář: Václav Kuška
- výcvikář: Milan Kazda
- hlavní poradce chovu: MVDr. Jaroslav Šonka
- poradce pro VOD: MVDr. Ladislav Čech
- tiskový referent: MUDr. Jana Píchová
- výstavní referent: Jana Němečková
- skladový referent: Pavel Kubeša
Do dozorčí komise byli zvoleni JUDr. Stanislava Bednářová, Lenka Hrabalová a Hubert Kreps, který se následně stal jejím předsedou.

Poslední víkend v dubnu se uskutečnil II. ročník výcvikového víkendu Olšina, zúčastnilo se 10 výmarských ohařů + 3 psi jiných plemen. Zkušení organizátoři a cvičitelé zároveň jsou téměř vždy zárukou úspěchu, a ten se již tehdy rodil i v tomto případě, jak ukáže rostoucí obliba této akce v příštích letech.

Na začátku května se konaly klubové Zkoušky vloh, tentokrát ve Vykáni u Nymburka. Z přihlášených 12 psů odstoupil pouze jediný, všichni další uspěli a – až na jednoho – všichni v I. ceně. Potěšující výsledek …
1. místo: Carmen ze Stáje Sonáta + Martina Hajná – I. c., 225 bodů
2. místo: Dixie od Potoka Kačáku + Martina Sedláčková – I. c., 225 bodů
3.místo: Collin Alfa Ori + Simona Marková – I. c., 221 bodů 

Speciální výstava se konala 12.5.2013 v zahradě zámku v Bechyni. Toho slunečného dne posuzovali 133 výmarských ohařů (11 VOD) MVDr. František Šimek, MVDr. Jana Kočová a Iuza Beradze a těmi nejkrásnějšími se pro ně stali:
Atrey Forever Hero of Diam Weim – V1, CAC, VSV, BOB VOK, BIS (chovatelka
Mgr. Veronika Šlamborová, majitel Ing. Arch. Miroslav Varga)
Farid ze Štíteckých zahrad – V1, CAC, VSV, BOB VOD (chovatelka Eva Dušková, majitel
Petr Novotný)
de Donawitz – nejlepší chovatelská skupina (Lenka Hrabalová)
Atrey Forever Hero + Almost Heaven of Diam Weim – nejkrásnější pár (Mgr. Veronika
Šlamborová)
U příležitosti významného životního jubilea bylo MVDr. Františku Šimkovi, rozhodčímu z výkonu i exteriéru a dlouholetému fanouškovi plemene, uděleno čestné členství v KCHVO.

I pro tento rok přálo českým vystavovatelům štěstí při výběru lokality pro Světovou výstavu – stala se jí maďarská Budapešť. Velký úspěch zaznamenal VOK Atrey Forever Hero of Diam Weim (V2, res.CACA, res.CACIB a res. Světový vítěz), ale ani další naši výmarští ohaři se nenechali zahanbit: VOK Gem Of Aleck from Atria Cordis (V1/14, CACA), VOD A Sun Of Cato Sanelle Sirrah (V1, CACA) a další 4 Výborné a 4 Velmi dobré pro naše zástupce. Rovněž na přidružené Klubové výstavě v Gödöllö se ukázali v nejlepším světle – všech šest českých soutěžících získalo hodnocení Výborný, nejúspěšnější byl Algerian
Chocko Silver Sfinx (V1/6, CAJC) .
A nejen světová výstava přinesla našim výmarákům významné úspěchy: Chovný pes VOK Brody od Potoka Kačáku se stal nejkrásnějším psem (Best of Day) Mezinárodní výstavy psů v Drážďanech, v zemi původu VO. Atrey Forever Hero of Diam Weim pokračoval na vítězné vlně na MVP v Litoměřicích, kde se stal nejkrásnějším psem celé výstavy (Best in Show), a fena VOK Gem of Aleck from Atria Cordis se stala nejkrásnějším psem (Best of Day) Moravskoslezské národní výstavy v Brně. Výmarští ohaři přestávají být na velkých výstavách „popelkou“…

Spolu s dalšími ohaři se i ti výmarští zúčastnili Hubertské mše v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, kterou započaly oslavy 90. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty.

Další klubový výcvikový víkend se konal v Těšanech pod vedením Jaromíra Gratcla. Dvě skupiny psů podle stupně vycvičenosti „projely“ veškeré výcvikové disciplíny včetně – a možná především – vodních prací, kterými jsou Těšany proslulé.

V horkém červenci se ve Vracově u Kyjova 11 výmarských ohařů pokusilo obstát na klubových Lesních zkouškách. Uspělo jich osm – 5 v I. ceně, 2 ve II. ceně a 1 ve III. ceně. Nejlépe se vedlo těmto:
1. místo: Alan od Potoka Kačáku + Pavel Švarc – I. c., 240 bodů
2. místo: Dessie Sachmet + Hana Jurášková – I. c., 240 bodů
3. místo: Coreen Love de Donawitz + Iveta Klohnová – I. c., 238 bodů

Koncem srpna jsme se sešli na dostihovém závodišti Humpolec na Klubové výstavě. Přihlášeno bylo 110 soutěžících psů, avšak pouze 6 „dlouhánků“. Posoudit je měli tentokrát za úkol MVDr. Jana Kočová, p. Petr Buba a p. Václav Koldinský a jejich favority se stali:
Darja ze Štíteckých zahrad – V1, CAC, KV, BOB VOD, BIS (chovatelka Eva Dušková, majitelka Linda Svatoňová)
Aron z Pňovského revíru – V1, CAC, KV, BOB VOK (chovatel Josef Litera, majitelka Anna Brůžková)
od Potoka Kačáku – nejlepší chovatelská skupina (Iveta Nováková)
Brody a Beca Lilly od Potoka Kačáku – nejkrásnější pár (Iveta Nováková)

V září následovaly klubové Všestranné zkoušky se zadáváním titulu CACT. V Přerově nad Labem se jich zúčastnilo 16 výmarských ohařů, z toho jeden dlouhosrstý. Dva náročné zkouškové dny osvěžil sobotní společenský večer s hudbou a tancem a dokonce i tombolou. Úspěšně dokončilo 14 psů, z toho 10 v I.ceně. Absolutním hrdinou se stal 90-letý Ing. Václav Přibyl, který osobně předvedl svého vlastními silami vycvičeného psa, úspěšně s ním zkoušky dokončil a získal dokonce ocenění za nejlepší vodní práci.
1. místo: Dessie Sachmet + Hana Jurášková – I. c., 489 bodů, CACT, Nej pole
2. místo: Angie Royal Splednour of Diam Weim + Štěpánka Kolářová – I. c., 486 bodů, res.CACT
3. místo: Atrey Forever Hero of Diam Weim + Miroslav Varga – I. c., 485 bodů
Tímto výsledkem se těmto jmenovaným podařilo nabodovat na Nominační soutěž MRK 2014.

Soutěž o Pohár Františka Krejčího se konala již počtvrté a toto jsou její vítězové:
1. místo: Dessie Sachmet + Hana Jurášková 194,6 bodů
2. místo: Collin Alfa Ori + Simona Marková 190,9 bodů
3. místo: Alan od Potoka Kačáku + Pavel Švarc 189,6 bodů

Ke konci roku bylo v klubu evidováno 478 členů. Podmínky pro udělení věrnostní plakety splnili Vladimíra Kociánová, Ing. Miroslav Špaček a Karel Lubina.
Podmínky pro udělení bronzového, stříbrného a zlatého vůdcovského odznaku splnila Simona Marková. Zatím „pouze“ bronzového dosáhli Lenka Mitrychová, František Popelář a Jaroslav Kuberna.
Během roku bylo na různých typech zkoušek předvedeno celkem 360 psů, z nichž 313 zkoušky úspěšně dokončilo.
Schválena možnost odložení rozhodnutí o chovnosti psa/feny v případě hraniční plachosti na výběru do chovu. Schváleno omezení chovnosti v případě psů – prokázaných nositelů kryptorchismu a vyřazení z chovu v případě trojnásobných zhoršovatelů v určitém znaku (dle hodnocení chovných psů metodou váhy selekce). Zmírněny pracovní chovné podmínky – i psovi s Velmi dobrou z klubové výstavy nově stačí k chovnosti Lesní zkoušky (oproti dříve požadovaným zkouškám Všestranným).
Ve 42 vrzích VOK bylo odchováno 296 štěňat a v 5 vrzích VOD 42 štěňat.

2014

Členská schůze, konaná tradičně ve Štokách u Jihlavy začala bohatým přednáškovým dopolednem. MVDr. Alois Láznička, známý odborník na reprodukci psů, nás seznámil s problematikou kryptorchismu a krycího psa jako takového. Následovala zajímavá přednáška Ing. Jana Kubeše, místopředsedy ČMKU, člena předsednictva ČMKJ a zkušeného chovatele na téma organizace kynologie v ČR a novinek v předpisech.
Samotné schůze se zúčastnilo 111 členů + 2 hosté. V průběhu byl schválen finanční limit pro tvorbu nového klubového software, zahrnujícího databázi výmarských ohařů, a také nové logo klubu s motivem hlav VOD a VOK ve zlato-zeleném štítu. Ing. Václavu Přibylovi a pí Zdeně Krejčové bylo uděleno čestné členství.
Dozorčí komise řešila v minulém období tři kárná řízení, o odvolání v případě jednoho z nich rozhodovala právě tato členská schůze. Vzhledem k tomuto bohatému a náročnému programu skončila schůze až ve 22 hodin, což významně zkrátilo tradiční večerní posezení s hudbou.

Další klubovou akcí byly na začátku května Zkoušky vloh, konané opět v přátelském prostředí středočeské Vykáně. Nastoupilo 11 psů, z nichž úspěšně dokončilo osm, a to šest v I. ceně a dva v ceně II.
1. místo: Arwen Moon Blaze + Daniela Dočekalová – I. c., 225 bodů
2. místo: Fateful Phoenix od Potoka Kačáku + Martina Sedláčková – I. c., 225 bodů
3. místo: Anet z Lipové osady (VOD) + Petr Blecha – I. c., 214 bodů

Klubová výstava nás tentokrát „zavála“ ke Znojmu, do zámeckého parku v Miroslavských Knínicích. Přihlásilo se 103 krátkosrstých a 22 dlouhosrstých výmarských ohařů, které posuzovali MUDr. Vlastimil Novotný, František Kaplan a nováček mezi rozhodčími Ing. Zita Krepsová. Ideální počasí i výborně připravené zázemí přispělo k dobré náladě všech a příjemně prožitému dni.
Cartier Love de Donawitz – V1, CAC, KV, BOB VOK, BIS (chovatelka Lenka Hrabalová, majitelka Simona Hamrlová)
Alfonz od Jiřetínského potoka – V1, CAC, KV, BOB VOD (chovatel Petr Novotný, majitelka Liběna Hlinková)
de Donawitz – nejlepší chovatelská skupina (Lenka Hrabalová)
A Sun Of Cato Sanelle Sirrah + Joelle vom Stapelbroek – nejkrásnější pár (Mgr. Lenka Mitrychová)

Uprostřed léta se konaly klubové Lesní zkoušky ve Strkově u Tábora. Přihlášeno bylo pět VOK, jeden NKO a jeden ČF. Přestože všichni předvedli pěknou práci na ohrádce, nakonec dokončil pouze jediný účastník – všichni ostatní postupně neuspěli na různých disciplínách.
1. místo: Amber The Jewel of Diam Weim + Jiří Kotina – III.c., 209 bodů

Klubovou zkouškovou sezonu zakončila pro tento rok v druhé půlce září Klubová soutěž v Těšanech, sestávající ze sobotních Podzimních zkoušek a nedělních Zkoušek vodních prací. Na PZ nastoupilo 12 VOK, 1 VOD a další dva ohaři jiných plemen, na ZVP celkem 11 psů. I když v sobotu vypadli tři a v neděli jeden další účastník, celková připravenost byla na vysoké úrovni – kromě jednoho VOK dokončili všichni úspěšní oba dva dny v I. ceně. I to
přispělo k výborné náladě a příjemné atmosféře po celý zkouškový víkend, stejně jako drobná pozornost místního mysliveckého sdružení, které poskytlo pohár za nejlepší ochotu na hluboké vodě (Arwen Moon Blaze).
1. místo: Fergie z Rybníků + Jan Vepřek – I. c., 392 bodů
2. místo: Arwen Moon Blaze + Daniela Dočekalová – I. c., 390 bodů
3. místo: Bead Babette z Lulečských lesů + Iva Mittnerová - I. c., 390 bodů

Tím byl dokončen také „půlkulatý“ V. ročník Poháru Františka Krejčího, a dopadl tedy následovně:
1. místo: Arwen Moon Blaze + Daniela Dočekalová 196,2 bodu
2. místo: Fateful Phoenix od Potoka Kačáku + Martina Sedláčková 186,5 bodu
3. místo: Fergie z Rybníků + Jan Vepřek 98 bodů

Také díky těmto výsledkům na klubových zkouškách splnila podmínky pro udělení bronzového vůdcovského odznaku Martina Sedláčková. Dalšími laureáty tohoto ocenění se stali Petr Vaňáček a František Lonský – ten získal navíc i odznak stříbrný.

Speciální výstava KCHVO se tentokrát konala 13. 9. 2014 nedaleko Prahy – v Máslovicích, a to souběžně s tamní významnou akcí - Máslovickým vinobraním. Posuzování se ujali dr. Peter Beyersdorf ze zěmě původu (DE), ing. Lenka Fialová a pí. Helena Dvořáková, obě domácí. Přihlášených 104 psů (z toho 12 VOD) posoudili pečlivě a spravedlivě, takže na příčkách nejvyšších se umístili ti nejlepší:
Cartier Love de Donawitz – V1, CAC, VSV, BOB VOK, BIS (chovatelka Lenka Hrabalová, majitelka Simona Hamrlová)
Deano z Šafranice – V1, CAC, VSV, BOB VOD
of Diam Weim – nejlepší chovatelská skupina (Mgr. Veronika Šlamborová)
Atrey Forever Hero + Almost Heaven of Diam Weim – nejkrásnější pár (Mgr. Veronika Šlamborová)

Opět jsme měli zástupce na vrcholných soutěžích, a to dokonce dva – Besta Alfa Ori se zkušenou memoriálovou matadorkou Simonou Markovou a Atreye Forever Hero of Diam Weim s Miroslavem Vargou. A zkušenost se ukázala být rozhodující – Best znovu úspěšně dokončil Memoriál R. Knolla (III. cena, 443 bodů) a opět se tak probojoval na samotný vrchol – Memoriál Karla Podhajského. I tam předvedl tento tandem vynikající výkon a tuto mimořádně obtížnou soutěž opět úspěšně zvládl (III. cena, 444 bodů).

Na nominační soutěž MRK se „nabodovali“ tři výmarští ohaři (Bazilea Grey Eminence - vůdkyně Šárka Večeřáková, Daisy od Potoka Kačáku - Eva Volfová a Ashle z Pošumavských hájů - Alena Brůžková), další dva pak jako náhradníci (Conte Alfa Ori - vůdkyně Lea Mánková a Dessie Sachmet - Hana Jurášková). Celkem bylo na Všestranných zkouškách předvedeno 39 psů, z toho 31 úspěšně (16 v I. ceně).

K 31.12.2014 bylo členy klubu 425 majitelů, chovatelů a přátel výmarského ohaře. Podmínky pro udělení věrnostní plakety za 20 let nepřetržitého členství v klubu splnili Vlastimil Alt, MUDr. František Nahodil, František Prýgl ml., MVDr. Jaroslav Šonka, Petr Vaňáček, Stanislav Prát a Zdeněk Svoboda.
Během roku bylo odchováno 246 štěňat VOK ve 39 vrzích a 38 štěňat VOD v 5 vrzích.
Nezabřezlo 15 fen, což zapříčinilo výrazný úbytek narozených štěňat oproti předchozím letům.

2015

Členská schůze se poprvé konala v penzionu U hrocha ve Škrdlovicích na Vysočině. Jelikož bylo rekreační zařízení ve Štokách jaksi „za zenitem“ a stav se stále spíše zhoršoval, našel výbor pro konání členských schůzí místo více odpovídající úrovni 21.století. Schůzi opět uvedlo přednáškové dopoledne, tentokrát pod taktovkou Bc. Vladimíry Tiché. Téma se týkalo především dopadu nového Občanského zákoníku na kynologii, její organizaci i praktický život chovatele. Samotné schůze se zúčastnilo 77 členů klubu. Ti odsouhlasili doplnění výboru Františkem Bártou za (z osobních důvodů odstoupivšího) skladového referenta Pavla Kubešu. Schválili také rozsáhlejší formální změnu stanov (důsledek nového Občanského zákoníku) a Pravidel pro chov (zrušena povinnost vyšetření kyčlí u importů, výraznější úprava systému doporučování krycích psů, pro uchovnění nutnost absolvování jarního svodu).
Dozorčí komise řešila dvě podání.
Zemřel dlouholetý člen klubu, chovatel, rozhodčí a člen chovatelské rady KCHVO p. František Kaplan.

Květnové Zkoušky vloh ve Vykáni se již staly pomalu tradicí. Tentokrát se uskutečnily hned 3.5.2015 a přihlášeno na ně bylo 18 vůdců s 19 psy (z toho 16 VOK a 1 VOD). V honitbě, která se pyšní nadstandardním stavem zvěře srstnaté, se většině účastníků výborně dařilo: 13x I. cena v rozmezí pouhých 15 bodů je určitě skvělým výsledkem. Jedna další fena dokončila v II. ceně, tři vůdci ze zkoušek odstoupili a dva psi neobstáli.
1. místo: Ben ze Zborovské fořtovny + Michal Sládek – I. c., 228 bodů, CACT
2. místo: Pepe Elika Bohemia + Milan Kazda – I. c., 225 bodů, res.CACT
3. místo: Ariano D’Argento Suerte + Michaela Šmegrová – I. c., 222 bodů

Speciální výstava se konala spolu s Oblastní výstavou psů v Náměšti na Hané nezvykle až 13.6. K této variantě jsme byli poněkud donuceni okolnostmi, kdy byla na poslední chvíli odřeknuta původní jiná lokalita na Hané. Vše se naštěstí podařilo zvládnout a i když se vyskytly drobné problémy a výstava byla pro klub spíše prodělečná, majitelé 92 přihlášených psů mohli být spokojeni. Posuzovali p. Luděk Müller, Ing. Václav Vlasák a p. Pavel Navrátil, všichni odborníci na ohaře. A těmi nejkrásnějšími se pro ně stali:
Elizabeth The Queen Sirius Nova – V1, BOV, BIS V, BOB VOK, BIS (chovatelka Ing. Simona Medřická, majitelka Dagmar Veličková)
Deano z Šafranice – V1, CAC, VSV, BOB VOD (chovatelka Blanka Hájková, majitel Ing. Stanislav Doležal)

Světové výstavy psů v italském Miláně se zúčastnili tři čeští zástupci, všichni získali Výbornou, nejlépe si vedl chovný pes Cuba od Márfyho (V2, res.CAC ve třídě pracovní).

První zářijový víkend se konaly klubové Všestranné zkoušky, letos v Polabí, v honitbě Pňov-Předhradí, která byla pro zkoušky výborně připravena. Nastoupilo 11 výmarských ohařů krátkosrstých, kteří první den pracovali na poli a vodě. A právě pole bylo opravdu královskou disciplínou – bohatě zazvěřeno divokou i vypouštěnou zvěří, takže téměř před každým psem mohla být zvěř ulovena. Přes ideální podmínky skončily na polních pracích
zkoušky pro dva psy. Další dva psi odstoupili v neděli v lese. Zbytek ale předvedl i v lese výborné výkony a až na jednu fenku dokončili všichni v I.ceně. 
1. místo: Atrey Forever Hero of Diam Weim + Miroslav Varga – I. c., 485 bodů, KV, CACT, Nejlepší les
2. místo: Collin Alfa Ori + Simona Marková – I. c., 484 bodů, res.CACT
3. místo: Pepe Elika Bohemia + Milan Kazda – I. c., 477 bodů, Nejlepší voda

Do VI. ročníku Poháru Františka Krejčího zasáhl jediný pes, který se zúčastnil více než jedněch klubových zkoušek – Pepe Elika Bohemia. Proto také zvítězil s velikým náskokem:
1.místo: Pepe Elika Bohemia + Milan Kazda 194 bodů
2.místo: Ben ze Zborovské fořtovny + Michal Sládek 100 bodů
3. místo: Atrey Forever Hero of DW + Miroslav Varga 97 bodů

Fenka VOK Dessie Sachmet s vůdcem MVDr. Vítem Hrachovcem se na konci srpna zúčastnila 41.ročníku Memoriálu Richarda Knolla. Bohužel po zaváhání na velkém poli jí nepomohl ani „vyčtyřkovaný“ les a v memoriálu neobstála.

Také Klubovou výstavu toho roku poznamenala změna místa konání na poslední chvíli, ale obec Točník na Berounsku i přípravný výbor se této výzvy zhostili se ctí a výstava nakonec byla jednou z nejpříjemnějších. Přihlášeno bylo 91 VOK a 28 VOD, které posuzovali p. Petr Buba, Ing. Zita Krepsová a pí. Hana Kunfalvi. Výstavu otevřela přehlídka 17ti chovných psů (někdy i s bohatým potomstvem), kterou fundovaně komentovali poradci chovu. Po začátku posuzování v kruzích započal také výběr do chovu, který je již tradiční součástí všech klubových i speciálních výstav. Odpoledne se v závěrečných soutěžích rozhodlo o těch nejkrásnějších:
Jethro Šedý lovec – V1, CAJC, BOJ, JBIS, BOB VOK, BIS (chovatel Branislav Hock, majitel Tomáš Šesták)
Darja ze Štíteckých zahrad – V1, CAC, KV, BOB VOD (chovatelka Eva Dušková, majitelé Martin a Mgr. Linda Lorenc)
de Donawitz – nejlepší chovatelská skupina
Aron z Pňovského revíru + Born To Be My Lolla of Diam Weim ( Bc. Anna Brůžková)

Členové našeho klubu se aktivně zúčastnili oslav 20. výročí založení bratrského Klubu chovatelov weimarských stavačov. Centrem oslav byl hrad Červený Kameň na úpatí Malých Karpat a zde také byly zahájeny historicky první slovenské Mezinárodní všestranné zkoušky se zadáváním titulů CACIT a CACT. Ve startovním poli bylo 5 vůdců se svými psy z ČR a 5 ze Slovenska a po náročných dvou dnech vystoupali i naši reprezentanti na příčky nejvyšší. Brix Lovec Pampalini s vůdkyní Renatou Syřišťovou obsadili 2. místo (za vítězným Falkem od Ptáčkových rybníka zkušeného slovenského vůdce Jozefa Číče) se 460 body v I. ceně a tituly res.CACIT, res.CACT, Nejlepší pole a cenou KCHVO pro nejmladšího účastníka. Třetí místo patřilo dalšímu českému reprezentantovi Atrey Forever Hero of Diam Weim s vůdcem Miroslavem Vargou (II.cena, 468 bodů, Nejlepší práce s liškou). I další místa obsadili čeští reprezentanti – Lovka z Velenovského boru (4. místo) a Best Alfa Ori (5. místo).
A české výpravě se dařilo také na nedělní Klubové výstavě, které se zúčastnilo 34 VOK a 2 VOD. Cuba od Márfyho se stal nejkrásnějším psem výstavy (BOS, KV, CAC), další soutěžící přidali vítězství nebo reservní vítězství ve svých třídách.

FCI byl vydán nový Standard plemene. Nově je kladen důraz na to, že VO coby všestranný lovecky upotřebitelný pes musí mít všechny požadované vlohy a být použitelný pro veškerou práci v poli, lese i na vodě před i po výstřelu.
Ke konci roku evidoval klub 398 členů.
Podmínky pro udělení věrnostní plakety splnili Gabriela Navrátilová, Zdeňka Krejčová, Branislav Hock, Josef Vlk, Josef Kosina a JUDr. Jan Špaček.
Dozorčí komise řešila tři kárná řízení. Její předseda Hubert Kreps rezignoval na svou funkci, výbor navrhl kooptovat Ing. Arch. Miroslava Vargu.
K 31.12.2015 bylo v klubu evidováno 212 chovných fen a 83 chovných psů VOK a 20 chovných fen a 21 chovných psů VOD. Ve 46 vrzích bylo úspěšně odchováno 323 štěňat VOK, v 6 vrzích VOD pak 42 štěňat. Opět nezabřezlo 15 fen, přesto propad počtu odchovaných štěňat nebyl tak velký jako o rok dříve. Velmi pozitivně lze hodnotit nárůst efektivní velikosti populace, která činila 79 jedinců (46 fen a 33 psů), o 14 více než v předchozím roce. Na výběrech do chovu bylo předvedeno 67 VOK, kandidáty chovu se stalo 53 z nich (79%). Z 10ti předvedených VOD byli do chovu doporučeni všichni.

2016

Členská schůze se znovu konala ve Škrdlovicích, které se osvědčily minulý rok. Dopoledne místopředseda JUDr. Jaroslav Daněk představil přítomným nový, již částečně funkční klubový software Silver. Ten obsahuje českou databázi výmarských ohařů a navíc posunuje práci výboru a jeho komunikaci s členskou základnou na úroveň hodnou 21. století.
Samotné schůzi bylo přítomno 83 členů. Schválili rozsáhlou změnu stanov, způsobenou především nutností elektronické komunikace přes SW Silver a změnou sídla klubu – nově Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 – Chodov. Vzhledem k nárůstu agendy byl navýšen počet členů dozorčí komise na pět. Aktuální složení DK po dovolení nových členů: JUDr. Stanislava Bednářová – předsedkyně, členové JUDr. Olga Kalašová, Mgr. Lenka Mitrychová, Ph.D., Lenka Hrabalová a Ing. Arch. Miroslav Varga. Výrazněji byl upraven Kárný řád (odvolacím orgánem nově výbor, úprava běhu promlčecí doby…) a Pravidla pro chov (např. omezení krytí pro zahraniční psy). Dále byla schválena závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2015, kdy bylo konstatováno, že naspořených více než 650 tis. Kč je dobrým výchozím bodem pro důstojné oslavy 50. výročí založení klubu.

Na Speciální výstavu KCHVO jsme se 7. 5. 2016 opět vrátili do Telče a její zámecké zahrady, která je pro naše výstavy vždy přívětivou a pohostinnou alternativou. Přihlášeno bylo přesně 101 soutěžících ( 81 VOK a 20 VOD), kteří se podrobili pečlivému posuzování MVDr. Jany Kočové, RNDr. Petra Dvořáka a p. Václava Koldinského. Poprvé se na klubové výstavě objevila soutěž potomstva „Progeny“ – jediným, „pilotním“ soutěžícím byla skupina potomků chovného psa VOD A Sun of Cato Sanelle Sirrah, která se tak automaticky stala vítězem. Dalšími oceněnými byli:
Cartier Love de Donawitz – V1, CAC, VSV, BOB VOK, BIS (chovatelka Lenka Hrabalová, majitelka Simona Hamrlová)
Arny Marlin Grey Wind – V1, CAC, VSV, BOB VOD (chovatelka Mgr. Linda Lorenc, majitelka Markéta Lejsalová)
de Donawitz – nejlepší chovatelská skupina (Lenka Hrabalová)
Ciro a Czech Cheer ze Slezských lesů – nejkrásnější pár (Gabriela Navrátilová)

Na Národní výstavě psů v Klatovech se chovný pes VOK Atrey Forever Hero of Diam Weim stal nejkrásnějším psem výstavy (BIS).

Plemeni se dařilo i na Světové výstavě psů v Moskvě – pes VOK Doc N’Camelot’s Heaven Can Wait se stal nejen vítězem VII. skupiny FCI, ale také 3. nejkrásnějším psem celé výstavy (BIS 3). Přihlášeno bylo více než 20 tisíc psů.

Letos budeme mít opět dva zástupce na Memoriálu Richarda Knolla. Na Nominační soutěži uspěli Collin Alfa Ori s vůdkyní (a chovatelkou) Simonou Markovou a Pepe Elika Bohemia s vůdcem (a také chovatelem) Milanem Kazdou. Oběma přejeme hodně zkouškového štěstí.

A nyní, v srpnu 2016 se scházíme v Třeboni ke společné oslavě 50.výročí založení našeho klubu. Přejeme pevné nervy a dobrý vítr všem soutěžícím na Memoriálu Roberta Jakoubka a hodně štěstí na Středoevropské klubové výstavě. Těšíme se na společné setkání během sobotního společenského večera s hudbou a rautem.

                                                                                                                                        zpracovala: Jana Píchová

Sponzoři: