Zkoušky z výkonu mimo KCHVO

08.11.2020

Všestranné a podzimní zkoušky u přátel v Rakousku

 

Ve dnech 3.-4.10.2020 uspořádal ÖWV v lokaltách Gföhl (les) a Neudorf bei Staats (pole + voda) klubové podzimní a všestranné zkoušky, na které jsme byli rakouským klubem delegováni k posuzování.

Jako již tradičně, jsme se sešli v pátek brzy odpoledne v hospodě na samotě u Gföhlu, abychom společně s dalšími rozhodčími připravili cca 500 kroků dlouhé pobarvené stopy starší 12 hodin, jak ukládá rakouský zkušební řád. Oproti našim zvyklostem se na konec nepokládá zašitý kus zvěře, ale uvazuje se zde hlava srnčí nebo daňčí holé. Terény byly vybrány dobře, na rovině či po vrstevnicích, přes paseky, vysokým lesem i nárosty přirozeného zmlazení, trasy předznačeny fáborky.

V sobotu ráno sraz v 7 hodin, v půl osmé krátká porada rozhodčích, neformální nástup, rozdělení do předem náhodně sestavených skupin po 3 psech a před osmou odjezd do honitby, kde proběhla podobně jako u nás první disciplína - přenášení lišky přes překážku. Ta je dokola uzavřená, pes tedy musí vzít lišku do plné mordy a přeskočit ohrádku. Výkony různé, není kladen valný důraz na způsob odevzdání a povelovou techniku.

Pak už se skupiny točily podle daného schématu, vůdci si nosí tabulku s sebou.

Oba jsme posuzovali na barvách (3 skupiny rozhodčích), zde jsme však hodnotili i šoulačku s odložením, nahánění a slídění, chování po výstřelu, vodění na řemeni a poslušnost.

Nakonec společná „rámusenka“. Zde by český vůdce zaplakal – psi vyli, utíkali, štěkali, ale nikomu to nevadilo. Nula nevadí, stejně jako například u odložení a dalších „poslušnostních“ disciplín. Ty jsou totiž jen a jen vizitkou vůdce, a i na tom pak závisí jeho lovecká úspěšnost.

V neděli ráno sraz na dvoře zavřené hospody v Neudorfu, tentokrát i s účastníky podzimních zkoušek, opět velice rychle v revírech. Ve skupinách 2-4 psi, vedoucí skupiny většinou majitel soukromé honitby.

A jako u nás – společný hon, hledání, vystavování, postupování, klidy, pohozený králík a kachna, vlečka s kachnou, poslušnost, chování po výstřelu, navíc sledování stopy, povaha, hodnocení vedení a charakteru práce psa.

Cení se samostatnost psa, systém, rychlost, vytrvalost, lovecká chuť. Pes musí bezpodmínečně vystavit, o zvěř není nouze, šancí má dost. Nevadí nula z klidů, byli jsme svědky mnohokrát opakovaného prohnání zvěře (limit k návratu 10 minut) a dokonce jednoho ulovení zajíce v přilehlé kukuřici. Vliv to má na cenu, nikoliv na chovnost nebo loveckou upotřebitelnost. Vlečky a pohozené vypracovat musí. Způsob přinášení a množství či druh povelů nemají vliv na hodnocení, pes však nesmí mačkat zvěř.

Je-li pes neposlušný a loví pro sebe, dostane nulu, pro společný lov je sice v tomto stavu nepoužitelný, ale zase je jen vizitkou (= ostudou) svého vůdce.

Práci na vodě hodnotí samostatná skupina rozhodčích – ochota, přinášení, nahánění, dohledávka a královská disciplína slídění za živou kachnou. V Rakousku jsou všechny disciplíny vodní práce součástí podzimních zkoušek. Zde již ovšem bez korony a se zákazem natáčení a fotografování. Už i v Rakousku platí omezení …, „zelení“ se zviditelnili a v některých spolkových zemích (např. Štýrsko) je již tato disciplína zakázána (proto třeba letos nesměla na VGP posuzovat vynikající rozhodčí, všemi uznávaná dávná členka klubu Lori, která odtud pochází).

K celkovému hodnocení úrovně:

Na VGP bylo přihlášeno 12 psů, dostavilo se jedenáct, uspělo 6. Někdo lépe, jiný hůře.

Velice slušné byly práce na barvách, avšak žádný oznamovač nebo hlasič.

V poli rozčarování z poslušnosti, nadšení z chuti do práce. Obecně – rakouský zkušební řád ve srovnání s naším více oceňuje lovecké vlastnosti a práci psa před drilem a drezérskými schopnostmi vůdce.

Kvůli nedokončení vlečky s liškou vypadl jediný český zástupce.

Druhý den pak úspěšně absolvoval s ještě dalšími dvěma našimi reprezentanty HP, na které bylo přihlášeno 18 psů (v jiných letech i přes 40!)

Celkem na nich byla „úmrtnost“ cca 25%, většinou na vlečkách a poslušnosti – nevrátili se do 10 minut.

Na závěr byly na zahrádce otevřené pivovarské restaurace přečteny výsledky, vítězi předán putovní pohár ÖWV a cena českého klubu – umělecky rytá daňčí lopata. Žádné věcné ceny, granule, pohárky apod. Zápis jakékoli lovecké upotřebitelnosti je totiž tím jediným, pro co si vůdci jedou. Nač je psovi CACT?, ptali se nás…

Naše cesty do Rakouska jsou vždy doprovázený dlouhým těšením se. Na přátele, nádherné revíry plné drobné zvěře, překrásnou a s citem kulturně obhospodařovanou krajinu a přirozenou skromnost a pokoru vůdců. Za 10 let jsem se nesetkali s protestem, kritikou rozhodčího nebo nespokojeností s udělenou známkou. Vůdci se chovají férově i mezi sebou a je-li někam zakázaný vstup, respektují to. Přestože od rána znají číslo barvy (nelosuje se), nikoho na nich předem nepotkáte…

Na zkoušky si přivážejí vlastní zvěř, nemohou se na ni tedy vymlouvat. Má-li mít liška min. 4 kg, pak žádná nemá 3,99.

Všichni vůdci jsou správně ustrojeni i vybaveni, zbraň a myslivecké vystupování i používání pozdravů a myslivecké mluvy jsou samozřejmostí.

A tak se tedy zase těšíme do míst, kde je svět ještě v pořádku, kde si svých tradic váží a výmarský ohař je stále především loveckým psem.

 

Jana a Martin Kočovi

 03.07.2019

MBZ Rakousko

29.6.2019 se konaly v Rakouském Salzburgu - obec Schalchen mezinárodní barvářské zkoušky. Na těchto zkouškách se prezentoval český VOK Dante Grey Eminence s vůdcem Zdeňkem Zegermacherem. Úspěšně došel v I. ceně s 64b. Celkově došli 4 psi v I. ceně a dalších 9 psů v II. ceně. Jeden pes byl během dosledu vyloučen. Zkoušky se konaly při vysokých teplotách, které dosahovaly až 36C. Terén byl v Podhůří Alp - stoupíní v lesním porostu v přirozeně vzniklých mlazinách a houštinách s kombinačí krytů s ostružiníků. Staří barvy bylo 17-20 hodin a celková délka byla 1200m (200ml srnčí barvy na celou trasu). Srnčí zvěř byla dosledována s ozančením 2x lože za 19 minut. Druhý pes v pořadí dosledoval srnčí zvěř za 27 minut. Nominováno, přihlášeno 13 psů z Rakouska,Německa, 1pes ČR. 19.11.2018

Weimaraner CACIT Field - Water competition, Babatpuszta 2018

22. října 2018 se konala mezinárodní soutěž výmarských ohařů v Maďarsku pod názvem Weimaraner CACIT Field – Water competition. Jak název napovídá, jednalo se o polní a vodní zkoušky. Jiná země, jiný jazyk, jiný zkušební řád, cizí terény jak pro psa tak pro vůdce dávají záruku patřičné dávky adrenalinu. Nejdůležitější vodní disciplínou bylo pronásledování stopy živé kachny, kdy pes musí najít na vodě stopu živé kachny, udržet ji – což není lehké, kachna se ponoří na několik minut a vyplave zcela jinde. Následně by měl pes kachnu vyhnat na vodu aby se dala střelit a aportovat. Díky ochráncům zvířat se tato disciplína v ČR již neprovádí. Odměnou za účast byla nádherná krajina, velmi milí lidé, výborné jídlo, krásné ceny a kupa nevšedních zážitků z „boje“.  Na stupních vítězů se na 1. místě umístil Ján Dinga ze Slovenska se psem Davik Steel Crazy dog v I. ceně a titulem CACIT, CACT. Druhé místo a titul res CACIT, res CACT vybojoval pes z České republiky - Alacer Royal Splendour  vedený Janou Vítkovou, rovněž v I. ceně.  Další soutěžící reprezentující ČR,  Eddy od Márfyho vedený Mirkem Vargou, vybojoval 5. místo. 

Kdo chce zažít skvěle připravenou mezinárodní soutěž v zahraničí,  neváhejte se zúčastnit příští rok!07.08.2018

VIII. Memoriál Luďka Hejného 1. - 2. 9. 2018

VIII. Memoriál Luďka Hejného o Pohár Premonstrátského  kláštera, 1.- 2. 9. 2018 v Milevsku, OMS Písek / MS Branice a MS Bernartice. Více info zde11.07.2018

Memoriál Richarda Šrámka 22. - 23. 9. 2018

XV. ROČNÍK MEMORIÁLU RICHARDA ŠRÁMKA honitba Pustějov 22. - 23. 9. 2018 Podzimní zkoušky a vodní práce ohařů, se zadáváním titulu CACT a res. CACT

Propozice zde

 Sponzoři: