Torze žaludku u výmarského ohaře

Syndrom gastro-duodenálního volvulu, neboli přetočení (torze) žaludku je akutní až perakutní život ohrožující stav, který se projevuje zvětšením objemu dutiny břišní psa a rychlým zhoršováním se jeho zdravotního stavu. Toto onemocnění je úzce spojené s podáním krmiva, případně s vypitím velkého množství vody. Většinou se první příznaky objevují již po nakrmení, ale s ohledem na to, že trávenina může v žaludku přetrvávat i 4 - 6 hodin, se mohou příznaky projevit i později.

Onemocnění vzniká otočením žaludku při jeho relativně volném horizontálním zavěšení v dutině břišní psa. Přetočením a zaškrcením se uzavřou otvory žaludku, tzn. jak jeho vstup od jícnu, tak jeho výstup do tenkého střeva. Běžnou fermentací tráveniny se v přetočeném žaludku hromadí vznikající plyny, které způsobují jeho rozpínání. Žaludek se zvětšuje a následně tlačí na velké žíly, což vede k městnání krve v orgánech dutiny břišní a ke ztíženému návratu krve zpět do srdce, klesá jeho výdej, vnikají srdeční arytmie, vyvíjí se šok a ostatní životně důležité orgány jsou následně nedostatečně zásobeny kyslíkem. Zvýšeným tlakem plynů na žaludeční stěnu dochází k její nekróze až k perforaci, bakterie se tak dostávají do krve, rozvíjí se endotoxémie a šokový stav psa se dále rapidně zhoršuje. U psa se projevuje náhlý neklid, zvětšení a nafouknutí břicha, pes se snaží zvracet nebo se dáví, ale odchází z něj jen napěněné sliny a jeho stav se rychle zhoršuje a přechází až v apatii.

Torze se nedá rozchodit a ani sama nepřejde, jak se někteří majitelé na úkor života svého psa mylně domnívali a mysleli si, že se jejich pes jen „přežral“. Psa je nutno bez prodlení dopravit k veterinárnímu lékaři. Záchrana jeho života je otázkou několika desítek minut. Patřičně vybavený veterinární lékař psa rychle stabilizuje, provede dekompresi žaludku a operativně napraví jeho správné uložení v dutině břišní. Žaludek se upevňuje do potřebné pozice několika stehy ke stěně břišní, ale ani to nezajistí, že v budoucnu již k žádné torzi u tohoto psa nedojde. I přes včasný chirurgický zákrok jsou pro postiženého psa první dny po operaci kritické. Pes se pak musí z počátku opatrně a velmi pomalu rozkrmovat speciální stravou a přechod na normální krmení je někdy možný až během měsíce po operaci.

Pro to, aby majitel psa předešel vzniku torze, je několik obecných rad. Převážně u velkých plemen psů s hlubokým hrudníkem, jako je i výmarský ohař, doporučuji rozdělit krmnou dávku raději do dvou menších částí během dne, než aby pes pozřel velké množství krmení najednou. Krmení by mělo být kvalitní, s vysokým obsahem vysoce stravitelných živočišných bílkovin. Levnější granule s větším obsahem obilného „šrotu“ (např. bezejmenné granule různých supermarketů) více podněcují tvorbu plynů, stejně jako podávání čerstvého chleba či pečiva. A co je nejdůležitější, po nakrmení je potřeba zajistit psovi klid a předejít jakémukoliv prudkému pohybu. Nejrizikovější pro psa po nakrmení je chodit ze schodů, vyskakovat na boudu či vřele vítat příchozího majitele nebo se válet a převalovat přes hřbet. Nebezpečí včas nezjištěných příznaků torze je větší u psů držených venku v kotci, kde majitel nemá psa přímo pod dohledem, a proto doporučuji hodinu až dvě po nakrmení zajít psa do kotce ještě zkontrolovat. Torze se může vyskytnout i při vypití velkého množství vody po značném pohybu, například když pes během intenzivního výcviku nebo dlouhé procházky hltavě pije vodu z potoka a přitom má hlavu níže než zbytek těla a pak dále pokračuje v pohybu.

Torze nejčastěji opravdu postihuje psy středního věku velkých plemen, to ale nemusí být vždy pravidlem, protože případy torze byly popsány i u jezevčíka nebo kočky. Je třeba ale brát v úvahu i potencionální genetické predispozice pro toto onemocnění, tzn. šířku a hloubku hrudníku a volnost závěsu žaludku a s ohledem na to vybírat jedince pro chovné páry nebo alespoň nespojovat dva jedince, kteří toto onemocnění prodělali, protože se pak teoreticky zvyšuje i riziko výskytu torze u jejich potomků.

MVDr. Hana Jurášková

Sponzoři: