Jak inzerovat

Tato stránka "INZERCE" slouží členům KCHVO k inzerci výmarských ohařů v jejich majetku, příp. k inzerci jejich činností.

Členu KCHVO bude bezplatně zveřejněn 1 inzerát na jeden vrh. Opakované zveřejnění je možné po zaplacení částky 200 Kč na účet KCHVO za každý nově zadaný inzerát.
Komerční inzeráty (výcvik psů, výcvikové tábory apod.) jsou zpoplatněny částkou 200 Kč.
Nečlenové KCHVO zde mohou inzerovat pouze jejich (dle pravidel FCI) odchovávané vrhy výmarských ohařů, a to za poplatek 200 Kč. 
Potvrzení o provedené (nikoliv pouze zadané!) platbě zasílejte e-mailem zároveň s textem inzerátu.
Inzeráty starší 3 měsíců jsou automaticky smazány.

Pro zveřejnění pošlete text Vašeho inzerátu o max. délce 300 znaků na e-mail tiskovy.referent@weimaraner-club.cz . Spolu s inzerátem mohou být zveřejněny max. 2 fotografie.

Sponzoři: