Podmínky členství

Členem klubu může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která

  1. podá písemnou nebo elektronickou přihlášku,
  2. zaplatí zápisné a roční členský příspěvek a
  3. jejíž přijetí schválil výbor klubu.

Zápisné a členský příspěvek hradí v plné výši bez ohledu na to, ve které části kalendářního roku přihlášku podal.

Členem klubu nemůže být osoba, která nakupuje psy za účelem dalšího prodeje nebo která toto zprostředkovává jako soustavnou činnost za účelem dosažení zisku, případně vědomě dodává psy osobám, které tuto činnost provozují.

Členství v KCHVO není podmíněno členstvím v ČMMJ nebo jiné myslivecké organizaci.

JAKÉ MÁ ČLENSTVÍ V KLUBU VÝHODY:

  1. Člen klubu má slevu na všechny klubové akce - zkoušky, výstavy, výběry do chovu
  2. Člen klubu obdrží 2x ročně Zpravodaj s aktuálními informacemi o chovu, klubových akcích a dalším dění ve světě myslivecké kynologie
  3. Členství v klubu přináší možnost setkávat se s lidmi se stejným zájmem, vyměňovat si zkušenosti, navázat nová přátelství, podílet se na organizaci klubových akcí

POSTUP PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO KLUBU

Podání přihlášky je možné elektronicky. V pravé horní části je odkaz na stránku se žádostí o členství. Po vyplnění jména a emailu dostatnete automaticky do uvedené mailové schránky pozvánku do klubu, kde bude uveden jedinečný variabilní symbol, který můžete využít při platbě prvního členského poplatku se zápisným (500 Kč). Současně je ve zprávě odkaz na přihlášku. Přes tento odkaz se Vám otevře formulář přihlášky. Tím je zabezpečeno, že přihlášku za Vás nevyplňuje jiná osoba. Po vyplnění přihlášky si přečtěte klubové normy, na které je odkaz u přihlášky. Odeslat elektronicky přihlášku lze až po zaškrtnutí políček, že jste se s klubovými normami seznámil. Systém Vám ihned odešle potvrzení přijetí přihlášky a přidělí Vám členské číslo. To budete používat jako variabilní symbol pro veškeré platby klubu.  Po vyplnění přihlášky projedná výbor Vaše přijetí a po uhrazení členského poplatku se zápisným budete přijati za člena a Vaše jméno bude uvedeno v seznamu členů na webových stránkách. POZOR - emaily jsou zasílány systémem automaticky, takže Vám může "spadnout" podle nastavení Vaší schránky do hromadné nebo nevyžádané pošty. 

Přihlášku můžete podat také písemně zaslaním poštou na adresu matrikáře klubu. Formulář písemné přihlášky je zde.

Sponzoři: