Akce klubu

Klub chovatelů výmarských ohařů  v souladu se svým posláním pořádá ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou unií, Českomoravskou kynologickou jednotou a jejími členy, případně s jinými právními subjekty chovatelské přehlídky, svody, výstavy, zkoušky a soutěže, které mohou být otevřeny i pro jiná plemena a pro účastníky ze zahraničí. Při pořádání akcí postupuje klub v souladu s právními předpisy  a vnitřními předpisy FCI, ČMKU a ČMKJ.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.03.2019 - Členská schůze - hotel U Hrocha, Škrdlovice u Velkého Dářka 
JUDr. Jaroslav Daněk: predseda@weimaraner-club.cz (kontaktní osoba)
- pozvánka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.05.2019 - Speciální výstava KCHVO - Slavkov u Brna
Jana Němečková: vystavni.referent@weimaraner-club.cz (kontaktní osoba)
propozice, přihláška Word,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.05.2019 - Zkoušky vloh (CACT) - Měnín
Ing.arch. Miroslav Varga: vycvikar@weimaraner-club.cz (kontaktní osoba)
propozice, přihláška

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.08.2019 - Klubová výstava KCHVO - Konopiště

Jana Němečková: vystavni.referent@weimaraner-club.cz (kontaktní osoba)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2019 - Lesní zkoušky - Praha - váýchod 
Ing. arch. Miroslav Varga: vycvikar@weimaraner-club.cz (kontaktní osoba)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.09.2019 - Podzimní zkoušky (CACT) - Olomouc
Ing. arg. Miroslav Varga: vycvikar@weimaraner-club.cz (kontaktní osoba)

Sponzoři: