Akce klubu

Klub chovatelů výmarských ohařů  v souladu se svým posláním pořádá ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou unií, Českomoravskou kynologickou jednotou a jejími členy, případně s jinými právními subjekty chovatelské přehlídky, svody, výstavy, zkoušky a soutěže, které mohou být otevřeny i pro jiná plemena a pro účastníky ze zahraničí. Při pořádání akcí postupuje klub v souladu s právními předpisy  a vnitřními předpisy FCI, ČMKU a ČMKJ.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.03.2018 - Členská schůze - hotel U Hrocha, Škrdlovice u Velkého Dářka 
Ing. Martin Kočí: mart.koci@seznam.cz (kontaktní osoba)
- pozvánka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.05.2018 - Zkoušky vloh (CACT) - Vykáň (OMS Nymburk)
Milan Kazda: m.kazda@centrum.cz (kontaktní osoba)
- propozice, přihláška

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2018 - Speciální výstava KCHVO - Točník
Jana Němečková: vystavni.referent@weimaraner-club.cz (kontaktní osoba)
- propozice, přihláška Word, statistika k 3.4.2018statistika konečná a rozpis kruhů

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.- 20.05.2018 - Klubový výcvikový víkend Olšina
Ing. Martin Kočí: mart.koci@seznam.cz (kontaktní osoba)
- propozice a přihláška 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.09.2018 - Klubová výstava KCHVO - Brno-Žebětín
Jana Němečková: vystavni.referent@weimaraner-club.cz (kontaktní osoba)
- propozice, přihláška elektronická, přihláška Wordstatistika k 4.7.2018statistika k 5.8.2018, konečná 
  statistika a rozpis kruhů

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.09.2018 - Podzimní zkoušky (CACT) - Mžany (OMS Hradec Králové) 
Ing. arch. Miroslav Varga: vycvikar@weimaraner-club.cz (kontaktní osoba)
- propozicepřihláška
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.-07.10.2018 - Všestranné zkoušky (CACT) - Číhaná (OMS Plzeň)
Ing. arg. Miroslav Varga: vycvikar@weimaraner-club.cz (kontaktní osoba)
- propozicepřihláška

Sponzoři: