Základní informace

 

Klub chovatelů výmarských ohařů zapsaný spolek. je chovatelským klubem, který je ve smyslu řádů FCI garantem chovu výmarských ohařů v České republice. Z právního hlediska je KCHVO právnickou osobou - spolkem ve smyslu občanského zákoníku sdružující chovatele a příznivce loveckého plemene výmarský ohař krátkosrstý a výmarský ohař dlouhosrstý. KCHVO je členem Českomoravské kynologické jednoty, jejímž prostřednistvím je členem Českomoravské kynologické unie.

Název spolku:

Klub chovatelů výmarských ohařů zapsaný spolek

– zkratka KCHVO z.s.

Sídlo spolku:

ČMKJ

Lešanská 1176/2a,

141 00 Praha 4 - Chodov

E-mail:

vybor@weimaraner-club.cz

Identifikační číslo:

47922753

Bankovní spojení:

1623761329/0800

IBAN: CZ69 0800 00000016 2376 1329

BIC: GIBACZPX

Členské příspěvky: 

řádný člen: 400 Kč

člen nad 65 let věku: 200 Kč

nový člen (včetně zápisného): 500 Kč

Informace ke zpracování osobních údajů:

Záznamy o činnostech zpracování

 

 

Sponzoři: