Aktuality

19.03.2019

zápisy

Na web byl vložen zápis ze schůze výboru z 1.3.2019 a také zápis z členské schůze, konané dne 2.3.2019 ve Škrdlovicích.

 

Změna rozhodčího

Změna rozhodčího na jarní speciální výstavu KCHVO. Místo p. rozhodčího Ing. Jozefa Jursy CSc. (SK) bude posuzovat pí. Hana Ahrens (A)06.03.2019

Usnesení členské schůze

Na web bylo vloženo usnesení z členské schůze, která se konala dne 2.3.2019 ve Škrdlovicích.13.02.2019

Zápis ze schůze výboru a návrh Pravidel pro chov

Na web byl vložen zápis ze schůze výboru, která se konala dne 7.2.2019 v Choceradech. Přílohou je výborový návrh úpravy Pravidel pro chov, který bude předložen členské schůzi 2.3.2019.11.02.2019

Informace hlavního poradce chovu

Vážení chovatelé, chovatelky a příznivci plemene výmarský ohař,

     S ohledem na situaci kolem zdravotního stavu našeho plemene, na kterém nám všem záleží, se chovatelská rada dne 28.10.2018 a následně výbor KCHVO dne 30.10.2018 zabýval nevyléčitelným smrtelným onemocněním srdce zvaným dilatační kardiomyopatie (dále jen DCM), viz. článek Zdeny Němcové - Pes s velkým srdcem.

     Výsledky zjištění z vyšetření i informací od chovatelů z posledních dnů a týdnů, kdy se objevují další a další jedinci postižení DCM, nám bohužel ukazují, že jde o rozsáhlejší problém, který nelze řešit náhodným testováním. Tato fakta nás utvrzují v tom, že je nejvyšší čas situaci řešit! Po vyloučení možných vedlejších příčin vzniku onemocnění a potvrzeným onemocněním u potomků již zjištěných postižených jedinců je vysoce pravděpodobné, že toto onemocnění je geneticky podmíněno. Rozhodli jsme se proto, že nebudeme nečinně přihlížet jak se DCM plíživě a nekontrolovaně rozšiřuje v našem chovu.

     Výbor KCHVO proto dne 30.10.2018 na základě doporučení chovatelské rady jednohlasně rozhodl o tom, že přistoupí k plošnému monitoringu co největšího počtu chovných i nechovných jedinců výmarského ohaře krátkosrstého za následujících podmínek:

  1. Akceptovány budou z důvodu dodržení jednotné metodiky a uzavření dohody o spolupráci s klubem výsledky vyšetření pouze ze dvou pracovišť v ČR:

           FVL Brno Klinika chorob psů a koček – MVDr. Filipejová a kol., tel. pro objednávání: 608 211 415 v časech po-pá 8-15 hod.

           a

           Veterinární klinika Slaný – MVDr. Michal Fiedler, tel. pro objednávání: 606 641 875 v časech po-pá 9-17 hod.

           Respektujte prosím uvedené časy pro objednávání. I veterináři jsou lidé a potřebují si odpočinout. Volat o víkendu kolem oběda nebo mezi 6 – 8 hodinou ranní             není úplně ideální. Počítejte s objednací lhůtou na vyšetření a nenechávejte prosím vše na poslední chvíli.

  1. Každý majitel feny, který bude žádat hlavního poradce chovu o doporučení ke krytí nebo má u poradce chovu zatím nevyřízenou žádost o krytí, předloží se žádostí nebo dodatečně vyšetření na DCM z jednoho ze dvou výše uvedených pracovišť ne starší 2 měsíců. Doporučení ke krytí budou následně vydána pouze klinicky zdravým fenám. Vyšetření se absolvuje pouze před každým vydáním krycího listu. Před krytím se již vyšetření nepožaduje.
  2. Do konce února 2019 mají povinnost absolvovat vyšetření na DCM i všichni chovní psi plemene VOK mladší 10 let na jednom z výše uvedených pracovišť. Platnost vyšetření bude 12 měsíců, potom bude nutné je opakovat. Bez doručení tohoto vyšetření poradci chovu nebude pes doporučován. Nutnost opakování vyšetření vyplývá z možnosti současných vyšetřovacích metod, jak jsou popsány u uvedeném článku.
  3. Poprvé lze vyšetření absolvovat ve stáří 24 měsíců.
  4. Majitelům chovných fen výbor klubu doporučuje již před uvedeným datem vyžadovat před krytím předložení vyšetření chovného psa na DCM z jednoho ze dvou vybraných pracovišť. Klub může garantovat existenci vyšetření u doporučovaných psů teprve u krycích listů vystavených po povinném termínu – konec února 2019. U chovatelů, kteří mají platný krycí list vydaný před 30.10.2018, výbor klubu důrazně doporučuje provedení vyšetření na DCM na uvedených pracovištích před krytím.
  5. Celkové vyšetření dle požadavků našeho klubu stojí na obou pracovištích stejně, a to 2.000 Kč vč. DPH. KCHVO bude přispívat (zpětně proplácet) každému jedinci (chovnému i nechovnému) 1000 Kč na vyšetření DCM na uvedeném pracovišti za předpokladu, že majitel psa/feny na daném veterinárním pracovišti vyplní Informovaný souhlas s poskytnutím výsledků testu klubu a vzorku DNA za účelem dalšího testování genetických příčin DCM určené genetické laboratoři s následnou informací klubu. Žádanka na vrácení 1000 Kč je také na internetových stránkách klubu v sekci dokumenty ke stažení. 
  6. Každému vyšetřovanému jedinci bude v rámci vyšetření odebrán 1 ml krve pro následný genetický výzkum. Na základě celorepublikovému monitoringu velkého počtu jedinců VOK bude moci probíhat v genetické laboratoři výzkum genů a jejich mutací, abychom se pokusili odhalit genetické příčiny a souvislosti vzniku tohoto závažného smrtelného onemocnění.

Vyšetření na DCM se provádí při plném vědomí psa a je bezbolestné. Trvá přibližně hodinu a půl. Majitel před vyšetřením předloží vyšetřujícímu lékaři originál průkazu původu psa/feny a nechá svému psovi/feně zkontrolovat mikročip, případně tetování.  

Je možné vyšetřit i hárající fenu. Nevyšetřují se březí a kojící feny.

Můžete nechat vyšetřit bez obav i staršího jedince – zkušení kardiologové poznají rozdíl mezi stařeckými změnami na srdci a DCM. Čím více vzorků budeme mít k dispozici, tím lépe.

Nemusíte se ani bát, že váš pes/fena, který je zrovna v kondici vrcholového sportovce, bude mít horší výsledek. Námi doporučení kardiologové velice pečlivě a citlivě řeší každého jedince individuálně a v případě podezření na onemocnění srdce Vás s odstupem času vyzvou ke kontrolní návštěvě.

Stanovená vyšetření jsou pro plemeno výmarský ohař dlouhosrstý DOPORUČENÁ.

     Vážení přátele, velice mně mrzí, že na začátku svého působení v roli hlavního poradce chovu vám nepíšu veselejší řádky. Pevně však věřím, že výše uvedené kroky pochopíte a všichni beze zbytku necháme vyšetřit své psy a feny pro dobro věci. Zasadíme se tak o to, aby naše oblíbené plemeno bylo zdravé.

Výmarákům zdar!

             Martin Böhm

Hlavní poradce chovu KCHVO29.12.2018

PF 2019Sponzoři: