Aktuality

28.03.2020

Mimořádná členská schůze

MČS, která se má konat dne 18.4.2020 se díky nařízení vlády s největší pravděpodobností konat nebude. V případě že, nařízení vlády pozbyde platnosti před odesláním zpravodajů do tisku, budou členové KCHVO informováni o termínu konání MČS prostřednictvím zpravodaje. V případě ponechání nařízení vlády v platnosti, budou členové KCHVO informování neprodleně po skončení vyhlášeného opatření a to písemnou formoul 24.03.2020

Zápis z členské schůze 2020

Do složky Zápisy z členských schůzí byl přidán ověřený zápis z členské schůze uskutečněné 29.2.202006.03.2020

Zápis z jednání výboru a podklady k MČS

Do složky zápisy z výboru byl vložen zápis z jednání výboru dne 28. 2. 2020 ve Škrdlovicích a rozhodnutí výboru ze dne 6. 3. 2020 o ukončení pozastavení využívání v chovu na základě usnesení členské schůze. Toto rozhodnutí bylo vloženo i do sekce Plemeno - Zdraví - DCM.   

Současně je do záložky podklady na MSČ 2020 vložen kandidátský lístek a oficiální pozvánka, která bude po grafické úpravě v tiskárně rozeslána všem členům poštou.

 06.03.2020

Informace k mimořádné volební členské schůzi

Na základě dotazů k mimořádné členské schůzi upřesňujeme.

Členská schůze rozhodla o svolání mimořádné volební členské schůze. Ta proběhne 18. dubna 2020 a na programu budou volby nových orgánů klubu - výboru i dozorčí komise. Schůze proběhne v tradičním místě Hotel U hroch Škrdlovice. Hlasování bude zabezpečeno elektronickým hlasovacím zařízením. Oficiální pozvánka bude rozeslána všem členům koncem příštího týdne. Kandidáti na funkce ve výboru a DK se budou moci představit členům prostřednictvím kandidátních lístků (formulář bude v oficiální pozvánce a od data rozeslání pozvánky i na webu), které budou uveřejněny na stránce Podklady na MČS 2020 v menu vlevo. Samozřejmě budou moci svou kandidaturu oznámit i na samotné MČS.

Na uvedené webové stránce budou postupně uveřejňovány i další potřebné dokumenty. V tuto chvíli např. zveřejňujeme dopis odeslaný na Kardiologickou sekci České asociace veterinárních lékařů malých zvířat.04.03.2020

Mimořádná členská schůze

Na web byla vložena předběžná pozvánka na mimořádnou volební členskou schůzi viz akce klubu. Oficiální pozvánka bude rozeslána poštou. Sponzoři: