Aktuality

27.04.2019

Informace pro vystavovatele

Na web byla vložena konečná statistika a rozpis kruhů Speciální výstavy KCHVO Slavkov. Zároveň byla rozeslána potvrzení o přijetí na výstavu (vstupní list). Pokud jej někdo z přihlášených neobdržel, kontaktujte prosím neprodleně výstavní referentku na e-mail: vystavni.referent@weimaraner-club.cz .

Upozorňujeme vystavovatele, že přístup na výstavu bude možný pouze vstupem ve směru šipek (viz přiložená mapka), neboť v místě bude souběžně probíhat také výstava MSKAO a nelze dopustit vzájemné rušení  a případné kolize. Děkujeme, že tento požadavek pořadatele budete respektovat.  Parkoviště vyhrazené pro KCHVO  je na škvárovém hřišti směrem na Golf.  Na místě bude vše značeno.

 

 

 V průběhu výstavy bude probíhat také jarní svod. Zájemci o jeho absolvování, zašlete prosím poradci chovu elektronicky obě strany průkazu původu vašeho psa, a to nejpozději ve čtvrtek 2.5.2019.27.04.2019

Přednáška "DCM u výmarských ohařů" na webu

Na web do sekcí Chov – poradna a také Výmarský ohař – zdraví – DCM bylo nahráno zpracované video z přednášky „DCM u výmarského ohaře", kterou na členské schůzi prezentovala MVDr. Zita Filipejová. Je možné, že pro korektní zobrazení budete muset být přihlášeni do členské zóny.04.04.2019

Informace o stavu vyšetření na DCM

Na web byla pro členy klubu vložena aktualizovaná informace o stavu vyšetření na DCM výmarských ohařů v našem chovu k 1. dubnu 2019. Je přístupná v části plemeno - zdraví -  DCM nebo před tento odkaz.04.04.2019

statistika SV Slavkov

Na web byla přidána statistika na SV ve Slavkově ke dni 3.4.2019. Dále připomínáme, že se blíží II. uzávěrka na tuto výstavu, která je 5.4.2019.19.03.2019

zápisy

Na web byl vložen zápis ze schůze výboru z 1.3.2019 a také zápis z členské schůze, konané dne 2.3.2019 ve Škrdlovicích.

 

Změna rozhodčího

Změna rozhodčího na jarní speciální výstavu KCHVO. Místo p. rozhodčího Ing. Jozefa Jursy CSc. (SK) bude posuzovat pí. Hana Ahrens (A)Sponzoři: