Aktuality

04.03.2020

Mimořádná členská schůze

Na web byla vložena předběžná pozvánka na mimořádnou volební členskou schůzi viz akce klubu. Oficiální pozvánka bude rozeslána poštou. 03.03.2020

Usnesení ČS a prezentace z přednášky

Do části Zápisy z členských schůzí bylo vloženo usnesení z členské schůze konané dne 29. února 2020.

Současně byl v části plemeno do záložky zdraví - DCM vložen odkaz na prezentaci  - přednáška Genetické základy DCM - z dopoledního bloku 15.01.2020

Platnost vyšetření DCM

V poslední době skončila platnost vyšetření na DCM těm jedincům, kteří je v loňském roce absolvovali mezi prvními. Připomínáme tedy především majitelům chovných psů, aby se nezapomněli včas objednat na další vyšetření, které musí být opakováno vždy nejpozději po roce. Chovné psy, kteří nebudou mít platné vyšetření, nebude moci poradce chovu doporučovat. 

Cena opakovaného vyšetření byla snížena na 1500 Kč, polovinu této částky vám může opět refundovat klub. Přejeme všem pouze negativní výsledky!

 

 

 

INFORMACE Z ČMKU!

Novela zákona o Veterinární péči
V dotazech kynologů se stále ještě potýkáme s problematikou vztahu platnosti očkování proti vzteklině v návaznosti na identifikační označení psa. Jen pro připomenutí, za platné je považováno očkování pouze v případě, že pes je čipován. Výjimku tvoří psi s čitelným tetováním narození před červencem 2011.
15. ledna 2020 vstupuje v platnost další novela Zákona o veterinární péči. Je v ní zakotven požadavek říkající že: „Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy oznámit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.“Upozornit je třeba na to, že z pohledu zákona je chovatelem každý, kdo má nějaké zvíře, v tomto případě psa, tedy nikoliv jen ten kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata s průkazem původu. V předchozí době platilo podobné ustanovení, jen se týkalo 5 a více fen a lovečtí psi se zkouškou lovecké upotřebitelnosti měli výjimku a hlášeni být nemuseli. Tato výjimka byla zrušena. Státní veterinární správa by údajně měla 15. ledna spustit možnost hlásit fenky elektronickou formou. Povinnost hlášení se vztahuje na domácnost. Tím, že jednu fenku napíšeme na ve společné domácnosti žijící babičku, druhou na syna a třetí na neteř se hlášení nevyhneme.
Druhá změna vyplývající z probírané novely Zákona o veterinární péči se týká identifikačního označování štěňat. Ta by měla být označena čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Tato povinnost platí pro všechna štěňata, nikoliv jen pro štěňata s průkazem původu.
Státní veterinární správa zatím nevydala žádné upřesňující informace. Pokud něco takového získáme, dáme informaci na web.
Vladimíra Tichá

 06.12.2019

Zpravodaj chovatelům

Výbor schválil možnost poskytnutí většího množství výtisků Zpravodaje chovatelům, kteří by je např. rádi věnovali novým majitelům svých odchovů. Cena jednoho výtisku je stanovena na 50 Kč, započteno je již i poštovné. V případě vašeho zájmu kontaktujte tiskovou referentku Martinu Tipplovou, a to i s předběžnou objednávkou.01.12.2019

zápis z výboru

Na web byl vložen zápis z jednání výboru dne 12.11.2019 v Humpolci. Prostudovat ho můžete po přihlášení do členské sekce. Dále byly přidány akce na rok 2020Sponzoři: