Aktuality

04.04.2020

Sdělení ke Klubové výstavě a Klubovým zkouškám vloh

Vzhledem k návrhu vlády na prodloužení nouzového stavu, současným informacím o uvolňování opatření a termínům pro možné ohlášení změn unii a jednotě se výbor rozhodl zrušit klubovou výstavu v termínu 2. 5. 2020 a klubové zkoušky vloh 3. 5. 2020.  Uskutečnění v jiném vhodném termínu bude zváženo až po zrušení omezení společenských akcí. Všichni, kteří se přihlásili a uhradili účastnický poplatek se mohou rozhodnout, zda jej chtějí vrátit, nebo přesunout na následující obdobnou klubovou akci. Své rozhodnutí dejte vědět e-mailem na pověřenou osobu (výstavní referent, výcvikář) a ekonomce klubu.

Těšíme se na setkání v lepších časech.28.03.2020

Mimořádná členská schůze

MČS, která se má konat dne 18.4.2020 se díky nařízení vlády s největší pravděpodobností konat nebude. V případě že, nařízení vlády pozbyde platnosti před odesláním zpravodajů do tisku, budou členové KCHVO informováni o termínu konání MČS prostřednictvím zpravodaje. V případě ponechání nařízení vlády v platnosti, budou členové KCHVO informování neprodleně po skončení vyhlášeného opatření a to písemnou formoul 24.03.2020

Zápis z členské schůze 2020

Do složky Zápisy z členských schůzí byl přidán ověřený zápis z členské schůze uskutečněné 29.2.202006.03.2020

Zápis z jednání výboru a podklady k MČS

Do složky zápisy z výboru byl vložen zápis z jednání výboru dne 28. 2. 2020 ve Škrdlovicích a rozhodnutí výboru ze dne 6. 3. 2020 o ukončení pozastavení využívání v chovu na základě usnesení členské schůze. Toto rozhodnutí bylo vloženo i do sekce Plemeno - Zdraví - DCM.   

Současně je do záložky podklady na MSČ 2020 vložen kandidátský lístek a oficiální pozvánka, která bude po grafické úpravě v tiskárně rozeslána všem členům poštou.

 06.03.2020

Informace k mimořádné volební členské schůzi

Na základě dotazů k mimořádné členské schůzi upřesňujeme.

Členská schůze rozhodla o svolání mimořádné volební členské schůze. Ta proběhne 18. dubna 2020 a na programu budou volby nových orgánů klubu - výboru i dozorčí komise. Schůze proběhne v tradičním místě Hotel U hroch Škrdlovice. Hlasování bude zabezpečeno elektronickým hlasovacím zařízením. Oficiální pozvánka bude rozeslána všem členům koncem příštího týdne. Kandidáti na funkce ve výboru a DK se budou moci představit členům prostřednictvím kandidátních lístků (formulář bude v oficiální pozvánce a od data rozeslání pozvánky i na webu), které budou uveřejněny na stránce Podklady na MČS 2020 v menu vlevo. Samozřejmě budou moci svou kandidaturu oznámit i na samotné MČS.

Na uvedené webové stránce budou postupně uveřejňovány i další potřebné dokumenty. V tuto chvíli např. zveřejňujeme dopis odeslaný na Kardiologickou sekci České asociace veterinárních lékařů malých zvířat.Sponzoři: