Aktuality

25.09.2018

Podzimní zkoušky KCHVO Mžany

V sobotu 15.9.2018 jsme se sešli nedaleko Hradce Králové ve vesničce Mžany, kde pro nás místní myslivecké sdružení Hvězda skvěle připravilo svou honitbu a veškeré zázemí pro klubové podzimní zkoušky. Přivítalo nás prosluněné ráno, které dávalo naději na ukázkový den babího léta. A tak se také stalo..

Ke zkouškám po několika omluvách kvůli hárání, zraněním a nepřipravenosti nakonec nastoupilo 13 účastníků, z nichž většina byli jako obvykle výmarští ohaři krátkosrstí. Ty doplňoval jeden „dlouhánek“ a jeden spinone. Na ranním nástupu byli rozděleni do 4 skupin, z nichž každá se vydala na své pracoviště jiným směrem, což umožnila rozlehlá a velmi dobře zazvěřená honitba s ideálními porosty řepy a vojtěšky. Díky tomu mnozí psi prokázali práci na zvěři již během úvodního společného honu. Na následujícím individuálním hledání už pak mohli předvést „pouze“ svůj dokonalý styl, rychlost a vytrvalost, což mnozí z nich také učinili a byli odměněni pochvalnými komentáři rozhodčích i korony. Vlečky a dohledávky vypadaly u většiny soutěžících jako oblíbené disciplíny, a tak by to také u výmarského ohaře mělo být. Přinášení kachny z hluboké vody pak naopak některé účastníky potrápilo. Rybníček, kde probíhalo, se totiž potýkal s výrazným nedostatkem vody, břehy byly příkré a podemleté, a to psům dělalo trochu potíže. Jeden dokonce na této disciplíně neobstál. 

Celkově si ale rozhodčí chválili výbornou úroveň psů, vynikající pracovní vlohy a předpoklady být cenným pomocníkem svým majitelům při lovu. Zkoušky dokončilo 9 psů, z toho 7 v I.ceně, zbylí dva v ceně II. Vítězem se stal pes VOK Eddy od Márfyho s vůdcem Michalem Břeněm, který zkoušky dokončil s výborným výsledkem I.cena, 290 bodů. Byl mu také udělen titul CACT. Jako druhý se umístil pes VOK Asher Grey Bay s vůdcem Mílou Novákem, a to s tímtéž počtem bodů a titulem res.CACT. Na 3. příčku dosáhl zkušený pes VOD Angus Crazy Forever, který si odnesl I.cenu, 280 bodů a také titul CACT. Nejen vítězové, ale všichni úspěšní účastníci a také přítomní rozhodčí, kteří se postarali o korektní posuzování, a tím i hladký průběh celých zkoušek, si odnesli hodnotné nebo alespoň drobné věcné ceny a pozornosti od sponzorů. Všem úspěšným gratulujeme a děkujeme za předvedené výkony a podporu klubu!

Velké díky patří také domácímu mysliveckému sdružení, které pro nás připravilo velmi příjemné a přátelské prostředí, vynikající občerstvení a hlavně perfektní podmínky a zkušené pomocníky v průběhu celého dne na jednotlivých pracovištích. Velmi si takové spolupráce vážíme a pokud to jen trochu půjde, budeme se do Mžan rádi vracet. 

Kompletní výsledky naleznete ZDE

Fotogalerie Jarka Daňka zde, fotogalerie Jany Píchové zde.06.09.2018

Klubová výstava KCHVO Brno - Žebětín

Poslední prázdninovou neděli 2.9.2018 se pořádala klubová výstava KCHVO, která se konala v krásném prostředí jezdeckého areálu Eliot v části Brna Žebětín. Počasí, které bylo den před tím velmi nevlídné, se nakonec umoudřilo a celý den bylo lehce pod mrakem a sem tam nám i zasvítilo slunko. Občerstvení a doplnění pitného režimu zajišťoval místní stánek, který nabízel mnoho dobrot. Pro ty, kteří raději klasický oběd, byla k dispozici restaurace v přilehlém penzionu.

Na výstavu bylo přihlášeno 129 jedinců výmarského ohaře, z toho 11 dlouhosrstých. Před samotným posuzováním proběhla přehlídka chovných jedinců a lidé si mohli prohlédnout chovné psy společně s potomky. Poté byl poprvé na klubové výstavě pořádán jarní svod, kterého se zúčastnilo 5 mladých jedinců. Posuzovaní samotné výstavy  se ve 3 kruzích ujali zkušení rozhodčí – Petr Buba, MVDr. Jana Kočová a Ing. Zita Krepsová. Posuzování probíhalo rychle a korektně, nebyl podán žádný protest. Jako obvykle se konal i výběr do chovu, který tentokrát prováděla komise ve složení – MVDr. Šonka, J. Helešicová a MVDr. L. Čech a Ing. Z. Krepsová. Zúčastnilo se 29 jedinců. Převážná většina zájemců byla do chovu vybrána.

Stejně jako na jarní výstavu i na tuto přijeli pracovnice z laboratoře Genomia a odebíraly vzorky pro zpracování DNA profilu.

Závěrečné soutěže byly hojně zastoupeny jak v soutěži chovatelských stanic, tak i v párech. Nejkrásnějším výmarským ohařem krátkosrstým se stal pes Car od Lesní Bečvy majitele Jiřího Toboláka.  Titul BISS (nejkrásnější pes celé výstavy) si odnesla krásná fenka výmarského ohaře dlouhosrstého Arwen Marlin Grey Wind majitelky a chovatelky Lindy Lorenc. Gratulujeme nejen vítězům, ale i všem ostatním úspěšným účastníkům. Výsledky budou k dispozici v sekci Výstavy – výsledky výstav.

Za obsáhlou galerii děkujeme našemu členovi Martinu Odráškovi, k prohlednutí zde.22.08.2018

Konečná statistika KV Brno - Žebětín

Na stránku „Akce" byla vložena konečná statistika a rozpis kruhů na Klubovou výstavu Brno-Žebětín. Ke shlédnutí ZDE. Zároveň byla rozeslána potvrzení o přijetí na výstavu. Pokud jste toto potvrzení neobdrželi, zkontrolujte si prosím nejprve nevyžádanou poštu, příp. následně kontaktujte výstavní referentku.15.08.2018

Světová výstava 2018

Koncem minulého týdne se konala v Amsterdamu světová výstava psů 2018. Ohaři byli posuzování v sobotu 11.8.2018 a přihlášeno bylo 140 VOK a 31 VOD. stejně jako v roce 2017  i letos zaznamenali velký úspěch a neztratili se čeští dlouhosrstí výmarský ohaři.

  • Fena Cooke Crazy Forever získala ve třídě mladých hodnocení V 1/5 Junior Word Winner, res. CAC (CAC se v Holandsku zadává pouze jeden pro každé pohlaví, soutěží mladí i veteráni)
  • Pes Angus Crazy Forever V1/1, Nejlepší pracovní pes
  • Fena Bonna Crazy Forever VD2/2 ve třídě pracovní
  • Fena sice už ne česká, ale z českého chovu Catch It Dragonghost Crazy Forever byla hodnocena ve třídě mladých známkou V 4/5

I krátkosrstí výmarský ohaři nás v Holandsku reprezentovali a nevedli si špatně.

  • Pes Bilbo Of Silesian Weim – V/15 ve třídě mladých
  • Fena April Grey Bay – V/11 ve třídě mladých
  • Pes Asher Grey Bay – VD/15 ve třídě mladých
  • Pes Arrow Grey Bay – VD 4/4 v mezitřídě

Na přidružené výstavě Benelux Winner, která se konala ve čtvrtek před samotnou světovkou zaznamenal krásný úspěch mladý pes VOK Bilbo Of Silesian Weim  - V1 Benelux Junior Winner, Nejlepší mladý.

Vítězem plemene VOK se stala fena Grey Classic's Oh I Like The Way You Lie z Holandska a BOB u dlouhánů získal německý pes Owby Van 't Weimeland .

Moc gratulujeme všem účastníkům a děkujeme za reprezentaci českého chovu výmarského ohaře na této akci.08.08.2018

Klubová výstava

DNA profil na klubové výstavě

Připomínáme členům a dalším vystavovatelům, že na Klubové výstavě Brno-Žebětín bude znovu probíhat sběr materiálu (stěr ze sliznice ústní dutiny) pro testování DNA-profilů. Chovní jedinci mají tento test zdarma (hradí klub), všichni ostatní uhradí polovinu (500 Kč) s tím, že po uchovnění jedince si mohou požádat klub o refundaci tohoto poplatku (druhou část poplatku hradí klub přímo Genomii). 
DNA-profily mohou být využity pro potvrzení parentity, v mnoha zemích je to již standardní požadavek před krytím. Do budoucna je možno vzorky použít pro případné testování různých vad a chorob (zůstávají uloženy u Genomie). Proto neváhejte a své čtyřnožce nechte za těchto výhodných podmínek otestovat. 

 

Přehlídka chovných psů

Na KV Brno-Žebětín bude probíhat tradiční přehlídka chovných psů. Na tuto přehlídku se mohou přihlásit všichni psi (samci) s razítkem „Chovný pes“ v průkazu původu, a to i ti, kteří nejsou přihlášení na samotnou výstavu. Přihláška je součástí přihlášky na výstavu (ke stažení ZDE) a je zdarma. Uzávěrka přihlášek na přehlídku je 24.8.2018.

 

Jarní svod

Na Klubové výstavě Brno-Žebětín bude možno absolvovat jarní svod, a to v kruhu na výběr do chovu před zahájením samotného výběru do chovu. Posouzení provede Ing. Martin Böhm, exteriérový rozhodčí.

 

 Sponzoři: