Aktuality

04.09.2017

Memoriál R. Knolla 2017

O víkendu proběhl 43. ročník Memoriálu Richarda Knolla. Zúčastnili se ho také dva výmarští ohaři. Zatímco Pepe Elika Bohemia s vůdcem Milanem Kazdou bohužel neuspěli na vystavení, Simona Marková s Collinem Alfa Ori dokončili se skvělým výsledkem 485 bodů. Pouze limitní známka z klidů je odsunula do II. ceny. Je to již pátá úspěšná účast této vůdkyně, a to se třetím psem (předcházeli mu jeho matka a starší bratr). Obdivuhodná kariéra… Upřímně gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci plemene!

Celkové výsledky ZDE.03.09.2017

Klubový víkend Olšina 2017

Speciální výstava KCHVO

 

Letošní speciální výstava se konala v sobotu 26.8. v Rekreačním středisku Olšina na břehu Lipenské přehrady. Místo to bylo pro klubovou akci jak stvořené – spousta prostoru s bohatým zázemím včetně ubytování. Ostatně někteří je již dobře znají z klubových výcvikových víkendů předchozích let. Stejně jako těchto výcviků i přípravy výstavy se ujal předseda klubu Ing. Martin Kočí. A podařilo se mu to skvěle…

Na výstavu bylo přihlášeno 95 výmarských ohařů, z toho 9 dlouhosrstých. Posuzovat měli tradičně tři rozhodčí: Helena Dvořáková,  Ing. Zita Krepsová a Petr Buba. Bohužel těsně před výstavou se z posuzování z důvodu zranění omluvila pí Dvořáková, naštěstí se ale nabízela možnost požádat o její zastoupení p. Václava Koldinského, který měl být původně přítomen jako druhý rozhodčí u výběru do chovu. Ten se posuzování ochotně ujal a výstava tak mohla být uskutečněna bez dalších změn jako např. slučování kruhů.

Avšak přece jen došlo ještě k jedné změně oproti propozicím – z důvodu minimálního počtu přihlášených účastníků byla již v předstihu zrušena přehlídka chovných psů. Na ni si tedy budeme muset počkat do květnového Točníku a budeme doufat, že zájemců o předvedení bude více.

Samotná výstava byla zahájena tradičním nástupem, při němž předseda klubu přivítal všechny přítomné včetně reprezentantů slovenského a rakouského klubu chovatelů VO. Následovalo posuzování v kruzích, které bylo detailní a pečlivé – ostatně vzhledem k počtům přihlášených psů nebylo kam chvátat. Ani počasí nenutilo přítomné ke spěchu – byl krásný letní den plný slunce. Tepla bylo možná až moc, ale přívětivé prostředí umožnilo každému najít si kousek stínu a pohodlí.

V průběhu posuzování probíhal jako tradičně výběr do chovu, který tentokrát zajišťovala komise ve složení obou poradců chovu, člena CHR Milana Kazdy a rozhodčí z exteriéru MVDr. Jany Kočové. A jako tradičně velká většina zájemců byla do chovu zařazena (kompletní přehled mohou členové klubu vždy s přiměřeným časovým odstupem nalézt na klubovém webu v sekci Chov – Výsledky bonitací).

Odpolední závěrečné soutěže se staly velkou atrakcí pro celý rekreační areál včetně hostů místní restaurace, pod jejíž terasou probíhaly. Svou přítomností je poctil také ředitel společnosti Vojenské lesy a statky, jednoho z hlavních sponzorů výstavy, kteří poskytli hodnotné věcné ceny nejen pro vítěze. Jako vždy se začínalo těmi nejmladšími – juniorhandlingem a štěňátky - abychom se postupně dostali až k vrcholu výstavy, tedy výběru nejkrásnějších jedinců jednotlivých plemen a celkového vítěze výstavy. Tím se stala fena VOK Coco Délice Silver Sfinx chovatelů a majitelů Jiřího a Mileny Santariových. Nejkrásnějším dlouhosrstým VO se stala fena Ajda  z Ramašky. Gratulujeme nejen těmto dvěma, ale všem účastníkům, kteří uspěli podle svých představ. Kompletní výsledky jsou k dispozici na klubovém webu v sekci Výstavy – Výsledky výstav.

Na závěr výstavy neproběhlo pouze tradiční předsedovo poděkování sponzorům, organizátorům a rozhodčím a gratulace vítězům, ale také předání drobných pozorností rozhodčím. Tato milá, ručně vyráběná keramická srdce, stejně jako o něco větší trofeje pro vítěze, věnovala neznámá žena, která se ráno objevila na výstavišti. Tímto bychom jí rádi ještě jednou poděkovali za toto překvapivé, ale milé gesto.   

 

Fotogalerie ZDE.

 

 Barvářské zkoušky KCHVO

 V neděli po výstavě pokračoval klubový víkend v pracovním duchu – uskutečnily se historicky druhé barvářské klubové zkoušky. Ty byly předznamenány velkou nepřízní počasí týden před termínem, kdy na původním místě konání v Nové Peci došlo k v důsledku větrné smrště k závažným polomům, které znamenaly výrazné riziko při vstupu do lesů. Organizátorem této akce byl ale naštěstí opět předseda klubu Ing. M. Kočí, který dokázal během krátké doby zajistit přesun celých zkoušek do náhradní lokality, a sice do honitby VLS a.s. Homolský les v blízkosti letiště v Plané u Českých Budějovic.

Tam se tedy v sobotu večer vydali všichni rozhodčí, aby nakapali již v předstihu vyznačené barvy, které pro tyto zkoušky musí být starší 12-ti hodin. A ráno poté jsme se zde již sešli všichni spolu s 11-ti přihlášenými účastníky. Bohužel na nástupu se při veterinární přejímce ukázalo, že jedna fenka se rozhárala a nemůže se tedy zkoušek zúčastnit. Zbývající desítka ale přejímkou prošla, vylosovala si svá čísla a byla rozdělena do dvou skupin. Ty se následně odebraly na dvě navzájem vzdálenější místa, kde byly kapány barvy – u této disciplíny je vždy třeba velký prostor lesa, aby mohl být dodržen zkušební řád a jím požadované parametry.

Nutno podotknout, že počasí k účastníkům milosrdné nebylo. Dlouhodobé sucho a horko, které panovalo od samého rána, se výrazně podepsalo na výkonech všech. Barvy byly vyschlé na troud a pro psy bylo velmi náročné se jich držet. Horko bylo navíc unavující jak pro psy, tak pro jejich vůdce. Ale i přesto, že nikdo nepodal bezchybný výkon, nakonec úspěšně dokončilo 9 účastníků z 10-ti, a ti všichni si zaslouží naše uznání.

Ale aby to předseda klubu, který spolu s rodinou zajišťoval celý průběh akce, neměl ani náznakem jednoduché, těsně po dokončení poslední práce na barvě se strhla nebývalá bouře s průtrží mračen a kroupami velikosti třešní. Dva postavené stany sotva ochránily personál občerstvení a rozhodčí, kteří právě potřebovali počítat výsledky. Většina dalších účastníků se chránila v autech. A vzhledem k tomu, že ani po téměř dvou hodinách se počasí nehodlalo utišit, zajistil Ing. Kočí pro vyhlášení výsledků krytý prostor letištní vlečky, plechový hangár, kde sice díky bušícím přívalům vody téměř nebylo slyšet vlastního slova a profukovalo zde snad ještě silněji než venku, ale alespoň jsme mohli uchránit před vodou zkouškové dokumenty a zbytky suchého oblečení, které jsme měli na sobě.

Jak to tedy dopadlo? Tři účastníci dokončili v I.ceně, tři ve II. a zbývající tři ve III.ceně. Vítězkou se stala fena VOK Gabi z Dančí paseky s vůdcem Petrem Skalou (I.cena, 89 bodů). Všichni soutěžící opět obdrželi hodnotné dary, za něž velmi děkujeme sponzorům. Vítěz se zajisté raduje jak z motorové pily, tak z poukazu na odstřel jelena… Kompletní výsledky ZDE.

Závěrečné gratulace a poděkování organizátorům, rozhodčím a sponzorům znamenaly konec klubového víkendu pouze pro přihlášené účastníky, nikoliv pro členy výboru a jejich blízké. Protože stejně tak, jako budou manželé Bártovi sušit klubový inventář určitě několik dnů, budou muset další dokončit a do Silveru zadat výsledky výstavy, zkoušek i výběrů do chovu, zpracovat hlášení, zápis ze schůze výboru, stovky fotografií, reportáže… A než se nadějeme, máme tu klubové podzimní zkoušky, které se uskuteční 9.9. na Nymbursku a celý kolotoč se roztočí znovu. Přesto se tam s vámi těšíme na viděnou!

 

Fotogalerie ZDE.29.08.2017

Volná místa na klubových podzimních zkouškách!!

Stále ještě možnost přihlásit se na klubové podzimní zkoušky (CACT) 9.9.2017 ve Vykáni (okres Nymburk)!! Podrobnosti v sekci "Akce klubu".29.08.2017

Klubový víkend Olšina

Máme za sebou další vydařený klubový víkend! Uskutečnil se na Šumavě a pouze a jedině zásluhou předsedy KCHVO Ing. Martina Kočího a jeho rodiny, za což mu patří veliký dík.

Sobotní speciální výstava se konala v přívětivém areálu RS Olšina a její vítězkou (BIS) se stala fena VOK Coco Délise Silver Sfinx. Nedělní klubové barvářské zkoušky byly z důvodu těžkých polomů přesunuty do areálu Jihočeského letiště v Plané u Českých Budějovic. Jejich vítězem se stala Gabi z Dančí paseky s vůdcem Petrem Skalou, kteří dokončili v I. ceně s 89 body. Oběma vítězům i všem dalším úspěšným účastníkům gratulujeme a děkujeme, že jste přijeli podpořit váš klub.

 

Kompletní výsledky a detailní reportáž budou zveřejněny v následujících dnech.21.08.2017

!!!POZOR!!! Změna místa konání klubových barvářských zkoušek!!

Z důvodu vzniku rozsáhlých polomů v místě původně plánovaného konání BZ se mění lokalita.

Zkoušky proběhnou v honitbě VLS ČR s.p. Homolský les, v lesních porostech v blízkosti  Jč. letiště České Budějovice a.s.

Sraz účastníků bude na parkovišti za budovou ředitelství letiště, GPS: 48°57'9.646"N, 14°26'7.530"E 

Mapka ZDE

Trasa od Českého Krumlova, v obci Planá naproti autobusové zastávce doleva, bránou, přes koleje železniční vlečky, pak doprava - bude značeno.

Z Českých Budějovice směr Lipno - Český Krumlov, přes Litvínovice - kruhový objezd rovně, v obci Planá naproti autobusové zastávce doprava, bránou, přes koleje železniční vlečky, pak doprava - bude značeno.Sponzoři: