Aktuality

17.04.2021

Aktuální situace 17.4.2021

 

Zkoušky vloh 24.4.2021 se konají pro omezený počet psů se striktním omezením počtu osob. Více info Mirek Varga.

Výběr do chovu a jarní svod 1.5.2021 se koná.

Přihlášky prosím zasílejte výstavní referentce Jitce Dykastové. Časový harmonogram pro jednotlivé psy bude upřesněn.12.04.2021

Aktuální situace 12.4.2021

Vážení členové,

vzhledem k aktuální epidemické situaci a opatřením vlády je konání Zkoušek vloh 24.4.2021 i klubové výstavy 1.5.2021 ohroženo. 
Pokud to bude možné, budeme se snažit uskutečnit 1.5.2021 alespoň jarní svod a výběr do chovu podle přesného časového rozvrhu, aby nedošlo k setkání více lidí, než je vládními opatřeními povoleno. Přihlášky na jarní svod a výběr do chovu dále prosím zasílejte  výstavní referentce Jitce Dykastové - vystavni.referent@weimaraner-club.cz.
Sledujte proto prosíme webové stránky, kde naleznete aktuální informace k jednotlivým akcím.

 

 21.03.2021

Výběry do chovu pro rok 2021

Vážení členové, vzhledem k současné epidemické situaci se výbor Klubu chovatelů výmarských ohařů rozhodl stanovit pro rok 2021 výjimku chovných podmínkách. 
Pro zařazení psa do chovu nebude vyžadováno absolvování klubové nebo speciální výstavy. Posouzení exteriéru a povahy psa bude probíhat při výběru do chovu, který by se konal společně s jarním svodem čtyřikrát během roku na různých místech republiky. Data konání výběrů do chovu a svodů budou upřesněny s ohledem na stanovená vládní nařizení. Majitelé psů, kterým chybí k zařazení do chovu pouze absolvování klubové či speciální výstavy ( jinak mají všechny podmínky splněny), mohou žádat o zařazení do chovu už nyní.

 21.03.2021

Záštita ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana CSc.

Vážení členové, 

pro V. ročník Memoriálu Roberta Jakoubka se podařilo získat záštitu ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana CSc.

záštita06.03.2021

Zákaz zkoušek a společných lovů

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SDĚLUJE:

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Výkon práva myslivosti není kromě společného lovu zvěře omezen, a to jak z důvodu zabránění šíření nebezpečných nemocí, tak z důvodu předcházení škodám způsobených zvěří v lesích a zemědělství a rovněž z důvodu zabránění strádání zvěře.

Výkon funkce myslivecké stráže, který je výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c) bod i) usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, není omezen.

Zkoušky z myslivosti (lovecký lístek, myslivecký hospodář, zkoušky psů, zkoušky sokolnické, atd.) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat.

Apelujeme na dotčené osoby, aby v současnosti zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-rybnikarstvi-a-myslivost-od-1-3.htmlSponzoři: