Aktuality

04.04.2017

Nový web

Přátelé výmarských ohařů,

jistě jste si všimli, že se na naší letité adrese objevila nová stránka. Opět jsme se posunuli o kousek vpřed. Stránky jsou ve výstavbě a spousta informací na nich ještě chybí. Buďte k nám shovívaví. Na tomto místě si proto můžete spustit náš STARÝ WEB04.04.2017

Statistika KV Bartošovice

Na web byla přidána statistika Klubové výstavy Bartošovice ke dni 2.4.2017. Připomínáme, že uzávěrka přihlášek je v pátek 7.4.2017!27.03.2017

Výcvikový víkend Vracov - březen 2017

VÝCVIKOVÝ VÍKEND KCHVO VRACOV, BŘEZEN 2017 

V tento březnový termín se sešli milovníci výmarských ohařů ve Vracově. Víkend pro začátečníky byl zaměřený na seznámení se základy výchovy a výcviku ohaře. V předvečer víkendu proběhlo seznámení s plánem výcviku a teoretická příprava. V sobotu dopoledne následoval pro všechny cvičební blok základů poslušnosti. Vesměs mladí psi si osvojovali základní povely a chování psů ve skupině. Majitelé vstřebávali metodiku učení základním cvikům ovladatelnosti loveckého psa. Odpolední výcvik byl zaměřen na polní práci, vodění psa v poli, vyhledávání zvěře, vystavování. K dispozici byl dostatek vypouštěné bažantí zvěře, a tak každý pes po krátkém hledání došel do kontaktu a seznámil se s pachy pernaté. Večer se nesl v pohodové atmosféře a byl doplněn přednáškou na téma „Ohař – všestranný lovec“. Bylo promítáno metodické video, které v kostce seznámilo budoucí vůdce s tím, co vše všestranný ohař dokáže a v čem je platným pomocníkem myslivce. Následovalo i motivační video z 40. ročníku MRK.
Nedělní výcvik začal opět krátce prohlubováním základní poslušnosti. Psi po sobotním výcviku již velmi dobře reagovali a všichni zaznamenali velký pokrok. Důležitým blokem výcviku byl úvod a základ výcviku aportu. Účastníci byli seznámeni s postupem výcviku a začali s prvními kroky. Psi , kteří již mají aport zvládnutý, procvičovali disciplíny PZ. Hlavní část dne byla opět věnována polní práci a vyhledávání zvěře. Každý zúčastněný pes zvěř vyhledal a všichni na volno vypouštěnou zvěř pevně vystavili. Mnohdy to bylo první vystavení na volno, které u svého psa majitelé viděli, a tak jsme zaznamenali i pár dojemných chvil.
Výmaráci ve Vracově předvedli, že jsou obdařeni výbornými vlohami. Začínající kynologové získali motivaci k dalšímu výcviku tak, aby i jejich pes mohl být v budoucnu všestranným pomocníkem.

Výcvik vedli Miroslav Varga a Josef Mrkývka. Fotoreport po celý víkend od Adam Simandel21.03.2017

Nominační soutěž MRK 2017

Na Nominační soutěž MRK 2017 byli nominováni 4 výmarští ohaři:

- Bruno Bannani Lovec Pampalini - vůdce Petr Flachbart
- Pepe Elika Bohemia - vůdce Milan Kazda
- Aurella z Hornychovic - vůdkyně Šárka Večeřáková
- Collin Alfa Ori - vůdkyně Simona Marková
Další 2 VOK a 1 VOD čekají mezi náhradníky, zda startovní pole prořídne natolik, aby se soutěže mohli zúčastnit. 

Všem gratulujeme a přejeme hodně zkouškového štěstí!

Pro zájemce kompletní rozpis soutěže ZDE.19.03.2017

Oslavy 120.výročí německého klubu

Ve dnech 30.6. - 1.7.2017 se u uskuteční oslavy 120. výročí založení německého klubu chovatelů VO (Weimaraner Klub Deutschland), jejichž součástí bude Speciální výstava výmarských ohařů. Místem konání bude zámek Hardenberg v Nörten-Hardenberg, který leží na severu Německa nedaleko univerzitního města Göttingen. Pořadatelé srdečně zvou k účasti všechny členy našeho klubu i případné další zájemce.

Propozice (německý jazyk)

Propozice (anglický jazyk)

 Sponzoři: