Aktuality

21.03.2021

Výběry do chovu pro rok 2021

Vážení členové, vzhledem k současné epidemické situaci se výbor Klubu chovatelů výmarských ohařů rozhodl stanovit pro rok 2021 výjimku chovných podmínkách. 
Pro zařazení psa do chovu nebude vyžadováno absolvování klubové nebo speciální výstavy. Posouzení exteriéru a povahy psa bude probíhat při výběru do chovu, který by se konal společně s jarním svodem čtyřikrát během roku na různých místech republiky. Data konání výběrů do chovu a svodů budou upřesněny s ohledem na stanovená vládní nařizení. Majitelé psů, kterým chybí k zařazení do chovu pouze absolvování klubové či speciální výstavy ( jinak mají všechny podmínky splněny), mohou žádat o zařazení do chovu už nyní.

 21.03.2021

Záštita ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana CSc.

Vážení členové, 

pro V. ročník Memoriálu Roberta Jakoubka se podařilo získat záštitu ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana CSc.

záštita06.03.2021

Zákaz zkoušek a společných lovů

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SDĚLUJE:

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Výkon práva myslivosti není kromě společného lovu zvěře omezen, a to jak z důvodu zabránění šíření nebezpečných nemocí, tak z důvodu předcházení škodám způsobených zvěří v lesích a zemědělství a rovněž z důvodu zabránění strádání zvěře.

Výkon funkce myslivecké stráže, který je výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c) bod i) usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, není omezen.

Zkoušky z myslivosti (lovecký lístek, myslivecký hospodář, zkoušky psů, zkoušky sokolnické, atd.) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat.

Apelujeme na dotčené osoby, aby v současnosti zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-rybnikarstvi-a-myslivost-od-1-3.html19.02.2021

Novela zákona na ochranu zvířat

Vážení členové klubu,

Chtěli bychom Vás informovat o novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kdy od 1.2. 2021 vzniká pro chovatele povinnost vedení tzv. evidenčních listů vrhů štěňat psa.

Evidenční listy Vám budou spolu s ostatní potřebnou dokumentací ke krytí zaslány poradcem chovu. V sekci dokumentace pro chovatele  naleznete vzor jak evidenčních listů vrhů štěňat psa, tak i vzor převodního listu štěněte a novelu zákona. 14.02.2021

Aktuální informace pro členy klubu

informace pro členy

 Sponzoři: