Aktuality

21.03.2017

Nový web

Přátelé výmarských ohařů,

jistě jste si všimli, že se na naší letité adrese objevila nová stránka. Opět jsme se posunuli o kousek vpřed. Stránky jsou ve výstavbě a spousta informací na nich ještě chybí. Buďte k nám shovívaví. Na tomto místě si proto můžete spustit náš STARÝ WEB21.03.2017

Nominační soutěž MRK 2017

Na Nominační soutěž MRK 2017 byli nominováni 4 výmarští ohaři:

- Bruno Bannani Lovec Pampalini - vůdce Petr Flachbart
- Pepe Elika Bohemia - vůdce Milan Kazda
- Aurella z Hornychovic - vůdkyně Šárka Večeřáková
- Collin Alfa Ori - vůdkyně Simona Marková
Další 2 VOK a 1 VOD čekají mezi náhradníky, zda startovní pole prořídne natolik, aby se soutěže mohli zúčastnit. 

Všem gratulujeme a přejeme hodně zkouškového štěstí!

Pro zájemce kompletní rozpis soutěže ZDE.19.03.2017

Oslavy 120.výročí německého klubu

Ve dnech 30.6. - 1.7.2017 se u uskuteční oslavy 120. výročí založení německého klubu chovatelů VO (Weimaraner Klub Deutschland), jejichž součástí bude Speciální výstava výmarských ohařů. Místem konání bude zámek Hardenberg v Nörten-Hardenberg, který leží na severu Německa nedaleko univerzitního města Göttingen. Pořadatelé srdečně zvou k účasti všechny členy našeho klubu i případné další zájemce.

Propozice (německý jazyk)

Propozice (anglický jazyk)

 19.03.2017

Členská schůze 2017

Dne 11.3.2017 proběhla výroční členská schůze KCHVO, které předcházelo přednáškové dopoledne. A o tom, že šlo o zajímavá témata, svědčí fakt, že sál byl téměř zaplněn posluchači, což zdaleka nebývá pravidlem. Ráno zahájil klubový výcvikář Milan Kazda, který nás nechal nakouknout „pod pokličku“ svého drezérského umění. Následovala přednáška hlavního poradce chovu německého klubu chovatelů VO p. Torsten Ehnle, týkající se především nového standardu výmarského ohaře. Obě přednášky byly natočeny a my doufáme, že vám je brzy budeme moci poskytnout ke zhlédnutí.

Samotná členská schůze proběhla dle předem avízovaného programu v poklidné atmosféře a poprvé po několika letech jsme již v 18 hod. mohli schválit usnesení. O čem schůze jednala a co bylo schváleno, najdete v právě přidaném zápisu z ČS. Přidán byl také zápis ze schůze výboru, která se konala v předvečer schůze členské.

ZDE najdete krátkou fotogalerii z celého dne.

Plaketa VODPlaketa VOK

Výborem byla schválena nabídka členům klubu, týkající se dvou pamětních plaket (VOD a VOK), které klub získal v létě 2016 od pí. Gerdy Halff-van Boven. Ověřili jsme možnosti jejich výroby a nyní již tedy víme, že výrobní cena každé z nich se bude pohybovat kolem 1000 Kč. Z plaket budou vyrobeny kopie, které budou – dle původní dohody – zaslány zpět do Holandska paní rozhodčí. Při té příležitosti ale mohou být vyrobeny další kopie pro případné zájemce z řad členů KCHVO. Máte-li tedy zájem si některou z těchto plaket za výrobní cenu zakoupit, kontaktujte prosím skladového referenta Fr. Bártu nebo předsedu Ing. M. Kočího a svůj požadavek jim předejte. Poslední možnost objednání je 30.6.2017. Děkujeme.01.03.2017

Akce 2017

Do sekce Akce klubu byly přidány termíny a podrobnosti výcvikových víkendů 2017.    


Dále členům připomínáme, že dne 11.3.2017 se koná členská schůze KCHVO. Program a časový harmonogram opět naleznete v sekci akcí.Sponzoři: