Aktuality

20.10.2020

zápis z výboru

Na web do členské zóny byl přidán zápis ze schůze výboru konané 12.9.202017.10.2020

Informace

Vážené členky a členové klubu,


Rád bych Vás jménem výboru seznámil v krátkosti s tím, co se stalo v klubu od 5.9.2020 – tedy od zvolení nového výboru klubu a nové dozorčí komise. Jsme v současnosti všichni v nelehké situaci, ale je třeba jí vzdorovat a pracovat či odpočívat, jak nejlépe je to možné. Od 5.9. se z pohledu fungování klubu udála celé řada věcí a domnívám, že je nutné, aby jste o nich jako členové byli informováni. Zde tedy bude jenom přehled těchto aktivit cca za 1 měsíc (konkrétně vás informují jednotliví členové výboru).

  1. Proběhly barvářské zkoušky

  2. Proběhly podzimní zkoušky

  3. Proběhly speciální vodní zkoušky

  4. Naši zástupci se poprvé v počtu 3 zúčastnili MKP na jižmí Moravě – vedení klubu předalo ocenění Evě Volfové, Michalovi Břeňovi a Janě Vítkové

  5. Proběhly 2 schůze výboru - viz zápisy (2. zápis bude dodán na web v co nejkratší době)

  6. Byly podány změny na obchodní rejstřík

  7. Bylo rozhodnuto o termímu a místě konání Memoriáu Roberta Jakoubka 2021

  8. Zahájily se přípravy na výstavu Kralupy 2021 a světovou výstavu 2021

  9. Provedly se upravy v komunikaci se členy klubu – zprávy na webu, Facebook, mailing a rozesílání poštou těm, co nemají mail

Je toho ještě o mnoho více, ale to uvidíte již v zápise z další schůze výboru, která proběhne 23.10.2020 online formou (viz nařízení vlády ČR). Celý výbor funguje jako tým s jasně definovanou zodpovědností každého jednotlivého člena výboru. Naším cílem je, aby klub fungoval pro své členy a společně jsme se tak podíleli na vytvoření prostředí a zázemí, které bude pečovat o rozvoj a zdraví plemene výmarského ohaře.

Závěrem vám i vašim blizkým přeji hodně zdraví.

Ing. Miloslav Novák

Předseda KCHVO

Za výbor KCHVO

 

 

 14.10.2020

video MKP

Přidáváme video z MKP 2020 https://itvs24.cz/dolni-nemci/82-rocnik-memorialu-kynologa-karla-podhajskeho 06.10.2020

MKP 2020

Rádi bychom tímto ještě jednou poděkovali za vzornou reprezentaci KCHVO trojici vůdců - Evě Volfové, Janě Vítkové a Michalu Břeňovi  na Memoriálu Karla Podhajského 2020 (dále jen MKP) . Po nádherném vítězství Evy Volfové na Memoriálu Richarda Knolla 2020 se všichni i zde prezentovali kvalitními výkony a pouze limitní známky je vyřadily. U tak unikátní akce, jakou rozhodně každý rok MKP je, se ukázalo, jak ve vrcholové lovecké kynologií rozhodují detaily a mnohdy i štěstí. Už jenom účast na MKP je obrovským úspěchem každého vůdce. A pro klub je obrovským úspěchem, že hned 3 výmarští ohaři postoupili na tento memoriál. Věříme, že jsme tímto nastavili vysokou laťku vrcholové lovecké kynologii v klubu výmarských ohařů a že v nastaveném trendu budeme pokračovat. Za vedení klubu uděláme vše pro to, abychom tyto aktivity dlouhodobě podporovali a nadále rozvíjeli. 01.10.2020

zápis z jednání výboru

Na web byl vložen zápis z jednání výboru konanenéo 5.9.2020 v Bartošovicích. K nahlédnutí po přihlášení do členské zóny, Sponzoři: