Aktuality

25.06.2020

zpravodaj

Vážení členová, omlouváme se za zdržení distribuce zpravodaje 1/2020. Bohužel díky koronavirové pandemii se i zpracování zpravodaje pozdrží. Námi zpracovaný zpravodaj je nyní v tiskařské firmě. Děkujeme za pochopení. 23.06.2020

Smutná zpráva

Včera oznámil slovenský klub chovatelů výmarských ohařů na svém FB, že 21. června zesnul dlouholetý člen klubu Jozef Číč. Přítel Číč byl členem klubu od roku 1979, od roku 1983 byl členem výboru a od roku 1986 zastával funkci místopředsedy klubu. S úctou vzpomínáme 07.06.2020

Akce KCHVO 2020

Do sekce "Akce klubu" byly přidány propozice na KV v Bartošovicích, dále pak na všechny zkoušky (BZ, PZ+SZVP a ZV) a také pozvánka na MVČS. 04.04.2020

Sdělení ke Klubové výstavě a Klubovým zkouškám vloh

Vzhledem k návrhu vlády na prodloužení nouzového stavu, současným informacím o uvolňování opatření a termínům pro možné ohlášení změn unii a jednotě se výbor rozhodl zrušit klubovou výstavu v termínu 2. 5. 2020 a klubové zkoušky vloh 3. 5. 2020.  Uskutečnění v jiném vhodném termínu bude zváženo až po zrušení omezení společenských akcí. Všichni, kteří se přihlásili a uhradili účastnický poplatek se mohou rozhodnout, zda jej chtějí vrátit, nebo přesunout na následující obdobnou klubovou akci. Své rozhodnutí dejte vědět e-mailem na pověřenou osobu (výstavní referent, výcvikář) a ekonomce klubu.

Těšíme se na setkání v lepších časech.28.03.2020

Mimořádná členská schůze

MČS, která se má konat dne 18.4.2020 se díky nařízení vlády s největší pravděpodobností konat nebude. V případě že, nařízení vlády pozbyde platnosti před odesláním zpravodajů do tisku, budou členové KCHVO informováni o termínu konání MČS prostřednictvím zpravodaje. V případě ponechání nařízení vlády v platnosti, budou členové KCHVO informování neprodleně po skončení vyhlášeného opatření a to písemnou formoul Sponzoři: