Aktuality

19.02.2019

Nový web

Přátelé výmarských ohařů,

jistě jste si všimli, že se na naší letité adrese objevila nová stránka. Opět jsme se posunuli o kousek vpřed. Stránky jsou ve výstavbě a spousta informací na nich ještě chybí. Buďte k nám shovívaví. Na tomto místě si proto můžete spustit náš STARÝ WEB

Pokud se nemůžete přihlásit do členské zóny, obraťte se emailem na místopředsedu výboru.23.02.2018

UPOZORNĚNÍ k členské schůzi 3.3.2018

Plánovaná dopolední přednáška doc. Hanzala odpadá bez náhrady. Registrace účastníků ČS od 12,30 hod, začátek schůze ve 13,30 hodin.27.01.2018

Členské příspěvky

Připomínáme členům, že do 31.1.2018 je nutno uhradit členské příspěvky (400 Kč) na letošní rok. Pokud bude platba provedena později, bude to již muset být včetně zápisného (celkem 500 Kč). Příspěvek pošlete jako vždy na klubový účet č. 1623761329/0800, variabilním symbolem je vaše členské číslo bez lomítka.24.01.2018

Upozornění chovatelům

V poslední době se na klub obrátilo několik osob (členů i nových majitelů štěňat) s požadavkem na řešení svého sporu souvisejícího s prodejem štěňat nebo zapůjčením chovného jedince. Možnosti řešení takových sporů se vždy odvíjí od kvality smlouvy dohodnuté mezi stranami. Výbor proto upozorňuje všechny členy - věnujte prosím zvýšenou pozornost znění smlouvy před jejím uzavřením. V případě, že Vám smlouva připadá nevýhodná, neuzavírejte ji. Žádný z orgánů klubu nemá pravomoc řešit spory mezi smluvními stranami nebo jakkoli vstupovat do uzavřeného smluvního vztahu. Členové výboru Vám mohou nejvýše před uzavřením smlouvy sdělit příklady smluvních ujednání, která skončila sporem.24.01.2018

Kandidáti do orgánů KCHVO

Zveřejňujeme přehled kandidátů do orgánů KCHVO a jejich kandidátské lístky, které došly do určeného termínu (15.1.2018). Tito kandidáti mají výhodu prezentace na klubovém webu - kandidátský lístek každého z nich si můžete přečíst po kliknutí na dané jméno.

Volby do orgánů KCHVO se budou konat na členské schůzi dne 3.3.2018 ve Škrdlovicích, kam vás všechny srdečně zveme. Tam také budou mít možnost kandidovat a osobně se představit i případní další zájemci o práci v orgánech KCHVO, pokud členská schůze nerozhodne jinak.  

Kandidáti do výboru

předseda

Jaroslav Daněk

místopředseda

Lenka Trčková

jednatel

Jana Píchová

hlavní poradce chovu

Martin Böhm

poradce chovu VOD

Ladislav ČechRobin Kalaš

výcvikář

Miroslav Varga

matrikář

Marta Odložilová

ekonom

Romana Marková

tiskový referent

Jana Píchová, Martina TipplováMiroslav Varga

výstavní referent

Jana Němečková

skladový referent

Jiří Santarius

Kandidáti do dozorčí komise

Jitka Dykastová, Jiří Fiedler, Ludmila Jahelková, Iveta Klohnová, Štěpánka Kolářová, Petr Koldovský, Zdenka Němcová,Sponzoři: