Aktuality

17.03.2019

Nový poradce chovu17.04.2018

Důležité novinky

- dobrovolné testování DNA-profilů: Výbor schválil, že na klubových výstavách bude nabízeno testování DNA-profilů prostřednictvím firmy Genomia, která také bude provádět samotné odběry, a to formou stěrů bukální sliznice. Výše poplatku pro majitele psa/feny je 500 Kč, klub poskytne příspěvek ve výši doplatku do celkové ceny vyšetření. Po uchovnění jedince bude uhrazený poplatek (500 Kč) majiteli na jeho žádost refundován. Za již uchovněné jedince uhradí celkovou cenu testu klub přímo. Prosíme členy, aby klubu poskytli případné již dříve testované DNA-profily svých výmarských ohařů. Děkujeme.

 

- urgentní krycí list: Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu „předčasně“ hárajících fen, s nímž se potýkali poradci chovu již v minulém volebním období, schválil výbor zpoplatnění tzv. urgentního krycího listu. Chovatel je dle Pravidel pro chov povinen požádat o doporučení ke krytí min. 2 měsíce před předpokládaným háráním. Poradci chovu se však vždy snaží doporučení (s ohledem na své časové možnosti) vypracovat co nejdříve. Bude-li ale chovatel vyžadovat vystavení doporučení do 7 (a méně) kalendářních dnů, bude se nově jednat o tzv. urgentní krycí list, který bude vystaven až po uhrazení poplatku ve výši 999 Kč. Upozorňujeme, že vydání urgentního krycího listu není nárokové – může dojít ke krátkodobé nepřítomnosti poradce chovu, technickým potížím apod., kdy skutečně nebude možno v řádu dnů nebo dokonce hodin doporučení vystavit. Proto vždy žádejte s dostatečným předstihem!  15.04.2018

Zápis ze schůze výboru

Na webu byl zveřejněn zápis ze schůze výboru, konané dne 8.4.2018 v Brně. 04.04.2018

Statistika SV Točník

Na web byla vložena statistika na Speciální výstavu Točník ke dni 3.4.2018.28.03.2018

Výcvikový víkend Olšina

Do sekce „Akce“ byly vloženy propozice s přihláškou na tradiční klubový výcvikový víkend Olšina 18.- 20.5.2018. V případě vašeho zájmu věnujte pozornost především změnám v organizaci ubytování oproti minulým letům. Během akce bude možnost poplatkového lovu srnců.Sponzoři: