» AKTUALITY

Facebookový profil Klub chovatelů výmarských ohařů (a další odkazující na KCHVO) nejsou oficiálními platformami Klubu chovatelů výmarských ohařů!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.04.2014 - Do složky Akce KCHVO byl přidán seznam vystavovatelů, přihlášených na Klubovou výstavu v Miroslavských Knínicích v termínu I.uzávěrky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.04.2014 - KCHVO vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele nového klubového software dle schválené specifikace. Žádáme členy o rozšíření této informace mezi jejich příbuzné a známé, příp. další osoby, které by mohly mít o tuto zakázku zájem. Nabídky, příp. dotazy ke specifikaci a požadavkům směřujte na JUDr. J. Daňka, e-mail: danekjarek@seznam.cz. Nabídky budou přijímány do 25.4.2014, rozhodnutí bude oznámeno do 15.6.2014. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2014 - Do sekce "Akce plánované KCHVO" byly vloženy propozice a přihláška na klubové Zkoušky vloh.
Dále upozorňujeme členy, že na žádných letošních klubových zkouškách nebude udělován titul CACT - nepodařilo se získat souhlas schvalujících orgánů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.03.2014 - Do konce měsíce března bude zrušena pevná telefonní linka hlavního poradce chovu MVDr. J. Šonky, nadále bude dostupný pouze na stávajícím mobilním telefonu č. 724 828 464.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.03.2014 - První letošní výcvikový víkend se bude konat 25.- 27.4.2014 v Olšině. V případě zájmu postupujte podle propozic, které byly přidány do sekce "Akce KCHVO".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.03.2014 - Zápis ze schůze výboru a zápis z členské schůze 2014 ve Štokách byly přidány do sekce "Zápisy z jednání KCHVO a výboru".
Do sekce "Akce plánované KCHWS" byl nahrán plán akcí partnerského slovenského klubu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.03.2014 - Členská schůze KCHVO
V sobotu 1.3.2014 se (již tradičně) ve Štokách u Jihlavy konala členská schůze KCHVO. Schůzi předcházelo přednáškové dopoledne, kde téma krycího psa a kryptorchismu velmi zajímavě probral MVDr.Láznička, přední český odoborník na reprodukci u psů. Dále místopředseda ČMKU a člen předsednictva ČMKJ Ing. Jan Kubeš představil organizaci kynologie v ČR především s ohledem na nedávné změny a novinky (např. nový Občanský zákoník) a změny plánované (nové zkušební řády apod.). Pohovořil také o problémech chovatelských a zápisních řádů, klubového života jako takového i o praktických starostech řadového chovatele.
Samotná členská schůze se nesla v konstruktivním duchu, i když chvílemi ve vzrušené atmosféře. Její usnesení si můžete přečíst ZDE, zápis bude publikován ihned po jeho vyhotovení v tiskové verzi a schválení. Večer pokračoval společenským posezením s tancem. ZDE je krátká fotogalerie ze schůze.
Na základě úkolu ČS zveřejňujeme výborem schválenou specifikaci (soubor požadavků) plánovaného nového klubového software a nové znění Pravidel pro chov


Předání putovního poháru Fr.Krejčího MVDr.Haně Juráškové a zlatého, stříbrného a bronzového
 vůdcovského odznaku paní Simoně Markové.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.02.2014 - Ztracený VOK - v úterý 11.2.2014 se v oblasti Český Těšín - Havířov ztratil roční pes VOK Falco od Plasoku, tetovací číslo 8978. V případě nálezu prosím kontaktujte majitelku pí.Veroniku Přečkovou, tel. 605 383 658 nebo 775 201 933. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2013 - Zápis ze schůze výboru 13.11.2013 byl vložen do sekce "Zápisy z jednání KCHVO + výboru".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.11.2013 - Uzávěrka Zpravodaje 2/2013 byla posunuta na 15.11.2013.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2013 - Jak můžeme sami klubu finančně pomoci - nová možnost sponzoringu. Prosím prostudujte si výzvu předsedy KCHVO a přiložené dokumenty - tento způsob sponzoringu je závislý na samotných členech klubu.

- parametry Fortify

- produktový list Platinum I

- produktový list Platinum II

- produktový list Platinum III

- produktový list Platinum IV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.10.2013 - Byla vložena samostatná stránka s anketou, v níž můžete vybrat nejlepší návrh nového loga KCHVO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.10.2013 - V sekci Členi KCHVO byl publikován aktuální seznam - stav k 1.10.2013. Prosím zkontrolujte si své údaje a započtené platby - dle seznamu bude vytvářen adresář příjemců Zpravodaje KCHVO 2/2013.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.10.2013 - Členka KCHVO Lenka Mitrychová krátce představila výmarského ohaře dlouhosrstého a základy práce s ním v pořadu České televize. K vidění ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.09.2013 - Během víkendu 27.- 29.9.2013 se v honitbách okresu Praha-západ koná prestižní pracovní soutěž Memoriál Karla Podhajského. Pokud máte zájem pokochat se prací těch nejlepších, pak slavnostní zahájení i ranní nástupy se konají vždy v prostorách České zemědělské univerzity v Praze - Suchdole. Podrobný program ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.09.2013 - Všestranné zkoušky CACT KCHVO

Ve dnech 7.-8.9.2013 se v Přerově nad Labem konaly Všestranné zkoušky KCHVO se zadáváním titulu CACT. V nadprůměrně dobře zazvěřené honitbě se předvedlo 16 výmarských ohařů, z toho 1 VOD. Téměř všichni předvedli vynikající práci, na čemž se shodli jak rozhodčí, tak účastníci i početná korona.

V sobotu proběhlo slavnostní zahájení zkoušek v areálu Penzionu u Skanzenu v Přerově. Účastníci byli po rozlosování rozděleni do dvou skupin, a ty pak dále do menších skupinek pro střídání na jednotlivých stanovištích. To umožnilo rychlý a hladký průběh zkoušek, stejně jako fakt, že jednotlivá stanoviště od sebe nebyla příliš vzdálena. První den zkoušek skončil kolem 16.hodiny a až na jednoho účastníka úspěšně pro všechny.

Sobotní večer patřil společenskému posezení s živou hudbou, tancem a tombolou v salonku penzionu. Zábava se vydařila a umožnila přítomným alespoň na chvíli pustit z hlavy zkouškovou nervozitu a načerpat dobrou náladu a optimismus na další den.

V neděli se účastníci po úvodním nástupu znovu vydali na pole nebo do lesa - samozřejmě v opačném rozdělení oproti sobotě. Na někom již byla trochu znát únava, jiní byli stále plni sil a elánu. Hned po první disciplíně v lese - přinášení lišky přes překážku - odstoupila jedna vůdkyně s fenkou VOK. Ostatní účastníci více či méně úspěšně dokončili i druhý zkouškový den a již brzy odpoledne si mohli oddychnout.

Po spočtení výsledků a nezbytném občerstvení proběhl závěrečný ceremoniál včetně vyhlášení výsledků. V I.ceně dokončilo zkoušky 10 psů se svými vůdci, v ceně II. tři psi a jeden v ceně III. Celkově tak byly zkoušky úspěšné a především příjemné - po celou dobu vládla dobrá a přátelská atmosféra. Přispělo k tomu jistě také ideální počasí (teplé, slunečné, ale ne příliš horké), ale i korektní posuzování zkušených rozhodčích a vynikající organizace, za kterou patří velký dík výcvikáři Milanu Kazdovi i tamnímu mysliveckému sdružení.

Obdiv všech přítomných si vysloužil snad nejstarší vůdce v historii našich klubových zkoušek. Se svým psem se přihlásil a sám ho vedl Ing. Václav Přibyl v úctyhodném věku 90 let. Tento dlouholetý člen klubu si psa sám vycvičil i předvedl. Ten se tak stal jeho pátým všestranným psem. I když věk Ing. Přibylovi již nedovoloval velké sportovní výkony, poctivě provedl se svým temperamentním, ale velmi tolerantním psem  bez úlevy všechny disciplíny a pouze vinou limitních známek byl hodnocen ve III.ceně. Svým optimismem si Ing. Přibyl, mimochodem také válečný veterán, protože prošel boji na východní frontě od Buzuluku až do vlasti, získával při každém rozhovoru všechny naslouchající. Při vyhlašování ocenění za nejlepší vodní práci sklidil jednoznačně největší aplaus od všech přítomných.

Celkové výsledky zkoušek najdete ZDE.

Fotogalerie Jany Píchové ZDE.

Fotogalerie Pavly Plzákové ZDE.            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.09.2013 - V krátké době dosáhl významného výstavního úspěchu další výmarský ohař - tentokrát fena VOK Gem of Aleck from Atria Cordis. Na Moravskoslezské národní výstavě psů v Brně získala dne 7.9.2013 z rukou rozhodčího MVDr. Fr. Šimka titul BOB, v závěrečných soutěžích pak titul BIG (Nejlepší pes VII.skupiny FCI) a dokonce titul nejvyšší BEST OF DAY (Nejkrásnější pes výstavního dne). Gratulujeme!   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.09.2013 - Do sekce "Informace KCHVO - zápisy z jednání" byl přidán zápis ze schůze výboru 30.8.2013 v Humpolci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.09.2013 - Klubové všestranné zkoušky v Přerově nad Labem vyhrála fena VOK Dessie Sachmet s vůdkyní MVDr.Hanou Juráškovou, a to v I.ceně a s titulem CACT. Jako druhá se umístila fena VOK Angie Royal Splendour of Diam Weim s vůdkyní Štěpánkou Kolářovou, taktéž v I.ceně a  s titulem res.CACT. Třetí místo a také I.cena patřily psu VOK Atrey Forever Hero of Diam Weim s vůdcem Ing.arch. Miroslavem Vargou. Gratulujeme nejen jim, ale i všem dalším úspěšným!  

 

Za foto vítězů děkujeme Pavle Plzákové 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.09.2013 - Klubová výstava Humpolec

V sobotu 31.8.2013 se v krásném areálu jezdeckého závodiště Zlatá podkova v Humpolci konala Klubová výstava KCHVO. Během polojasného dne se v prostorných kruzích předvedlo více než 100 výmarských ohařů. Byli to především výmarští ohaři krátkosrstí - "dlouhánků" se tentokrát přihlásilo pouze šest.

Role rozhodčích se ujali MVDr. Jana Kočová, Petr Buba a Václav Koldinský a úkol neměli snadný, i když počty přihlášených psů nebyly příliš velké. Posuzovali totiž velmi pečlivě, psali podrobné posudky a trpělivě a detailně vysvětlovali svá rozhodnutí koroně. Jejich práce v základních kruzích skončila krátce po poledni, avšak po krátkém občerstvení pokračovala ve slavnostnější podobě v kruhu finálovém.

Po celý den probíhal také ve speciálním kruhu výběr do chovu, o který byl velký zájem - téměř nepřetržitě stála před kruhem větší či menší fronta zájemců. Všichni zúčastnění byli pečlivě posouzeni jak po stránce exteriérové, tak po stránce povahové, byla jim založena a vyplněna bonitační karta a pokud bylo vše v pořádku, byli zařazeni mezi kandidáty chovu KCHVO.

Závěrečný program začal posuzováním dětských soutěží. Pokud soutěž Dítě a pes proběhla spíše ve znamení roztomilosti i vtipných okamžiků, Juniorhandling pak všechny diváky ujistil v tom, že vyrůstá nová a velmi šikovná generace chovatelů a přátel výmarského ohaře. Přes soutěže štěňat, dorostu, veteránů, párů a chovatelských skupin vplul program do finále - soutěží o Klubové vítěze a následně Vítěze plemen (BOB). Těmi se stali fena VOD Darja ze Štíteckých zahrad a pes VOK Aron z Pňovského revíru . Dlouhosrstá fenka nakonec v rozběhu o BIS zaujala hlavního rozhodčího pana Petra Bubu více a stala se tak Nejkrásnějším psem klubové výstavy.

Nejen sbor rozhodčích a organizátorů výstavy zhodnotil celý den za úspěšný a příjemný, jak zdůraznili ve svých závěrečných řečech. Také vystavovatelé a návštěvníci byli potěšeni příjemným a pro psy přátelským prostředím, dobrou organizací a v neposlední řadě téměř ideálním počasím - během závěrečných soutěží sice trochu překvapila kratičká přeháňka, ale brzy zase vysvitlo slunce. Snad nás neméně příjemný den čeká na jaře v Moravských Knínicích, kam všechny členy a další vystavovatele a návštěvníky již nyní srdečně zveme.

Výsledky výstavy ke shlédnutí ZDE.

Fotogalerie z výstavy ZDE.        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.09.2013 - Klubová výstava KCHVO Humpolec:  Vítězkou Klubové výstavy KCHVO, konané 31.8.2013 na závodišti Zlatá podkova v Humpolci, se stala fena výmarského ohaře dlouhosrstého Darja ze Štíteckých zahrad. Blahopřejeme!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.08.2013 - UPOZORNĚNÍ: Na nácvik na klubové VZ v Přerově nad Labem, který se koná v neděli 1.9.2013, je nutno si přivézt vlastní zvěř a barvu - organizátoři je nebudou poskytovat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.08.2013 - Do sekce Akce KCHVO byl přidán přehled tříd a rozpis kruhů na Klubovou výstavu Humpolec 31.8.2013. Zároveň byl aktualizován seznam přihlášených vystavovatelů. Pokud je vaše jméno uvedeno, přihláška byla přijata a pes je zařazen ve výstavním katalogu.     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.08.2013 - V neděli 1.září 2013 se koná oficiální nácvik na Všestranné zkoušky KCHVO. Sraz bude v 9 hod. před restaurací U Skanzenu v Přerově nad Labem, kontaktní osoba p. Nováček, tel. 605 254 637. Upozorňujeme, že zvěř ani barva nebudou k dispozici - pro plnohodnotný nácvik si přivezte vlastní. Všichni účastníci VZ  jsou srdečně zváni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.07.2013 - LESNÍ ZKOUŠKY 

Na Lesní zkoušky ve Vracově u Kyjova 27.7.2013 bylo přihlášeno 12 psů. Jedna vůdkyně měla cestou dopravní nehodu, proto se ke zkouškám nedostavila. Nastoupilo tedy 11 vůdců se svými psy. Uspělo jich osm, a sice pět v I.ceně, dva ve II.ceně a jeden ve III.ceně. Dva psi neuspěli na vlečce se zajícem a jeden vůdce odstoupil. V den zkoušek bylo úmorné vedro 38°C, což se určitě projevilo ve výkonnosti psů a únavě vůdců, ale i rozhodčích. Přesto byly zkoušky úspěšné, výborné aporty a hezké přinášení lišky přes překážku. Při vyhlašování výsledků byla objevena chyba, která se po vyhlášení vysvětlila a výsledky byly opraveny. Těm, kterých se to dotklo, se velmi omlouvám.

Děkuji panu Čajkovi, jeho rodině a týmu, kteří zkoušky perfektně připravili a po celý den se o nás vzorně starali. Na závěr všechny obdarovali výborným vínem. Zkoušky proběhly úspěšně a jsem rád, že byly po delší době plně obsazené. Těším se a zvu vás na Všestranné zkoušky v Přerově nad Labem 7.-8.9.2013.

Na úplný závěr bych rád připomněl, že každý vůdce by se měl chovat jako při sportovním klání, kde může vyhrát pouze jeden, a to ten, který podal nejlepší výkon. Zúčastnit se a uspět je samo o sobě vítězstvím pro každého. Je dobré naučit se přijmout rozhodnutí rozhodčích a podat ruku za jakoukoliv známku. Pokud vůdce nesouhlasí, lze využít dostupné prostředky.

Milan Kazda

Výsledková listina k nahlédnutí ZDE

Fotogalerii ze zkoušek si můžete prohlédnout ZDE (autor JUDr.Daněk)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.07.2013 - VÝCVIKOVÝ VÍKEND

Během prodlouženého svátečního víkendu 5.-7.7.2013 se konal Klubem CHVO organizovaný lovecký výcvik v Těšanech u Brna. Vedl jej velmi zkušený výcvikář a člen klubu Jaromír Gratcl, všech tří dnů se zúčastnilo 5 výmarských ohařů se svými vůdci, několik dalších se ale přijelo podívat nebo pocvičit jen na půl dne nebo den celý. Velkou výhodou bylo, že se k výcviku připojilo několik dalších účastníků se psy jiných plemen - všichni tak mohli být rozděleni do dvou skupin a pracovat dle vlastních potřeb nebo stupně vycvičenosti.

A tak méně zkušení začali s aporty - nejprve na kozlíku, ale velmi rychle byli schopni přejít na zvěř, ti zkušenější prohlubovali dovednosti nebo odstraňovali chybičky, a to nejen při přinášení. Výcvik se totiž konal u těšanské přehrady, která je ideálním místem pro vodní práce, a toho - stejně jako bohatých zkušeností J.Gratcla - účastníci nemohli nevyužít. Prošli tedy také nácvikem ochoty na hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, naháněním a dohledávkou kachny v rákosí a klidů na stanovišti. V jiné, výborně zazvěřené lokalitě, si psi mohli vyzkoušet práci na živé kachně, která výrazně potencovala jejich chuť k nahánění v rákosí.

Domů odjížděli všichni účastníci bohatší o spoustu nových znalostí, zkušeností a "fíglů" a s radostí z velkého pokroku, který jejich psi udělali. Za to patří obrovský dík právě Jaromírovi, který výcvik perfektně připravil a stejně dobře také vedl, i jeho kolegyni Janě Wasserbauerové, která vždy vedla jednu ze skupin. Děkujeme!

Fotogalerie z akce ZDE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.07.2013 - Do AKCÍ KCHVO - Klubová výstava Humpolec - byl nově přidán seznam přihlášených vystavovatelů

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.06.2013 - Upoutávka - výcvikový víkend

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.06.2013 - Do AKCÍ KCHVO byl nově přidán Prodloužený výcvikový víkend Těšany 5.- 7.7.2013.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.06.2013 - VÝCVIKOVÝ VÍKEND KCHVO V RAZICÍCH 14.-16.6.2013 se ze zdravotních důvodů NEUSKUTEČNÍ, dle sdělení organizátorů proběhne později v náhradním termínu. Budeme informovat, jakmile to bude možné.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.05.2013 - Do sekce Akce KCHVO byly vloženy informace o červnových výcvikových víkendech v Razicích a Týnci nad Labem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.05.2013 - Mezinárodní výstava psů, konající se 25.-26.5.2013 na litoměřickém výstavišti Zahrady Čech, znamenala nebývalé žně pro výmarské ohaře. Absolutním vítězem celé dvoudenní výstavy (BIS) se stal VOK Atrey F orever Hero of Diam Weim, Nejlepším veteránem sobotního dne se stal VOK Sireva Drake a Nejlepším mladým VII.skupiny FCI (Juni orBIG) se stal VOK Keep an Eye on Blue Sirius Nova. Gratulujeme ke krásným úspěchům a děkujeme majitelům za vynikající prezentaci plemene.

BIS Atrey Forever Hero of DW (foto RNDr.P.Dvořák)

Nejlepší veterán Sireva Drake

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2013 - Bylo upraveno/vloženo:

- Stanovy KCHVO

- Zápis z jednání výb oru 13.1.2013

- Zápis z jednání výb oru 11.5.2013

- Chovatelská rada

NOVINKA

Na SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ PSŮ V BUDAPEŠTI dosáhl velkého úspěchu VOK Atrey Forever Hero of Diam Weim, který kromě V2, res.CAC ve třídě pracovní získal titul reservní Světový vítěz.

V obrovské konkurenci se ale neztratili se ani další účastníci z ČR:
VOD A Sun of Cato Sanelle Sirrah - V1, CAC ve třídě pracovní
VOK Gem of Aleck from Atria Cordis - V1/14, CAC v mezitřídě
VOK Bromhund Sensation at Greynie - V4/11 ve třídě pracovní
VOK Angie Royal Splendour of Diam Weim - V4/6 ve třídě pracovní
VOK Winkle Mignon Imperium Star - V/14, užší výběr v mezitřídě
VOK Alan od Potoka Kačáku - V/8 ve třídě šampionů
VOK Amaretto Marcati Silver Sfinx - VD/15 ve třídě mladých
VOK Algerian Chocko Silver Sfinx - VD/15 ve třídě mladých 
VOK Amazing Angel Sivler Sfinx - VD/15 ve třídě mladých 
VOK Draga from Pontanus - VD/15 ve třídě mladých

Přidružená KLUBOVÁ VÝSTAVA OHAŘŮ - z ČR se účastnili pouze VOK:
Algerian Chocko Silver Sfinx - V1/6, CAJC ve třídě mladých
Winkle Mignon Imperium Star - V2/6, res.CAC v mezitřídě
Bromhund Sensation at Greynie - V2/4, res.CAC ve třídě pracovní
Amaretto Marcati Silver Sfinx - V3/6 ve třídě mladých
Gem of Aleck from Atria Cordis - V3/6 v mezitřídě
Atrey Forever Hero of Diam Weim - V3/4 ve třídě pracovní

Všem moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci plemene na této významné události.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.05.2013 - Vítězem Speciální výstavy KCHVO v Bechyni 12.3.2013 se stal výmarský ohař krátkosrtý Atrey F orever Hero of Diam Weim.

- výsledky Speciální výstavy KCHVO v Bechyni 12.3.2013 - ZDE

- fotogalerie z výstavy v Bechyni (autor JUDr.Daněk) ke shlédnutí - ZDE

- zkoušky vloh na další galerii (autor opět JUDr.Daněk) - ZDE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.05.2013

Vítězové ZV (zleva Martina Sedláčková a Dixie od potoka Kačáku, Martina Hajná a Carmen ze Stáje Sonáta, Simona Marková a Colin Alfa Ori)

Výsledková listina - ZDE

Více fotografií ze zkoušek najdete v této fotogalerii: ZDE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.05.2013 - Účastníkům SV KCHVO Bechyně

Pokud kdokoli z vystavovatelů přihlášených na SV KCHVO 12.5.2013 v Bechyni neobdržel zprávu o zařazení do katalogu s přiděleným startovním číslem (poštou, či na v přihlášce uvedenou e-mailovou adresu), nechť neprodleně kontaktuje výstavní referentku Janu Němečkovou, tel: 605 478 667, e-mail: nemeckovi6@seznam.cz. Návratky byly hromadně odesílány 30.4., mohlo dojít k chybě serveru!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.04.2013 - Rozpis kruhů na SV Bechyně - ZDE

30.04.2013 - Výmarští ohaři při oslavách 90. výročí založení ČMMJ

V pátek 26. dubna 2013 na Pražském hradě započaly oslavy 90. výročí založení ČMMJ spojené s 60. generálním zasedáním Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC).
Oslavy byly zahájeny Hubertskou mší v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Hubertské mše se také zúčastnili kontinentální ohaři se svými vůdci, mezi nimiž byli i výmarští ohaři. Společně se sokolníky vytvořili čestný špalír při příchodu slavnostního průvodu do katedrály sv. Víta. Po skončení mše jsme byli poctěni možností se vyfotit s kardinálem Dominikem Dukou. Na Pražském hradě jsme prožili krásné odpoledne zakončené společenským večerem ve Španělském sále.  Kynologové tak přispěli k propagaci myslivosti, kynologie a hlavně ohařů. Manželé Němcovi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.04.2013

Významného výstavního úspěchu v zemi původu dosáhl český chovný pes VOK Brody od potoka Kačáku. Na Mezinárodní výstavě psů v německých Drážďanech 27.-28.4.2013 (přihlášeno 2 600 psů) zvítězil nejen v plemeni a v VII.skupině FCI, ale získal dokonce titul nejvyšší v rámci celé sobotní výstavy – BEST OF DAY (res.BIS)!! Gratulujeme majitelce i chovatelce ke krásnému úspěchu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.04.2013:

1) 1. výcvikový víkend KCHVO 2013 Olšina 25.-28.4.2013 - přihláška a propozice ke stažení

2) Byly aktivovány PROPOZICE a PŘIHLÁŠKA na klubové ZV 5.5.2013 ke stažení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.03.2013 - Byl doplněn zápis výboru a zápis z volební členské schůze, vše najdete ZDE

» Údaje pro zařazení chovného psa

23.3. se v Praze - Hloubětíně ztratila fena Alex ze Škarezu, Člp/VOK/4149

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA

Vážení přátelé, rádi bychom vám nabídli možnost podílet se na tv orbě klubového loga. Logo obecně je významnou součástí identity každé organizace, proto bychom jej rádi nechali vytvořit také pro náš klub. Vzhledem k tomu, že by logo mělo být vyjádřením podstaty klubu atoho, jak chce působit navenek, přivítali bychom, kdyby jeho ideu navrhli sami členové. Ti nejlépe vědí, co by mělo vyjadřovat. Proto pokud máte nějaký konkrétní (a konstruktivní) nápad, pošlete jej prosím do 31.7.2013 ve f ormě popisu nebo náčrtu, příp. již graficky zpracovaného návrhu na mailovou adresu j.pichova@volny.cz. Nezapomeňte, že logo by mělo být jednoduché, přesto výrazné, snadno zapamatovatelné a hlavně jedinečné. V našem případě by mělo ideálně odrážet souvislost jak s VOK, tak VOD. Tři nejlepší návrhy necháme zpracovat do grafické podoby, zveřejníme a umožníme vám se k nim vyjádřit, příp. hlasovat. Vybraný návrh poté necháme zpracovat profesionálním rafikem, aby mohlo být nadále používáno jako oficiální znak našeho klubu na veškerých dokumentech, reklamních předmětech a dalších klubových materiálech.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.03.2013 - 1. výcvikový víkend KCHVO 2013 - Olšina - přihláška a propozice ke stažení

Byly aktivovány PROPOZICE a PŘIHLÁŠKA na klubové ZV ke stažení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2013 - Výsledky voleb do volených orgánů KCHVO dne 9.3.2013 – ZDE

12.03.2013 - Usnesení z ČS KCHVO 9.3.2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» STARŠÍ AKTUALITY